Bibliakörök

Tisztelt Olvasó!

Ezen az oldalon az általam tartott bibliakörök rövid ismertetőjét találja meg. Hadd bátorítsam arra, hogy véleményét, kérdéseit küldje el az egyetemi.bibliakor@gmail.com email címre. Ha az aktuálisan tartott bibliakörök helyét és időpontját szeretné megtudni, kérem szintén írjon egy email-t az egyetemi.bibliakor@gmail.com címre.


Istentisztelet és bibliakör a felsőoktatásban tanulók (oktatók) és a felsőoktatásba készülők számára

A következő alkalom: szeptember 24, 18h istentisztelet MEÖT székház

 

Kedves Egyetemi Társunk!

A Budapesti Evangélikus Egyetemi Gyülekezet lelkészeként szeretettel várok minden Budapesten a felsőoktatásban tanulót (illetve oda készülő középiskolást) vasárnaponként 18 órától egy bensőséges, interaktív, ökumenikus istentiszteletre a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) székházában (Bp, XI. Magyar Tudósok körútja 3).

A szorgalmi időszakban egyetemi online bibliakört tartunk, amelyen számos, külföldön, vagy vidéken tanuló egyetemista és középiskolás társunkkal is lehet találkozni. A következő bibliakör szeptember 28-án 18 órától lesz. A félév során két online imakört is tartunk. Az online alkalmak elérhetőségét az egyetemi.bibliakor@gmail.com email címen lehet elkérni. E félév bibliaköri és imaköri programja:

  • szeptember 28 Jákób csalása, menekülése és házassága (1Móz 27-29)
    • október 5, 18 óra: hálaadó imakör
  • október 12 Jákób visszatérése (1Móz 30-33)
  • október 26 József rabszolgaként és Egyiptom uraként (1Móz 37,39-41)
  • november 9 József és testvérei (1Móz 37,42-46)
  • november 23 Jákób áldása, halála (1Móz 47-50)
    • december 7, 18 óra: adventi imakör

Áldott tanév kezdetet kívánva:

Csermely Péter

Ábrahám feleséget hozat a fiának, Izsáknak

Egyetemi bibliakör, 2023. szeptember 14. (1Móz 24)

Melyek voltak Izsák és Jézus hasonlóságai? Miért, milyen ígérettel és áldással küldte el Ábrahám a szolgáját, hogy fiának, Izsáknak feleséget találjon? Mi mindent tanulhatunk a szolga viselkedéséből? Hogyan talált rá a szolga Rebekára, és hogyan hozta el Izsák feleségének? Mi mindent tanulhatunk Rebeka viselkedéséből? Ezekről a kérdésekről is szó volt az egyetemi bibliakör tanévnyitó alkalmán, szeptember 14-én, csütörtökön este 18 órától, ahol Mózes első könyve 24. fejezeteivel foglalkoztunk.  A beszélgetés összefoglalója innen, a megértést segítő ppt ábrák innen tölthetőek le. A következő online bibliakör két hét múlva, szeptember 28-án 18 órától lesz Jákób csalásáról, meneküléséről és házasságáról (1Móz 27-29). A bejelentkezéshez a linket a egyetemi.bibliakor@gmail.com email címen lehet elkérni.

Ábrahám és Izsák

Egyetemi bibliakör, 2023. április 27

Felismerjük-e a csodát a mi életünkben? Tudunk-e annyira bízni Istenben, mint Ábrahám? Miből láthatjuk Ábrahám fia, Izsák erős hitét? Tudunk-e olyan türelmesen várni, mint Ábrahám? Mi mindenben volt hasonló Izsák és Jézus? Átéljük-e Ábrahám áldását a mi saját életünkben is? Ezekről a kérdésekről is szó volt az egyetemi bibliakörön április 27-én, csütörtökön este 18 órától, ahol Mózes első könyve 22. fejezeteivel foglalkoztunk. A beszélgetés összefoglalója innen, a megértést segítő ppt ábrák innen tölthetőek le.

Isten látogatása Ábrahámnál -- Sodoma

Egyetemi bibliakör, 2023. április 13

Kik jelentek meg Ábrahámban Mamré tölgyesében? Hol volt Mamré tölgyese? Miért és hogyan nevetett Sára, Ábrahám felesége? Hogyan könyörgött Ábrahám Sodomáért? Mi lett az eredménye? Hogyan pusztult el Sodoma és Gomora? Hogyan menekült meg Lót? Ki menekülhetett még vele? Ezekről a kérdésekről is szó volt az egyetemi bibliakörön április 13-án, csütörtökön este 18 órától, ahol Mózes első könyve 18.-19. fejezeteivel foglalkoztunk. A beszélgetés összefoglalója innen, a megértést segítő ppt ábrák innen tölthetőek le.

Isten szövetsége Ábrahámmal

Egyetemi bibliakör, 2023. március 30

Miért és hogyan költözött el Ábrahám Háránból? Mi a tíz próbatétel és a hét áldás, amit kapott? Miért választott Lót rosszul, amikor a jó földeket választotta? Hogyan mentette meg Ábrahám Lótot? Ki volt Melkisédek? Miért fontos a szerepe? Hogyan kötött Isten szövetséget Ábrahámmal? Hogyan nevetett Ábrahám, amikor Isten Izsákot ígérte neki? Ezekről a kérdésekről is szó volt az "Isten szövetsége Ábrahámmal" téma kapcsán az egyetemi bibliakörön március 30-án, csütörtökön este 18 órától, ahol Mózes első könyve 12.-17. fejezeteiről beszélgettünk. A beszélgetés összefoglalója innen, a megértést segítő ppt ábrák innen tölthetőek le.

Böjti bibliakör az özönvízről -- Mózes első könyve, 6-9 fejezet

Egyetemi bibliakör, 2023. március 16

Kik az óriások az Ószövetségben? Mit jelent az, hogy Nóé feddhetetlen volt? Hogyan ágyazódik be az özönvíz története az emberi kultúrtörténetbe? Milyen mély jelentéstartalmai vannak Nóé bárkájának? Mennyiféle sok módon gondoskodik Isten az emberről a gonoszság miatt való eltöröltetés idejében? Miért fontos Nóé hálaáldozata az özönvíz után? Miért mélyen szimbolikus Isten szövetsége? Ezekről a kérdésekről is szó volt az Özönvíz kapcsán az egyetemi bibliakör a böjti időszakban második alkalmán, március 16-án, csütörtökön este 18 órától, ahol Mózes első könyve 6.-9. fejezeteiről beszélgettünk. A beszélgetés összefoglalója innen, a megértést segítő ppt ábrák innen tölthetőek le.

Böjti bibliakör a bűnről -- Mózes első könyve, 3-4 fejezet

Egyetemi bibliakör, 2023. március 2

Hogyan függ össze a Szentháromsággal való szeretetkapcsolatunk és a bűnlátás? Miért van a kígyó kérdésében már a bűn lényege? Mi a bűn lényege? Milyen a bűnbeesés fokozatossága? (Mikor érdemes elkezdeni vigyázni?) Miért támad félelem a bűntől? Miért fontos, hogy Isten megelőző rendszabályokat vezetett be? Ezekről a kérdésekről is szó volt a Bűn kapcsán az egyetemi bibliakör a böjti időszakban első alkalmán, március 2-án, csütörtökön este 18 órától, ahol Mózes első könyve 3. és 4. fejezeteiről beszélgettünk. A beszélgetés összefoglalója innen, a megértést segítő ppt ábrák innen tölthetőek le.

 

A teremtés -- Mózes első könyve, 1-2 fejezet

Egyetemi bibliakör, 2023. február 16.

A szorgalmi időszakban kéthetente, a felsőoktatásban tanuló diákoknak (oktatóiknak), illetve a felsőoktatásba készülő középiskolásoknak szervezett bibliakörök 2023. évi első alkalmát február 16-án, csütörtökön 18 órától tartottuk meg Zoom alkalmazás segítségével, on-line formában. A teremtésről, Mózes első könyvének 1-2 fejezeteiről beszélgettünk. A beszélgetés összefoglalója innen, a megértést segítő ppt ábrák innen tölthetőek le.

Jelenések könyve, 1-3 fejezet

Egyetemi bibliakör, 2022. december 8

A szorgalmi időszakban kéthetente, a felsőoktatásban tanuló diákoknak (oktatóiknak), illetve a felsőoktatásba készülő középiskolásoknak szervezett bibliakörök 2022/23. tanévének hatodik alkalmát december 8-án, csütörtökön 18 órától tartottuk meg Zoom alkalmazás segítségével, on-line formában. A Jelenések könyvének 1-3 fejezeteiről beszélgettünk Jávori Fülöp vezetésével.

 

Jelenések könyve, 4-20 fejezet

Egyetemi bibliakör, 2022. november 24

A szorgalmi időszakban kéthetente, a felsőoktatásban tanuló diákoknak (oktatóiknak), illetve a felsőoktatásba készülő középiskolásoknak szervezett bibliakörök 2022/23. tanévének ötödik alkalmát november 24-én, csütörtökön 18 órától tartottuk meg Zoom alkalmazás segítségével, on-line formában. A Jelenések könyvének 4-20 fejezeteiről beszélgettünk. A bibliakör összefoglalása innen, a bemutatott ppt ábrák innen tölthetőek le.

 

Oldalak

Feliratkozás Bibliakörök csatornájára