Bibliakörök

Tisztelt Olvasó!

Ezen az oldalon az általam tartott bibliakörök rövid ismertetőjét találja meg. Hadd bátorítsam arra, hogy véleményét, kérdéseit küldje el az egyetemi.bibliakor@gmail.com email címre. Ha az aktuálisan tartott bibliakörök helyét és időpontját szeretné megtudni, kérem szintén írjon egy email-t az egyetemi.bibliakor@gmail.com címre.


Istentisztelet és bibliakör a felsőoktatásban tanulók (oktatók) és a felsőoktatásba készülők számára

Video-áhítat: júl 14., aug. 11; tanévnyitó istentisztelet: szeptember 8, vasárnap, 18h, MEÖT

 

Kedves Testvérem!

A Budapesti Evangélikus Egyetemi Gyülekezet lelkészeként szeretettel várok minden Budapesten a felsőoktatásban tanulót (illetve oda készülő középiskolást) vasárnaponként 18 órától egy bensőséges, interaktív, ökumenikus istentiszteletre a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) székházában (Bp, XI. Magyar Tudósok körútja 3). A következő, tanévnyitó istentisztelet szeptember 8-án este 6-tól lesz. Július 14-én és augusztus 11-én egy-egy video-áhítatot fogok feltölteni, amely után július 18-án és augusztus 15-én este 6-tól online beszélgetési alkalom is lesz. Július 28.-án de. 10-től az Angyalföldi evangélikus templomban (1134 Kassák Lajos u. 22.) fogok istentiszteletet tartani. Aki Budapesten van akkor, szeretettel várjuk!

A szorgalmi időszakban egyetemi online bibliakört tartunk, amelyen számos, külföldön, vagy vidéken tanuló egyetemista és középiskolás társunkkal is lehet találkozni. A következő bibliakör szeptember elején lesz. Az online alkalmak elérhetőségét az egyetemi.bibliakor@gmail.com email címen lehet elkérni.

Az őszi félév tervezett programja:

 • szeptember 19: Jézus -- az élet kenyere (Jn 6,24-69)
  • szeptember 26: hálaadó online imakör
 • október 3: Jézus -- az élet vize (Jn 4,1-25), a világ világossága (Jn 8,12-20)
 • október 17: Jézus -- a szőlőtő (Jn 15,1-8)
  • október 31: reformáció ünnepi istentisztelet (MEÖT székház)
 • november 14: Jézus -- a Jó Pásztor és a kapu (Jn 10,1-16)
 • november 28: Jézus -- az út, az igazság és az élet (Jn 14,1-11)
  • december 5: adventi imakör
 • december 12: Jézus -- a feltámadás és az élet (Jn 11,1-44; Jel 21,22-22,5)

Áldott nyarat kívánva:

Csermely Péter

Az Istent dicsőítő, záró zsoltár "tutti"

Egyetemi bibliakör, 2024. május 2. (148.-150. zsoltár)

Milyen volt a zsoltárok mágikus használata? Mi a dicsőítés lényege? Miért mondhatjuk, hogy a zsoltárokban a dicsőítés válasz Isten teremtő tetteire? Csak értelemmel lehet dicsőíteni? Mi vajon a helyünkön állunk-e? Hányszor énekelnek új éneket a Bibliában? Mi a dobnak és a hárfának a közös vonása a kereszttel? Miért mondhatjuk azt, hogy a zsoltárok egy dicsőítő „tutti”-val fejeződnek be? Ezekről a kérdésekről is szó volt a félévzáró bibliakörön, ahol a befejező három, Istent dicsőítő zsoltárral (a 148.-150. zsoltárokkal) foglalkoztunk. A beszélgetés összefoglalója innen tölthető le. A következő online bibliakör majd az őszi szorgalmi időszak kezdetén, szeptemberben lesz. Két hét múlva, május 16-án pünkösdi online imakört tartunk, amelyen az imádságról fogunk beszélgetni, pünkösdi és Szentlélek imákat fogunk elmondani, imádkozunk az érettségizőkért és a vizsgázókért, a beérkező imakérésekért, és a saját imádságainkért. A 18 órától való bejelentkezéshez a linket a egyetemi.bibliakor@gmail.com email címen lehet elkérni.

Istendicsőítő zsoltárok

Egyetemi bibliakör, 2024. április 18. (8. és 19. zsoltár)

Hogyan lesz a szőlőtaposás hangszer? Miért a gyermekek és a csecsemők szája az, amelyik építi Isten hatalmát? Miről szól a 8. zsoltár méltóság himnusza, rólunk, vagy Jézusról? Miért nem vagy/vagy ez a kérdés? Miért gondolják sokan, hogy a 19. zsoltár első harmada sokkal ősibb, mint a többi része? Hány szent szám van a 19. zsoltárban elrejtve? Mik a „titkos bűnök”? Miért bűn a bűntelenség? Ki a kőszikla? Ezekről a kérdésekről is szó volt április 18-án, ahol két igen szép Istendicsőítő zsoltárral (a 8. és a 19. zsoltárral) foglalkoztunk. A beszélgetés összefoglalója innen tölthető le. A következő online bibliakör két hét múlva, május 2-án lesz, amelyen a záró 148-150. hallél zsoltárok dicsőítő "tutti"-ját fogjuk átgondolni. A 18 órától való bejelentkezéshez a linket a egyetemi.bibliakor@gmail.com email címen lehet elkérni.

A Jó Pásztor (23.) zsoltár

Egyetemi bibliakör, 2024. április 4.

Miért a legismertebb zsoltár a 23. zsoltár? Mi a különleges abban, ahogyan a zsoltáros Istenről, mint pásztorról beszél? Miért fontos a füves legelő és a csendes víz? Mi a lelkem felüdítésének az eredeti jelentése? Hány helyen jelenik meg Isten teremtő tette ebben a zsoltárban? Miért fontos az, hogy az igazak útja ösvény? Hogyan kerül a lövészárok ebbe a zsoltárba? Mikortól és miért kezd el tegeződni a zsoltáros Istennel? Mikor és hogyan vigasztaló egy vessző és egy bot? Mire utal az "asztalt terítesz"? Átéltük-e már azt, hogy elcsigázott, kóborló juhok vagyunk? Átéltük-e már az igaz ösvényre kerülést? Mennyire leltünk benső békére, amikor nem volt béke körülöttünk? Ezekről a kérdésekről is szó volt az egyik legszebb, a Jó Pásztor zsoltárral (a 23. zsoltárral) foglalkozó bibliakörön. A beszélgetés összefoglalója innen tölthető le. A következő online bibliakör két hét múlva, április 18-án lesz, amelyen az Istent dicsőítő 8. és 19. zsoltárokkal fogunk foglalkozni. A 18 órától való bejelentkezéshez a linket a egyetemi.bibliakor@gmail.com email címen lehet elkérni.

Messiás zsoltárok

Egyetemi bibliakör, 2024. március 21. (22., 2. és 110. zsoltár)

Miért Messiás-zsoltár esszencia a 22. zsoltár? Mire utal és mit jelent a 22. zsoltár „Miért hagytál el engemet?” bevezető kiáltása? Mi az a két kulcsfontosságú szó, amely általában hiányzik a 22. zsoltár fordításaiból? Mi a különbség a 2. zsoltár történeti és messiási értelmezése között? Miért misztériumdráma a 2. zsoltár? A 2. zsoltár melyik sorát gyűlölte Luther fiatalkorában? Miért nem lehet csak Dávidra vonatkoztatni a 110. zsoltárt? Melyik az a két mondat a 110. zsoltárban, amelynek nagyon sok szép értelme van? Ezekről a kérdésekről is szó volt a március 21-i bibliakörön amelyen a Messiás zsoltárokkal (ezen belül a 22., a 2. és a 110. zsoltárral) foglalkoztunk. A beszélgetés összefoglalója innen tölthető le. A következő online bibliakör húsvét után, április 4-én lesz, amelyen a 23. Jó Pásztor zsoltárt fogjuk átgondolni. A 18 órától való bejelentkezéshez a linket a egyetemi.bibliakor@gmail.com email címen lehet elkérni.

A bűnbánati zsoltárok

Egyetemi bibliakör, 2024. február 22. (38., 51. Miserere és 130. De profundis zsoltár)

Mi a bűn? Hogyan szabadulhatunk meg tőle? Milyen a megtisztulás öröme? Ki mindenkitől „hallhatjuk” a 38. zsoltárt? Milyen szép egybecsengés van a 38. zsoltár, a Példabeszédek könyve és János első levele között? Milyen szerkesztési bravúrral válik az 51. zsoltár kivételesen szép költeménnyé? Milyen kifinomult eszközzel mutatja be az 51. zsoltár szerzője, hogy milyen mélyre süllyedt? A reménységnek milyen példáját adja a 130. zsoltár? Ezekről a kérdésekről is szó volt a zsoltáros félév második bibliakörén, február 23-án, csütörtökön este 18 órától, ahol a bűnbánati zsoltárokkal (ezen belül a 38., az 51. Miserere és a 130. De profundis zsoltárral) foglalkoztunk. A beszélgetés összefoglalója innen tölthető le. A következő online bibliakör március 21-én lesz, amelyen a messiás zsoltárokat fogjuk átgondolni. Két hét múlva, március 7-én online böjti imakör: szépséges böjti imádságokkal, a beérkező imakérésekkel és a jelenlévők imáival. A 18 órától való bejelentkezéshez a linket a egyetemi.bibliakor@gmail.com email címen lehet elkérni. Imakéréseket is itt várunk.

A zsoltárok könyve; a 139. zsoltár

Egyetemi bibliakör, 2024. február 8. (Zsolt 139)

Milyennek tartotta Luther a Zsoltárok könyvét? Mik lehetettek az eredeti hangszerek, amelyeken előadták őket? Mikor keletkeztek, ki írta őket, mi a szerkezetük, milyenek a rímeik, milyen műfajaik vannak, mi a jelentőségük? Hogyan hangzik a 139. zsoltár ómagyar szövege? Miért lehet ez az egyik legfontosabb zsoltár? Miért nem kell „csupakisbetűvel” írni benne az átokzsoltár részt? Hogyan érdemes a világot megismerni? Mennyire tudjuk elfogadni azt, hogy kiszolgáltatottak vagyunk Istennek? Mennyire tudjuk letenni a jövőnket Isten kezébe? Ezekről a kérdésekről is szó volt a zsoltáros félévet elindító egyetemi bibliakörön, ahol a 139. zsoltárral foglalkoztunk. A beszélgetés összefoglalója innen tölthető le. A következő online bibliakör február 21-én lesz, amelyen a bűnbánati zsoltárokat (példaként: a 38., az 51. Miserere és a 130. De profundis zsoltárok) fogjuk együtt átgondolni -- átimádkozni. Egy héttel később, február 29-én 18 órától online böjti imakört fogunk tartani. A bejelentkezéshez a linket a egyetemi.bibliakor@gmail.com email címen lehet elkérni. Imakéréseket is itt várunk.

Jákób áldása és halála

Egyetemi bibliakör, 2023. november 23. (1Móz 47-50)

Miért váltakozik Jákób és Izrael neve Jákób halálának elbeszélésében? Hogyan lett Jákób 12 fiából Izráel 12 törzse, ha fiának adoptálta József mindkét fiát? Miért nagyon tanulságos az, hogy Jákób az áldását nem az elsőszülöttnek adja? Milyen gyönyörű szimbólum sorozat van Jákób a 12 fiának adott áldásában? Miért tanulságos Jákób és József halála? Mi mindenre tanít ez bennünket? Ezekről a kérdésekről is szó volt az egyetemi bibliakörön, ahol Mózes első könyve 47-50. fejezeteivel foglalkoztunk A beszélgetés összefoglalója innen tölthető le. A következő online bibliakör a vizsgaidőszak után, február elején lesz. A tavaszi félévben néhány gyönyörűséges zsoltárt fogunk együtt átgondolni -- átimádkozni. Két hét múlva, december 7-én 18 órától online adventi imakört fogunk tartani. A bejelentkezéshez a linket a egyetemi.bibliakor@gmail.com email címen lehet elkérni.

József és testvérei

Egyetemi bibliakör, 2023. november 9. (1Móz 41-46)

Miért álmodta meg a fáraó kétszer ugyanazt? Úgy kivételezett-e Jákób József öccsével, Benjáminnal, ahogyan Józseffel tette? Hogyan teljesült be József álma? Miért nevezte József a testvéreit kémeknek? Hogyan derült ki József számára, hogy a testvérei már teljesen megváltoztak? Miért kell kétszer is elmenniük a testvéreknek Józsefhez? Mire emlékeztet József ezüst serlege „ellopásának” megrendezése? Miért hiteles a testvérek számára az, hogy az egyiptomi főúr tényleg József? Miért szerencsés lakóhely Gósen? Mi mindebből a tanulság a számunkra? Ezekről a kérdésekről is szó volt az egyetemi bibliakörön, ahol Mózes első könyve 41-46. fejezeteivel foglalkoztunkA beszélgetés összefoglalója innen tölthető le. A következő online bibliakör két hét múlva, november 23-án 18 órától lesz Jákób áldásáról és haláláról (1Móz 47-50). A bejelentkezéshez a linket a egyetemi.bibliakor@gmail.com email címen lehet elkérni.

József mint rabszolga és mint Egyiptom ura

Egyetemi bibliakör, 2023. október 26. (1Móz 37,39-40)

17 éves korában József „besúgó” volt-e, vagy Isten szolgája, aki a helyére tette a testvérei bűneit? Miért nagyon beszédes az, hogy egy kecske vérével festették meg a testvérei József tarka ruháját, hogy apjuk, Jákób azt higgye, Józsefet a vadállatok tépték szét? Melyek József és Jézus hasonlóságai? Mekkora lehetett Potifár haragja, amikor a felesége meggyanúsított Józsefet azzal, hogy meg akarta őt erőszakolni? Mit jelent az, ha a fáraó fölemeli valakinek a fejét?  Ezekről a kérdésekről is szó volt az egyetemi bibliakörön, ahol Mózes első könyve 37, 39-40. fejezeteivel foglalkoztunkA beszélgetés összefoglalója innen tölthető le. A következő online bibliakör két hét múlva, november 9-én 18 órától lesz Jákób fia, Józsefről és a testvéreiről (1Móz 42-46). A bejelentkezéshez a linket a egyetemi.bibliakor@gmail.com email címen lehet elkérni.

Oldalak

Feliratkozás Bibliakörök csatornájára