A CsermelyBlog oldal 2020 ősze óta a lelkészi szolgálatom igehirdetéseit, bibliaköreit, lelkigyakorlatait és más szolgálatait tartalmazza. Az igehirdetések igehelyeinek a bibliai sorrendbe rendezett tartalomjegyzékét (textuáriumát) innen tudja letölteni. Köszönöm, ha beleolvas a feltöltött szövegekbe, vagy meghallgatja a be-linkelt igehirdetéseket (illetve megnézi a video-áhítatokat) a https://www.youtube.com/@csermelylelkesz oldalon. Hadd bátorítsam arra, hogy véleményét, kérdéseit küldje el a csermelyblog@gmail.com email címre.Az igazán hívő egy ügyű

Szentháromság ünnepe utáni 15. vasárnap istentisztelet, 2023. szeptember 17, MEÖT székház

Mitől foszt meg minket a pénz szerelme? Mi a kegyesség igazi jelentése? Miért veszélyes az a kijelentés, hogy „A saját magam ura vagyok?” Milyen értelemben nem veszélyes az a kijelentés, hogy „A saját magam ura vagyok?” Mi mindent szoktunk annak hinni, hogy no ez lesz a tuti biztosíték az én életemben? És mi szokott ezekkel a mi „nagy biztosítékainkkal” történni? Mi az igazi biztosíték a mi életünkben? Miért egy ügyű az igazán hívő? Mennyi az, amennyi elég? Milyen esetben fontos, és milyen esetben életveszélyes a megelégedettség? Mi a szelídlelkűség lényege? Erről szólt a Szentháromság ünnepe utáni 15. vasárnap tartott istentiszteletünk igeszakasza (1Tim 6,6-11) és az igehirdetés. Az igehirdetést itt lehet meghallgatni és a szövegét innen lehet elolvasásra letölteni. A következő istentisztelet szeptember 24-én, vasárnap 18 órakor lesz a MEÖT székházban. Szeretettel várunk minden (különösen a felsőoktatásban tanuló vagy oda készülő középiskolás) érdeklődőt!

Ábrahám feleséget hozat a fiának, Izsáknak

Egyetemi bibliakör, 2023. szeptember 14. (1Móz 24)

Melyek voltak Izsák és Jézus hasonlóságai? Miért, milyen ígérettel és áldással küldte el Ábrahám a szolgáját, hogy fiának, Izsáknak feleséget találjon? Mi mindent tanulhatunk a szolga viselkedéséből? Hogyan talált rá a szolga Rebekára, és hogyan hozta el Izsák feleségének? Mi mindent tanulhatunk Rebeka viselkedéséből? Ezekről a kérdésekről is szó volt az egyetemi bibliakör tanévnyitó alkalmán, szeptember 14-én, csütörtökön este 18 órától, ahol Mózes első könyve 24. fejezeteivel foglalkoztunk.  A beszélgetés összefoglalója innen, a megértést segítő ppt ábrák innen tölthetőek le. A következő online bibliakör két hét múlva, szeptember 28-án 18 órától lesz Jákób csalásáról, meneküléséről és házasságáról (1Móz 27-29). A bejelentkezéshez a linket a egyetemi.bibliakor@gmail.com email címen lehet elkérni.

A Lélek szerint élve az örök életben

"Második tanévnyitó" istentisztelet -- Szentháromság ünnepe utáni 14. vasárnap, 2023. szeptember 10, MEÖT székház

Miért lehet, sőt kell a tanévet hálaadással kezdenünk? Az evangéliumi történetben kilenc leprás megtisztult – egy pedig meggyógyult. Mi volt a különbség köztük? Hogyan kerül ide egy parasztember története, aki otthon hagyta az imakönyvét? Miből látjuk Isten és Jézus jelenlétét az életünkben konkrétan? Hogyan védelmez bennünket a Szentlélek? Miért lehetünk biztosak ebben? Mi vagyunk a Szentlélekben, vagy a Szentlélek van bennünk? Miért mindegy ez? Hogyan éljük meg a most kezdődő évet? Erről szólt a Szentháromság ünnepe utáni 14. vasárnap tartott ("második tanévnyitó") istentiszteletünk igeszakasza (Róm 8,5-11) és az igehirdetés. Az igehirdetést itt lehet meghallgatni és a szövegét innen lehet elolvasásra letölteni. A következő istentisztelet szeptember 17-én, vasárnap 18 órakor lesz a MEÖT székházban. Szeretettel várunk minden (különösen a felsőoktatásban tanuló vagy oda készülő középiskolás) érdeklődőt!

Legyél Teljes a Krisztusban!

Veni Sancte tanévnyitó istentisztelet -- Szentháromság ünnepe utáni 13. vasárnap, 2023. szeptember 3, MEÖT székház

Mi a legfontosabb tervünk a tanévre? Mi a Nagy Parancsolat? Mi történik, ha a Nagy Parancsolatot megtartva élünk? Mit jelent az, ha valaki fehér ruhában Jézussal jár? Mi volt a szárdisziak nagy hibája? Miért bukott el Krőzus, Szárdisz alapítója? Hogyan vették be Szárdisz bevehetetlen falait? Hányféle módon lehet látszat-kereszténynek lenni? Mi a különbség aközött, amikor még van egyház, és aközött amikor már van egyház? Hogyan lehetünk Teljesek a Krisztusban? Erről szólt a Szentháromság ünnepe utáni 13. vasárnapon tartott Veni Sancte tanévnyitó istentiszteletünk igeszakasza (Jel 3,1-6) és az igehirdetés. Az igehirdetést itt lehet meghallgatni és a szövegét innen lehet elolvasásra letölteni. A következő istentisztelet szeptember 10-én, vasárnap 18 órakor lesz a MEÖT székházban. Szeretettel várunk minden (különösen a felsőoktatásban tanuló vagy oda készülő középiskolás) érdeklődőt!

Jézus tanítványsága

Csendesnapok (2023. augusztus 25-27, Magyarszék, karmelita kolostor)

2023. augusztus 25-27-én csendesnapokat tartottunk Jézus tanítványságáról a magyarszéki karmelita kolostorban, annak minden szobáját megtöltve. A csendesnapokon lehetőség volt három imapárba rendeződve három témát (ki vagyok, hova és hogyan megyek, hová érkezem: a Krisztushoz) átimádkozni, a magyarszéki karmelita nővérek zsoltárimádságaiba bekapcsolódni, előadásokat, igehirdetéseket hallgatni, a természetben valamint csendben imádkozni, gondolkodni és úrvacsorát venni. Áhítat hangzott el "Aki mindvégig kitart, az üdvözül" címmel a Máté szerinti evangélium 10,22 igéje (https://szentiras.hu/RUF/Mt10,22) alapján. Az áhítat hangfelvételét itt lehet meghallgatni, a szövegét innen lehet letölteni. A záró istentisztelet az Efezusiakhoz írott levél első fejezetének 3.-tól 6. versei (https://szentiras.hu/RUF/Ef1,3-6) alapján "Hogyan vagyunk kiválasztva? A Krisztusban" címmel megtartott igehirdetését itt lehet meghallgatni, és a szövegét innen lehet letölteni.

Oldalak

Feliratkozás  csatornájára