A CsermelyBlog oldal 2020 ősze óta a lelkészi szolgálatom igehirdetéseit, bibliaköreit, lelkigyakorlatait és más szolgálatait tartalmazza. Az igehirdetések igehelyeinek a bibliai sorrendbe rendezett tartalomjegyzékét (textuáriumát) innen tudja letölteni. Köszönöm, ha beleolvas a feltöltött szövegekbe, vagy meghallgatja a be-linkelt igehirdetéseket (illetve megnézi a video-áhítatokat) a https://www.youtube.com/@csermelylelkesz oldalon. Hadd bátorítsam arra, hogy véleményét, kérdéseit küldje el a csermelyblog@gmail.com email címre.Az örök életet váró öröm

Istentisztelet (az Örök Élet vasárnapja, 2023. november 26. MEÖT székház)

Miért szokták megismételni az igeszakasz utolsó előtti mondatát az utolsó mondat után? Miért nem elmezavar az, hogy Malakiás könyve így kezdődik: „Fenyegető jövendölés: Szeretlek benneteket – mondja az ÚR”. Ki és mikor panaszkodott azért Izráel királyának, mert a szomszédasszony nem akarta megfőzni és megenni vele a saját fiát, mint ahogyan tette az övével? Miért lehet egyszerre igaz az, hogy Isten az atyák szívét a fiakhoz téríti és a fiakét az atyákhoz, és az is, hogy Jézus meghasonlást hoz az atyák és a fiak között? Melyek azok az ígéretek, amelyek örök életet ígérnek nekünk? Mi lesz ránk igaz, ha mindezt a saját életünkben való megtapasztalásként éljük át? Erről szólt a vasárnap tartott istentiszteletünk igeszakasza (Mal 3,22-24) és az igehirdetés. Az igehirdetést itt lehet meghallgatni és a szövegét innen lehet elolvasásra letölteni. A következő istentisztelet advent első vasárnapján, december 3-án 18 órakor lesz a MEÖT székházban. Az adventi istentiszteleteken egy nagyon szép tematikus igehirdetés sorozatot fogok tartani (3-án az ember alázatáról beszélgetünk, 10-én taizéi imaest lesz, 17-én pedig Jézus alázatával fejezzük be). Szeretettel várunk minden (különösen a felsőoktatásban tanuló vagy oda készülő középiskolás) érdeklődőt!

Jákób áldása és halála

Egyetemi bibliakör, 2023. november 23. (1Móz 47-50)

Miért váltakozik Jákób és Izrael neve Jákób halálának elbeszélésében? Hogyan lett Jákób 12 fiából Izráel 12 törzse, ha fiának adoptálta József mindkét fiát? Miért nagyon tanulságos az, hogy Jákób az áldását nem az elsőszülöttnek adja? Milyen gyönyörű szimbólum sorozat van Jákób a 12 fiának adott áldásában? Miért tanulságos Jákób és József halála? Mi mindenre tanít ez bennünket? Ezekről a kérdésekről is szó volt az egyetemi bibliakörön, ahol Mózes első könyve 47-50. fejezeteivel foglalkoztunk A beszélgetés összefoglalója innen tölthető le. A következő online bibliakör a vizsgaidőszak után, február elején lesz. A tavaszi félévben néhány gyönyörűséges zsoltárt fogunk együtt átgondolni -- átimádkozni. Két hét múlva, december 7-én 18 órától online adventi imakört fogunk tartani. A bejelentkezéshez a linket a egyetemi.bibliakor@gmail.com email címen lehet elkérni.

A reménység ereje és öröme

Istentisztelet (a Reménység vasárnapja, 2023. november 19. MEÖT székház)

Hogyan folytatódik Dániel próféta álma az igeszakaszban leírt két mondat után? Miért lehet Dániel próféta álma a mi reménységünk szilárd alapja? Hogyan jutunk el addig, hogy már semmitől se kelljen aggódnunk? Milyennek kell lennie annak az útnak, amelyen járnunk kell? Hogyan függ össze életünk igazi útja a MEÖT székház pótkulcsaival? Miben reménykedhetünk, ha kisebb (vagy éppen óriási…) hibát vétettünk az életünkben? Melyek azok a dolgok, amelyek hamis reményt táplálnak? Miért és mennyiben lehet valódi remény egy tízdolláros? Mi marad nekünk akkor, ha azt a jót, amit kaptunk, átadjuk másoknak? Mi a reménység igazi ereje és öröme? Erről szólt a Reménység vasárnapján tartott istentiszteletünk igeszakasza (Dán 7,9-10) és az igehirdetés. Az igehirdetést itt lehet meghallgatni és a szövegét innen lehet elolvasásra letölteni. A következő, az egyházi év utolsó vasárnapján, az Örök Élet vasárnapján tartott istentiszteletünk november 26-án vasárnap 18 órakor lesz a MEÖT székházban. Az utána való adventi vasárnapokon egy nagyon szép tematikus igehirdetés sorozat lesz. Szeretettel várunk minden (különösen a felsőoktatásban tanuló vagy oda készülő középiskolás) érdeklődőt!

A bölcsesség és a mosoly ráncai

Két gyönyörű fotó a taizéi közösséget megalapító Roger testvérről

 

Roger testvérnek, a taizéi közösség megalapítójának életrajzát olvasva mélyen elgondolkodtatott az itt látható két fénykép. Mindkettőn sokminden más szép dolog mellett a ráncokat emelném ki, mint igen nagy mélységeket megmutató pontokat. Indiában azt tartják, hogy ha valakinek három vízszintes homlokránca van, az már igen mély szellemiségre enged következtetni. A baloldali fotón Roger testvérnek én tizenkettőnél hagytam abba a homlokráncai számolását... A jobboldali két kép Teréz anyáról és Roger testvérről ugyanaz a fotó, azaz egymásra néznek ezzel a mosollyal. Figyeljük meg a jobboldali képen a "copy-paste" sugárirányú ráncokat Teréz anya és Roger testvér szeme mellett! Ezek mosolyráncok. Olyan emberek arcán jelennek meg idős korban, akik rengeteget mosolyogtak az életükben -- és ezt őszintén tették. Törekedjünk arra, hogy idős korunkban ilyen mosolyráncaink legyenek majd nekünk is!

Fő témakörök: 

József és testvérei

Egyetemi bibliakör, 2023. november 9. (1Móz 41-46)

Miért álmodta meg a fáraó kétszer ugyanazt? Úgy kivételezett-e Jákób József öccsével, Benjáminnal, ahogyan Józseffel tette? Hogyan teljesült be József álma? Miért nevezte József a testvéreit kémeknek? Hogyan derült ki József számára, hogy a testvérei már teljesen megváltoztak? Miért kell kétszer is elmenniük a testvéreknek Józsefhez? Mire emlékeztet József ezüst serlege „ellopásának” megrendezése? Miért hiteles a testvérek számára az, hogy az egyiptomi főúr tényleg József? Miért szerencsés lakóhely Gósen? Mi mindebből a tanulság a számunkra? Ezekről a kérdésekről is szó volt az egyetemi bibliakörön, ahol Mózes első könyve 41-46. fejezeteivel foglalkoztunkA beszélgetés összefoglalója innen tölthető le. A következő online bibliakör két hét múlva, november 23-án 18 órától lesz Jákób áldásáról és haláláról (1Móz 47-50). A bejelentkezéshez a linket a egyetemi.bibliakor@gmail.com email címen lehet elkérni.

Oldalak

Feliratkozás  csatornájára