Bibliakörök

Tisztelt Olvasó!

Ezen az oldalon az általam tartott bibliakörök rövid ismertetőjét találja meg. Hadd bátorítsam arra, hogy véleményét, kérdéseit küldje el az egyetemi.bibliakor@gmail.com email címre. Ha az aktuálisan tartott bibliakörök helyét és időpontját szeretné megtudni, kérem szintén írjon egy email-t az egyetemi.bibliakor@gmail.com címre.


Istentisztelet és bibliakör a felsőoktatásban tanulók (oktatók) és a felsőoktatásba készülők számára

A következő bibliakör: feb. 22, istentisztelet: feb. 25, vasárnap, 18h MEÖT székház

 

Kedves Egyetemi Társunk!

A Budapesti Evangélikus Egyetemi Gyülekezet lelkészeként szeretettel várok minden Budapesten a felsőoktatásban tanulót (illetve oda készülő középiskolást) vasárnaponként 18 órától egy bensőséges, interaktív, ökumenikus istentiszteletre a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) székházában (Bp, XI. Magyar Tudósok körútja 3).

A szorgalmi időszakban egyetemi online bibliakört tartunk, amelyen számos, külföldön, vagy vidéken tanuló egyetemista és középiskolás társunkkal is lehet találkozni. A következő bibliakör február 22-én, csütörtökön 18 és 20 óra között lesz a bűnbánati (példaként a 38., az 51. Miserere, és a 130., De profundis) zsoltárokról. Az online alkalmak elérhetőségét az egyetemi.bibliakor@gmail.com email címen lehet elkérni.

A tavaszi félév tervezett programja:

  • február 22: bűnbánati zsoltárok (38., 51. és 130. zsoltárok)
  • március 7: böjti imakör
  • március 21: Messiási zsoltárok (22., 69., 2. és 110. zsoltárok)
  • április 4: a Jó Pásztor (23. zsoltár)
  • április 18: Istent dicsőítő zsoltárok (8., 19., 46., 66. és 98. zsoltárok)
  • május 2: a záró, hallél zsoltárok (146.-150. zsoltárok)
  • május 16: pünkösdi imakör

Áldott böjti időt kívánva:

Csermely Péter

A zsoltárok könyve; a 139. zsoltár

Egyetemi bibliakör, 2024. február 8. (Zsolt 139)

Milyennek tartotta Luther a Zsoltárok könyvét? Mik lehetettek az eredeti hangszerek, amelyeken előadták őket? Mikor keletkeztek, ki írta őket, mi a szerkezetük, milyenek a rímeik, milyen műfajaik vannak, mi a jelentőségük? Hogyan hangzik a 139. zsoltár ómagyar szövege? Miért lehet ez az egyik legfontosabb zsoltár? Miért nem kell „csupakisbetűvel” írni benne az átokzsoltár részt? Hogyan érdemes a világot megismerni? Mennyire tudjuk elfogadni azt, hogy kiszolgáltatottak vagyunk Istennek? Mennyire tudjuk letenni a jövőnket Isten kezébe? Ezekről a kérdésekről is szó volt a zsoltáros félévet elindító egyetemi bibliakörön, ahol a 139. zsoltárral foglalkoztunk. A beszélgetés összefoglalója innen tölthető le. A következő online bibliakör február 21-én lesz, amelyen a bűnbánati zsoltárokat (példaként: a 38., az 51. Miserere és a 130. De profundis zsoltárok) fogjuk együtt átgondolni -- átimádkozni. Egy héttel később, február 29-én 18 órától online böjti imakört fogunk tartani. A bejelentkezéshez a linket a egyetemi.bibliakor@gmail.com email címen lehet elkérni. Imakéréseket is itt várunk.

Jákób áldása és halála

Egyetemi bibliakör, 2023. november 23. (1Móz 47-50)

Miért váltakozik Jákób és Izrael neve Jákób halálának elbeszélésében? Hogyan lett Jákób 12 fiából Izráel 12 törzse, ha fiának adoptálta József mindkét fiát? Miért nagyon tanulságos az, hogy Jákób az áldását nem az elsőszülöttnek adja? Milyen gyönyörű szimbólum sorozat van Jákób a 12 fiának adott áldásában? Miért tanulságos Jákób és József halála? Mi mindenre tanít ez bennünket? Ezekről a kérdésekről is szó volt az egyetemi bibliakörön, ahol Mózes első könyve 47-50. fejezeteivel foglalkoztunk A beszélgetés összefoglalója innen tölthető le. A következő online bibliakör a vizsgaidőszak után, február elején lesz. A tavaszi félévben néhány gyönyörűséges zsoltárt fogunk együtt átgondolni -- átimádkozni. Két hét múlva, december 7-én 18 órától online adventi imakört fogunk tartani. A bejelentkezéshez a linket a egyetemi.bibliakor@gmail.com email címen lehet elkérni.

József és testvérei

Egyetemi bibliakör, 2023. november 9. (1Móz 41-46)

Miért álmodta meg a fáraó kétszer ugyanazt? Úgy kivételezett-e Jákób József öccsével, Benjáminnal, ahogyan Józseffel tette? Hogyan teljesült be József álma? Miért nevezte József a testvéreit kémeknek? Hogyan derült ki József számára, hogy a testvérei már teljesen megváltoztak? Miért kell kétszer is elmenniük a testvéreknek Józsefhez? Mire emlékeztet József ezüst serlege „ellopásának” megrendezése? Miért hiteles a testvérek számára az, hogy az egyiptomi főúr tényleg József? Miért szerencsés lakóhely Gósen? Mi mindebből a tanulság a számunkra? Ezekről a kérdésekről is szó volt az egyetemi bibliakörön, ahol Mózes első könyve 41-46. fejezeteivel foglalkoztunkA beszélgetés összefoglalója innen tölthető le. A következő online bibliakör két hét múlva, november 23-án 18 órától lesz Jákób áldásáról és haláláról (1Móz 47-50). A bejelentkezéshez a linket a egyetemi.bibliakor@gmail.com email címen lehet elkérni.

József mint rabszolga és mint Egyiptom ura

Egyetemi bibliakör, 2023. október 26. (1Móz 37,39-40)

17 éves korában József „besúgó” volt-e, vagy Isten szolgája, aki a helyére tette a testvérei bűneit? Miért nagyon beszédes az, hogy egy kecske vérével festették meg a testvérei József tarka ruháját, hogy apjuk, Jákób azt higgye, Józsefet a vadállatok tépték szét? Melyek József és Jézus hasonlóságai? Mekkora lehetett Potifár haragja, amikor a felesége meggyanúsított Józsefet azzal, hogy meg akarta őt erőszakolni? Mit jelent az, ha a fáraó fölemeli valakinek a fejét?  Ezekről a kérdésekről is szó volt az egyetemi bibliakörön, ahol Mózes első könyve 37, 39-40. fejezeteivel foglalkoztunkA beszélgetés összefoglalója innen tölthető le. A következő online bibliakör két hét múlva, november 9-én 18 órától lesz Jákób fia, Józsefről és a testvéreiről (1Móz 42-46). A bejelentkezéshez a linket a egyetemi.bibliakor@gmail.com email címen lehet elkérni.

Jákób megtérése

Egyetemi bibliakör, 2023. október 12. (1Móz 28-33)

Hogyan látogatta meg Isten Jákóbot nagy egyedüllétében? Miért szimbolikus ez? Mi volt Jákób álma és fogadalma? Milyen volt Lea szeme? Hogyan lett Jákóbnak két felesége egy helyett? Milyen az, amikor a csalót becsapják? Becsapták-e Jákóbot? Hogyan gazdagodott meg Jákób és hogyan tolmácsolta az Úr szavait? Hogyan lett Jákób Izrael, azaz Isten harcosa? Hogyan békült ki Jákób és Ézsau? Ezekről a kérdésekről is szó volt az egyetemi bibliakörön, október 12-én, csütörtökön este 18 órától, ahol Mózes első könyve 29.-33. fejezeteivel kapcsolatban beszélgettünk.  A beszélgetés összefoglalója innen tölthető le. A következő online bibliakör két hét múlva, október 26-án 18 órától lesz arról, hogy hogyan lett Jákób fia, József rabszolga és Egyiptom ura (1Móz 37,39-41). A bejelentkezéshez a linket a egyetemi.bibliakor@gmail.com email címen lehet elkérni.

Jákób csaló. Csakugyan csaló Jákób?

Egyetemi bibliakör, 2023. szeptember 28. (1Móz 25-27)

Miért mondhatja Aranyszájú Szent János, az egyik legjelentősebb egyházatya, hogy (a hazug és csaló) Jákób és Rebeka „erényes és szépjellemű”? Mi az erény? Mikor mondhatjuk, hogy a cél szentesíti az eszközt? Mikor léphető át a törvény a Szentlélek vezetésével? Ezekről a kérdésekről is szó volt az egyetemi bibliakör második alkalmán, szeptember 28-én, csütörtökön este 18 órától, ahol Mózes első könyve 25.-27. fejezeteivel kapcsolatban beszélgettünk.  A beszélgetés összefoglalója innen, a megértést segítő ppt ábrák innen tölthetőek le. A következő online bibliakör két hét múlva, október 12-én 18 órától lesz Jákób meneküléséről, két feleségéről, és visszatéréséről (1Móz 28-33). A bejelentkezéshez a linket a egyetemi.bibliakor@gmail.com email címen lehet elkérni.

Ábrahám feleséget hozat a fiának, Izsáknak

Egyetemi bibliakör, 2023. szeptember 14. (1Móz 24)

Melyek voltak Izsák és Jézus hasonlóságai? Miért, milyen ígérettel és áldással küldte el Ábrahám a szolgáját, hogy fiának, Izsáknak feleséget találjon? Mi mindent tanulhatunk a szolga viselkedéséből? Hogyan talált rá a szolga Rebekára, és hogyan hozta el Izsák feleségének? Mi mindent tanulhatunk Rebeka viselkedéséből? Ezekről a kérdésekről is szó volt az egyetemi bibliakör tanévnyitó alkalmán, szeptember 14-én, csütörtökön este 18 órától, ahol Mózes első könyve 24. fejezeteivel foglalkoztunk.  A beszélgetés összefoglalója innen, a megértést segítő ppt ábrák innen tölthetőek le. A következő online bibliakör két hét múlva, szeptember 28-án 18 órától lesz Jákób csalásáról, meneküléséről és házasságáról (1Móz 27-29). A bejelentkezéshez a linket a egyetemi.bibliakor@gmail.com email címen lehet elkérni.

Ábrahám és Izsák

Egyetemi bibliakör, 2023. április 27

Felismerjük-e a csodát a mi életünkben? Tudunk-e annyira bízni Istenben, mint Ábrahám? Miből láthatjuk Ábrahám fia, Izsák erős hitét? Tudunk-e olyan türelmesen várni, mint Ábrahám? Mi mindenben volt hasonló Izsák és Jézus? Átéljük-e Ábrahám áldását a mi saját életünkben is? Ezekről a kérdésekről is szó volt az egyetemi bibliakörön április 27-én, csütörtökön este 18 órától, ahol Mózes első könyve 22. fejezeteivel foglalkoztunk. A beszélgetés összefoglalója innen, a megértést segítő ppt ábrák innen tölthetőek le.

Isten látogatása Ábrahámnál -- Sodoma

Egyetemi bibliakör, 2023. április 13

Kik jelentek meg Ábrahámban Mamré tölgyesében? Hol volt Mamré tölgyese? Miért és hogyan nevetett Sára, Ábrahám felesége? Hogyan könyörgött Ábrahám Sodomáért? Mi lett az eredménye? Hogyan pusztult el Sodoma és Gomora? Hogyan menekült meg Lót? Ki menekülhetett még vele? Ezekről a kérdésekről is szó volt az egyetemi bibliakörön április 13-án, csütörtökön este 18 órától, ahol Mózes első könyve 18.-19. fejezeteivel foglalkoztunk. A beszélgetés összefoglalója innen, a megértést segítő ppt ábrák innen tölthetőek le.

Oldalak

Feliratkozás Bibliakörök csatornájára