A CsermelyBlog oldal 2020 ősze óta a lelkészi szolgálatom igehirdetéseit, bibliaköreit, lelkigyakorlatait és más szolgálatait tartalmazza. Az igehirdetések igehelyeinek a bibliai sorrendbe rendezett tartalomjegyzékét (textuáriumát) innen tudja letölteni. Köszönöm, ha beleolvas a feltöltött szövegekbe, vagy meghallgatja a be-linkelt igehirdetéseket (illetve megnézi a video-áhítatokat) a https://www.youtube.com/@csermelylelkesz oldalon. Hadd bátorítsam arra, hogy véleményét, kérdéseit küldje el a csermelyblog@gmail.com email címre.Istentisztelet és bibliakör a felsőoktatásban tanulók (oktatók) és a felsőoktatásba készülők számára

A következő alkalom: október 1 teremtésvédelmi istentisztelet MEÖT székház

 

Kedves Egyetemi Társunk!

A Budapesti Evangélikus Egyetemi Gyülekezet lelkészeként szeretettel várok minden Budapesten a felsőoktatásban tanulót (illetve oda készülő középiskolást) vasárnaponként 18 órától egy bensőséges, interaktív, ökumenikus istentiszteletre a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) székházában (Bp, XI. Magyar Tudósok körútja 3). Október 1-én 8 órától teremtésvédelmi istentiszteletet tartunk utána kötetlen beszélgetéssel és agapéval.

A szorgalmi időszakban egyetemi online bibliakört tartunk, amelyen számos, külföldön, vagy vidéken tanuló egyetemista és középiskolás társunkkal is lehet találkozni. A következő bibliakör október 12-én 18 órától lesz. A félév során két online imakört is tartunk, az elsőt október 5-én 18 órától. Az online alkalmak elérhetőségét az egyetemi.bibliakor@gmail.com email címen lehet elkérni. E félév bibliaköri és imaköri programja

  • október 5, 18 óra: imakör az évkezdőkért, a munkakezdőkért, hálaadás a gondviselésért
  • október 12 Jákób mnekülése és visszatérése (1Móz 28-33)
  • október 26 József rabszolgaként és Egyiptom uraként (1Móz 37,39-41)
  • november 9 József és testvérei (1Móz 37,42-46)
  • november 23 Jákób áldása, halála (1Móz 47-50)
    • december 7, 18 óra: adventi imakör

Áldott tanév kezdetet kívánva:

Csermely Péter

Jákób csaló. Csakugyan csaló Jákób?

Egyetemi bibliakör, 2023. szeptember 28. (1Móz 25-27)

Miért mondhatja Aranyszájú Szent János, az egyik legjelentősebb egyházatya, hogy (a hazug és csaló) Jákób és Rebeka „erényes és szépjellemű”? Mi az erény? Mikor mondhatjuk, hogy a cél szentesíti az eszközt? Mikor léphető át a törvény a Szentlélek vezetésével? Ezekről a kérdésekről is szó volt az egyetemi bibliakör második alkalmán, szeptember 28-én, csütörtökön este 18 órától, ahol Mózes első könyve 25.-27. fejezeteivel kapcsolatban beszélgettünk.  A beszélgetés összefoglalója innen, a megértést segítő ppt ábrák innen tölthetőek le. A következő online bibliakör két hét múlva, október 12-én 18 órától lesz Jákób meneküléséről, két feleségéről, és visszatéréséről (1Móz 28-33). A bejelentkezéshez a linket a egyetemi.bibliakor@gmail.com email címen lehet elkérni.

Éljünk elrejtve és mégis nyilvánvalóan a Krisztusban!

Istentisztelet (Szentháromság ünnepe utáni 16. vasárnap, 2023. szeptember 24, MEÖT székház)

Mi történne, ha a XVII. századi Kupertínói József (aki a hagyományok szerint az istentiszteletei közben elragadtatásában néha órákon át lebegett) ma élne? Mi volt Jézus csodatételeinek a lényege? Mi az a folyamatos feszültség, ami a hívő ember földi életét jellemzi? Hogyan van az életünk négyféle módon is elrejtve a Krisztusban? Jellemző-e ránk a látszatkegyesség, a látványhívőség? Hogyan válik nyilvánvalóvá a Krisztusban elrejtett életünk mégis? Erről szólt a Szentháromság ünnepe utáni 16. vasárnap tartott istentiszteletünk igeszakasza (Kol 3,1-8) és az igehirdetés. Az igehirdetést itt lehet meghallgatni és a szövegét innen lehet elolvasásra letölteni. A következő istentisztelet október 1-én, vasárnap 18 órakor lesz a MEÖT székházban. Szeretettel várunk minden (különösen a felsőoktatásban tanuló vagy oda készülő középiskolás) érdeklődőt!

Az igazán hívő egy ügyű

Szentháromság ünnepe utáni 15. vasárnap istentisztelet, 2023. szeptember 17, MEÖT székház

Mitől foszt meg minket a pénz szerelme? Mi a kegyesség igazi jelentése? Miért veszélyes az a kijelentés, hogy „A saját magam ura vagyok?” Milyen értelemben nem veszélyes az a kijelentés, hogy „A saját magam ura vagyok?” Mi mindent szoktunk annak hinni, hogy no ez lesz a tuti biztosíték az én életemben? És mi szokott ezekkel a mi „nagy biztosítékainkkal” történni? Mi az igazi biztosíték a mi életünkben? Miért egy ügyű az igazán hívő? Mennyi az, amennyi elég? Milyen esetben fontos, és milyen esetben életveszélyes a megelégedettség? Mi a szelídlelkűség lényege? Erről szólt a Szentháromság ünnepe utáni 15. vasárnap tartott istentiszteletünk igeszakasza (1Tim 6,6-11) és az igehirdetés. Az igehirdetést itt lehet meghallgatni és a szövegét innen lehet elolvasásra letölteni. A következő istentisztelet szeptember 24-én, vasárnap 18 órakor lesz a MEÖT székházban. Szeretettel várunk minden (különösen a felsőoktatásban tanuló vagy oda készülő középiskolás) érdeklődőt!

Ábrahám feleséget hozat a fiának, Izsáknak

Egyetemi bibliakör, 2023. szeptember 14. (1Móz 24)

Melyek voltak Izsák és Jézus hasonlóságai? Miért, milyen ígérettel és áldással küldte el Ábrahám a szolgáját, hogy fiának, Izsáknak feleséget találjon? Mi mindent tanulhatunk a szolga viselkedéséből? Hogyan talált rá a szolga Rebekára, és hogyan hozta el Izsák feleségének? Mi mindent tanulhatunk Rebeka viselkedéséből? Ezekről a kérdésekről is szó volt az egyetemi bibliakör tanévnyitó alkalmán, szeptember 14-én, csütörtökön este 18 órától, ahol Mózes első könyve 24. fejezeteivel foglalkoztunk.  A beszélgetés összefoglalója innen, a megértést segítő ppt ábrák innen tölthetőek le. A következő online bibliakör két hét múlva, szeptember 28-án 18 órától lesz Jákób csalásáról, meneküléséről és házasságáról (1Móz 27-29). A bejelentkezéshez a linket a egyetemi.bibliakor@gmail.com email címen lehet elkérni.

Oldalak

Feliratkozás  csatornájára