A CsermelyBlog oldal 2020 ősze óta a lelkészi szolgálatom igehirdetéseit, bibliaköreit, lelkigyakorlatait és más szolgálatait tartalmazza. Az igehirdetések igehelyeinek a bibliai sorrendbe rendezett tartalomjegyzékét (textuáriumát) innen tudja letölteni. Köszönöm, ha beleolvas a feltöltött szövegekbe, vagy meghallgatja a be-linkelt igehirdetéseket (illetve megnézi a video-áhítatokat) a https://www.youtube.com/@csermelylelkesz oldalon. Hadd bátorítsam arra, hogy véleményét, kérdéseit küldje el a csermelyblog@gmail.com email címre.Jézus és a Szentlélek között...

Istentisztelet, húsvét utáni hatodik (Exaudi) vasárnap, 2024. május 12.

Ha ez a vasárnap a mennybemenetel és a Szentlélek várásának az öröme, akkor miért olyan keserves bevezető zsoltár szövege? Milyen értelemben vagyunk Jézus és a Szentlélek között? Elhagytak minket? Mindketten? Az egyik már nincs itt, a másik még nincs itt? Ezekről a kérdésekről is szól az igehirdetés a Jn 15,26-16,4 ige alapján. Az igehirdetést itt lehet meghallgatni, és a szövegét innen lehet elolvasásra letölteni.  A következő istentisztelet pünkösd HÉTFŐ-n, május 20-án este 6-tól lesz. Szeretettel várunk minden felsőoktatásban tanulót, vagy oktatót vagy oda készülő középiskolást a MEÖT székházban!

Az Úr mennybemenetelét úgy kell ünnepelnünk, hogy vele együtt felemelkedünk

Mennybemenetel ünnepi istentisztelet: máj 9., csütörtök, 18h MEÖT székház

Miért ment mennybe Jézus? „Az Úr mennybemenetelét úgy kell ünnepelnünk, hogy vele együtt felemelkedjünk” – mondta Szent Ágoston. Hogyan tehetjük ezt meg? Miért szidja le Jézus az apostolokat hitetlenségükért és keményszívűségükért? Milyen módokon kemény a mi saját szívünk? Hogyan szabadít meg minket Jézus mindettől? Milyen szolgálatot bízott ránk? Ilyen és hasonló kérdésekre válaszol a mennybemenetel ünnepén az igehirdetés a Mk 16,14-20 ige alapján. Az igehirdetést itt lehet meghallgatni, és a szövegét innen lehet elolvasásra letölteni.  A következő istentisztelet a húsvét utáni 6., utolsó (Exaudi) vasárnap, május 12-én este 6-tól lesz. Szeretettel várunk minden felsőoktatásban tanulót, vagy oktatót vagy oda készülő középiskolást a MEÖT székházban!

Milyen hullámhosszon imádkozol?

Istentisztelet, húsvét utáni ötödik (Rogate) vasárnap, 2024. május 5

Milyen hullámhosszon imádkozol? Mit jelent az, hogy Jézus nevében kérünk valamit? Vajon mi imádkozunk ilyenkor? Ha nem, akkor ki? Miért kell megbocsátanunk annak, aki ellen valami panaszunk van az elmélyült imához? Ez valami csereüzlet lenne vajon? Miért függ össze az elmélyült imával a gyümölcsöt termő élet? Mi van akkor, ha az imakérésünk nem teljesül? Mikor van az a nap, amikor már közvetlen utunk van az Atyához? Ezzekkel a kérdésekkel foglalkozott az imádság vasárnapján az igehirdetés a Jn 16,23-27 ige alapján. Az igehirdetést itt lehet meghallgatni, és a szövegét innen lehet elolvasásra letölteni.  A következő két istentisztelet a Mennybemenetel ünnepén, május 9-én CSÜTÖRTÖKÖN este 6-tól, valamint húsvét hatodik, Exaudi vasárnapján, május 12-én este 6-tól lesz. Szeretettel várunk minden felsőoktatásban tanulót, vagy oktatót vagy oda készülő középiskolást a MEÖT székházban!

Az Istent dicsőítő, záró zsoltár "tutti"

Egyetemi bibliakör, 2024. május 2. (148.-150. zsoltár)

Milyen volt a zsoltárok mágikus használata? Mi a dicsőítés lényege? Miért mondhatjuk, hogy a zsoltárokban a dicsőítés válasz Isten teremtő tetteire? Csak értelemmel lehet dicsőíteni? Mi vajon a helyünkön állunk-e? Hányszor énekelnek új éneket a Bibliában? Mi a dobnak és a hárfának a közös vonása a kereszttel? Miért mondhatjuk azt, hogy a zsoltárok egy dicsőítő „tutti”-val fejeződnek be? Ezekről a kérdésekről is szó volt a félévzáró bibliakörön, ahol a befejező három, Istent dicsőítő zsoltárral (a 148.-150. zsoltárokkal) foglalkoztunk. A beszélgetés összefoglalója innen tölthető le. A következő online bibliakör majd az őszi szorgalmi időszak kezdetén, szeptemberben lesz. Két hét múlva, május 16-án pünkösdi online imakört tartunk, amelyen az imádságról fogunk beszélgetni, pünkösdi és Szentlélek imákat fogunk elmondani, imádkozunk az érettségizőkért és a vizsgázókért, a beérkező imakérésekért, és a saját imádságainkért. A 18 órától való bejelentkezéshez a linket a egyetemi.bibliakor@gmail.com email címen lehet elkérni.

Jézus ereje új énekre vezet

Igehirdetés és két gyönyörű Bach zene az egyházzene vasárnapján

A Bach Mindenkinek Fesztivál keretében Aizenpreisz Oszkár és Szunyoghy Anna két Bach művet (a c-moll preludiumot, BWV 999 és a Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit, BWV 1062a Kurtág György-féle zongora átiratot) játszott el, amely (az igehirdetés előtt és után) itt hallgatható meg. Az igehirdetést Aizenpreisz Oszkár tartotta Jn 16,5-15 (https://szentiras.hu/RUF/jn16,5-15) alapján. Hogyan van hatalma Jézusnak a minőség, a tér, az idő, a mennyiség, a természet és a halál felett? Miért vannak a tanítványok sokkos állapotban? Hogyan lesz az evangélium hirdetése, a jó hír, új ének? Ezekre a kérdésekre is választ találhatunk az elhangzottakban. Jó zene- és igehallgatást kívánok!

Oldalak

Feliratkozás  csatornájára