A CsermelyBlog oldal 2020 ősze óta a lelkészi szolgálatom igehirdetéseit, bibliaköreit, lelkigyakorlatait és más szolgálatait tartalmazza. Az igehirdetések igehelyeinek a bibliai sorrendbe rendezett tartalomjegyzékét (textuáriumát) innen tudja letölteni. Köszönöm, ha beleolvas a feltöltött szövegekbe, vagy meghallgatja a be-linkelt igehirdetéseket (illetve megnézi a video-áhítatokat) a https://www.youtube.com/@csermelylelkesz oldalon. Hadd bátorítsam arra, hogy véleményét, kérdéseit küldje el a csermelyblog@gmail.com email címre.Hogyan győzzük le a világot?

Istentisztelet, húsvét utáni első (Quasi modo geniti) vasárnap, 2024. április 7

Hogyan győzzük le a világot? Biztos, hogy a világ külső harccal győzhető le? Miért van könnyű dolgunk? Van-e az Isten gyermekévé válásnak egy kitüntetett pillanata az életünkben? Mi az, ami ezt elmélyíti bennünk? E kettőn kívül mi a harmadik bizonyságtevő Jézus mellett? És mi az a bizonyságtétel, ami mind a három felett áll? Hányszoros győzelmet arattunk már a világon? Ezekre a kérdésekre keresett választ a húsvét utáni első, Quasi modo geniti vasárnapjának igehirdetése az 1Jn 5,4-13 ige alapján. Az igehirdetést itt lehet meghallgatni, és a szövegét innen lehet elolvasásra letölteni.  A következő istentisztelet a húsvét utáni második vasárnap, április 14-én lesz este 6-tól. Szeretettel várunk minden felsőoktatásban tanulót, vagy oktatót vagy oda készülő középiskolást a MEÖT székházban!

A Jó Pásztor (23.) zsoltár

Egyetemi bibliakör, 2024. április 4.

Miért a legismertebb zsoltár a 23. zsoltár? Mi a különleges abban, ahogyan a zsoltáros Istenről, mint pásztorról beszél? Miért fontos a füves legelő és a csendes víz? Mi a lelkem felüdítésének az eredeti jelentése? Hány helyen jelenik meg Isten teremtő tette ebben a zsoltárban? Miért fontos az, hogy az igazak útja ösvény? Hogyan kerül a lövészárok ebbe a zsoltárba? Mikortól és miért kezd el tegeződni a zsoltáros Istennel? Mikor és hogyan vigasztaló egy vessző és egy bot? Mire utal az "asztalt terítesz"? Átéltük-e már azt, hogy elcsigázott, kóborló juhok vagyunk? Átéltük-e már az igaz ösvényre kerülést? Mennyire leltünk benső békére, amikor nem volt béke körülöttünk? Ezekről a kérdésekről is szó volt az egyik legszebb, a Jó Pásztor zsoltárral (a 23. zsoltárral) foglalkozó bibliakörön. A beszélgetés összefoglalója innen tölthető le. A következő online bibliakör két hét múlva, április 18-án lesz, amelyen az Istent dicsőítő 8. és 19. zsoltárokkal fogunk foglalkozni. A 18 órától való bejelentkezéshez a linket a egyetemi.bibliakor@gmail.com email címen lehet elkérni.

Krisztus győzelme nem személyválogató

Istentisztelet. Húsvét, 2024. április 1

Miért hívják pogány pünkösdnek Cornelius százados és házanépe megtérését? Miből érti meg Péter apostol, hogy Isten nem személyválogató? Miért dupla botrány Péter és Cornelius találkozása? Mit mond Péter Corneliusnak, amitől ő és házanépe megtér? Miért logikus a Szentlélek kitöltekezése Cornelius-ékra? Miben mutatkozik meg a Szentlélek kitöltekezése? Milyen tanulságaink lehetnek ma nekünk ebből a történetből? Hogyan függ mindez össze a húsvéttal? Ezekre a kérdésekre keresett választ a húsvéti igehirdetés az ApCsel 10,34-44 ige alapján. Az igehirdetést itt lehet meghallgatni, és a szövegét innen lehet elolvasásra letölteni.  A nagypénteki video áhítatot itt lehet megnézni, a szövegét innen lehet letölteni. A következő istentisztelet húsvét utáni első vasárnap, április 7-én lesz este 6-tól. Szeretettel várunk minden felsőoktatásban tanulót, vagy oktatót vagy oda készülő középiskolást a MEÖT székházban!

Sokan csak iszonyodtak tőle, pedig...

Nagypéntek -- video áhítat, 2024

Miért lehet örömünnep a Nagypéntek? Hogyan lehet a torzóvá kínzott, a megvetett szolgából az, aki bámulatba ejt majd sok népet? Miért nem unja Jézus, hogy már megint Nagypéntek van? Miért szól mindez rólad és rólam – mirólunk? Ezt mutatja meg a nagypénteki video áhítat igeszakasza a félreismert szolga diadaláról (Ézs 52,13-53,12) és az igehirdetés. A video-t (Nagycsütörtök déli 12 órától) itt lehet megnézni. Az áhítat szövegét innen lehet letölteni. Önvizsgálattal teljes elmélyülést és örvendezéssel teljes feltámadás ünnepet kívánok!

Jézus tisztára mos bennünket

Istentisztelet. Nagycsütörtök, 2024. március 28

Vajon észrevesszük-e, hogy mikor jön el a mi óránk, a mi kairosz-unk? Miért botrány az, hogy Jézus megmossa a tanítványai lábát? Miért ellenkezik Péter? Minek látszik elsőre a lábmosás? Mi a lábmosás rítusának a még ennél is mélyebb értelme? Mi a mi megtisztulásunk végleges oka és forrása? Miért van a kereszt megtisztítása után még szükség lábmosásra is? Mi a lábmosás ezen harmadik értelme? És van-e egy még ezeknél is mélyebb, negyedik értelmezése mindennek? Hogyan tudunk másokat segíteni a mindennapi megtérésükben? Ezekre a kérdésekre keres választ a nagycsütörtöki igehirdetés a (Jn 13,1-15) ige alapján. Az igehirdetést itt lehet meghallgatni, és a szövegét innen lehet elolvasásra letölteni. A nagypénteki video áhítatot itt lehet megnézni, a szövegét innen lehet letölteni. A húsvéti istentisztelet húsvét HÉTFŐN, április 1-én lesz este 6-tól. Szeretettel várunk minden felsőoktatásban tanulót, vagy oktatót vagy oda készülő középiskolást a MEÖT székházban!

Oldalak

Feliratkozás  csatornájára