A CsermelyBlog oldal 2020 ősze óta a lelkészi szolgálatom igehirdetéseit, bibliaköreit, lelkigyakorlatait és más szolgálatait tartalmazza. Az igehirdetések igehelyeinek a bibliai sorrendbe rendezett tartalomjegyzékét (textuáriumát) innen tudja letölteni. Köszönöm, ha beleolvas a feltöltött szövegekbe, vagy meghallgatja a be-linkelt igehirdetéseket (illetve megnézi a video-áhítatokat) a https://www.youtube.com/@csermelylelkesz oldalon. Hadd bátorítsam arra, hogy véleményét, kérdéseit küldje el a csermelyblog@gmail.com email címre.Istentisztelet és bibliakör a felsőoktatásban tanulók (oktatók) és a felsőoktatásba készülők számára

Istent dicsőítő zsoltárok (8 és 19) ápr. 18, 18h online; húsvéti utáni 3. vasárnap istentisztelet ápr. 21. 18h

 

Kedves Egyetemi Társunk!

A Budapesti Evangélikus Egyetemi Gyülekezet lelkészeként szeretettel várok minden Budapesten a felsőoktatásban tanulót (illetve oda készülő középiskolást) vasárnaponként 18 órától egy bensőséges, interaktív, ökumenikus istentiszteletre a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) székházában (Bp, XI. Magyar Tudósok körútja 3).

A szorgalmi időszakban egyetemi online bibliakört tartunk, amelyen számos, külföldön, vagy vidéken tanuló egyetemista és középiskolás társunkkal is lehet találkozni. A következő bibliakör április 18-án, csütörtökön 18 és 20 óra között lesz az Istent dicsőítő 8. és 19. zsoltárról. Az online alkalmak elérhetőségét az egyetemi.bibliakor@gmail.com email címen lehet elkérni.

A tavaszi félév tervezett programja:

  • április 18: Istent dicsőítő zsoltárok (8. és 19. zsoltárok)
  • május 2: a záró, hallél zsoltárok (148.-150. zsoltárok)
  • május 16: pünkösdi imakör

Áldott húsvéti időt kívánva:

Csermely Péter

Kóborolsz vagy haladsz?

Istentisztelet, húsvét utáni második (Misericordia Domini) vasárnap, 2024. április 14

Kóborolsz vagy haladsz? Mi a valódi válasz erre a kérdésre? Miben téves az „én vagyok a jó pásztor” rengetegszer hallott igeszakaszának a fordítása? Miért fontos ez? Ha érkezne egy lavina mit mentenénk? A családunkat vagy a mobilunkat? Mivel vagyunk mi többek Jézus a jó pásztor számára, mint egy buta birka? Mit tanulhatunk mégis a buta birkáktól? Honnan tudhatom meg, hogy éppen most hova megy Jézus? Miért nem szűkölködünk, ha Jézust követjük? Ezekre a kérdésekre keresett választ a húsvét utáni második, Misericordia Domini vasárnapjának igehirdetése a Jn 10,11-15.27-28 ige alapján. Az igehirdetést itt lehet meghallgatni, és a szövegét innen lehet elolvasásra letölteni.  A következő istentisztelet a húsvét utáni harmadik vasárnap, április 21-én lesz este 6-tól. Szeretettel várunk minden felsőoktatásban tanulót, vagy oktatót vagy oda készülő középiskolást a MEÖT székházban!

Hogyan győzzük le a világot?

Istentisztelet, húsvét utáni első (Quasi modo geniti) vasárnap, 2024. április 7

Hogyan győzzük le a világot? Biztos, hogy a világ külső harccal győzhető le? Miért van könnyű dolgunk? Van-e az Isten gyermekévé válásnak egy kitüntetett pillanata az életünkben? Mi az, ami ezt elmélyíti bennünk? E kettőn kívül mi a harmadik bizonyságtevő Jézus mellett? És mi az a bizonyságtétel, ami mind a három felett áll? Hányszoros győzelmet arattunk már a világon? Ezekre a kérdésekre keresett választ a húsvét utáni első, Quasi modo geniti vasárnapjának igehirdetése az 1Jn 5,4-13 ige alapján. Az igehirdetést itt lehet meghallgatni, és a szövegét innen lehet elolvasásra letölteni.  A következő istentisztelet a húsvét utáni második vasárnap, április 14-én lesz este 6-tól. Szeretettel várunk minden felsőoktatásban tanulót, vagy oktatót vagy oda készülő középiskolást a MEÖT székházban!

A Jó Pásztor (23.) zsoltár

Egyetemi bibliakör, 2024. április 4.

Miért a legismertebb zsoltár a 23. zsoltár? Mi a különleges abban, ahogyan a zsoltáros Istenről, mint pásztorról beszél? Miért fontos a füves legelő és a csendes víz? Mi a lelkem felüdítésének az eredeti jelentése? Hány helyen jelenik meg Isten teremtő tette ebben a zsoltárban? Miért fontos az, hogy az igazak útja ösvény? Hogyan kerül a lövészárok ebbe a zsoltárba? Mikortól és miért kezd el tegeződni a zsoltáros Istennel? Mikor és hogyan vigasztaló egy vessző és egy bot? Mire utal az "asztalt terítesz"? Átéltük-e már azt, hogy elcsigázott, kóborló juhok vagyunk? Átéltük-e már az igaz ösvényre kerülést? Mennyire leltünk benső békére, amikor nem volt béke körülöttünk? Ezekről a kérdésekről is szó volt az egyik legszebb, a Jó Pásztor zsoltárral (a 23. zsoltárral) foglalkozó bibliakörön. A beszélgetés összefoglalója innen tölthető le. A következő online bibliakör két hét múlva, április 18-án lesz, amelyen az Istent dicsőítő 8. és 19. zsoltárokkal fogunk foglalkozni. A 18 órától való bejelentkezéshez a linket a egyetemi.bibliakor@gmail.com email címen lehet elkérni.

Krisztus győzelme nem személyválogató

Istentisztelet. Húsvét, 2024. április 1

Miért hívják pogány pünkösdnek Cornelius százados és házanépe megtérését? Miből érti meg Péter apostol, hogy Isten nem személyválogató? Miért dupla botrány Péter és Cornelius találkozása? Mit mond Péter Corneliusnak, amitől ő és házanépe megtér? Miért logikus a Szentlélek kitöltekezése Cornelius-ékra? Miben mutatkozik meg a Szentlélek kitöltekezése? Milyen tanulságaink lehetnek ma nekünk ebből a történetből? Hogyan függ mindez össze a húsvéttal? Ezekre a kérdésekre keresett választ a húsvéti igehirdetés az ApCsel 10,34-44 ige alapján. Az igehirdetést itt lehet meghallgatni, és a szövegét innen lehet elolvasásra letölteni.  A nagypénteki video áhítatot itt lehet megnézni, a szövegét innen lehet letölteni. A következő istentisztelet húsvét utáni első vasárnap, április 7-én lesz este 6-tól. Szeretettel várunk minden felsőoktatásban tanulót, vagy oktatót vagy oda készülő középiskolást a MEÖT székházban!

Oldalak

Feliratkozás  csatornájára