A CsermelyBlog oldal 2020 ősze óta a lelkészi szolgálatom igehirdetéseit, bibliaköreit, lelkigyakorlatait és más szolgálatait tartalmazza. Az igehirdetések igehelyeinek a bibliai sorrendbe rendezett tartalomjegyzékét (textuáriumát) innen tudja letölteni. Köszönöm, ha beleolvas a feltöltött szövegekbe, vagy meghallgatja a be-linkelt igehirdetéseket (illetve megnézi a video-áhítatokat) a https://www.youtube.com/@csermelylelkesz oldalon. Hadd bátorítsam arra, hogy véleményét, kérdéseit küldje el a csermelyblog@gmail.com email címre.Mit ad nekem Jézus neve?

Újévi istentisztelet (2024. jan. 1, MEÖT székház)

Miért húzták ki a náci Németországban a mai igeszakaszunk első felét? Milyen bátor kiállást olvashatunk erről 1941-ből? Mit mond mindez ma nekünk? Mit jelent az, amikor azt mondjuk: Jézus Krisztus? Mit jelent nekem Jézus neve? Miért túl kevés az, ha így kérdezem ezt meg? Mit ad nekem Jézus neve? Hogyan induljunk el az új évbe? Erről szólt az újév napján tartott istentiszteletünk igeszakasza (Lk 2,21, https://szentiras.hu/RUF/Lk2,21) és az igehirdetés. Az igehirdetést itt lehet meghallgatni és a szövegét innen lehet elolvasásra letölteni. Az új év első vasárnapján (január 7-én) 18 órától a vízkereszt előző naői ünnepére emlékező istentiszteletre várunk minden felsőoktatásban tanulót, vagy oktatót vagy oda készülő középiskolást!

A világ szegényei vagy a világ gazdagjai vagyunk ezen a karácsonyon?

video áhítat (2023. karácsony)

Áldott Karácsony ünnepet kívánok az itt megnézhető rövid (13 perces) video-áhítattal! A világ szegényei, vagy a világ gazdagjai vagyunk-e ezen a karácsonyon? Mi változhat meg bennünk ezen a karácsonyon? Erről szól a karácsonyi üzenet a video-n. Köszönöm, ha megnézed! Az áhítat szövegét itt lehet elolvasni.

Jézus alázata

Istentisztelet (advent harmadik vasárnapja, 2023. december 17. MEÖT székház)

Mi minden emberi nyomorúságot (mint például az éhezést, a fázást, a hascsikarás fájdalmait – hogy most a hascsikarás megoldódásának a következményeiről ne is beszéljünk…) kellett egy csapásra elviselnie a földre született preegzisztens Istennek, Jézusnak? Miért döbbenhettek rá mégis a pásztorok arra, hogy az a csecsemő a várva várt Messiás, akit megtaláltak? Csak a jászol miatt vajon? Hogyan jelentkezett az alázat Jézus felnőtt életében? Miért a pásztoroknak hirdettetett elsőként az evangélium? Mire tanít mindez minket? Hogyan gazdagíthatja mindez az adventi, a karácsonyi készülésünket -- és az egész életünket? Erről szólt az advent 3. vasárnapján tartott istentiszteletünk igeszakasza (Fil 2,5-7) és az igehirdetés. Az igehirdetést itt lehet meghallgatni és a szövegét innen lehet elolvasásra letölteni.  Karácsonykor (amely idén egyben advent negyedik vasárnapja is) video áhítat jelnik meg itt: https://www.youtube.com/@csermelylelkesz. Január 1-én, hétfőn este 6-kor személyes újévi áldásra várunk minden felsőoktatásban tanulót, vagy oktatót vagy oda készülő középiskolást a MEÖT székházban!

Andrej Rubljov Szentháromság ikonja

Az emberiség egyik csúcsteljesítménye

Andrej Rubljov Szentháromság ikonja (1411-27) az emberiség művészetének egy semmi máshoz nem hasonlítható csúcspontja. A Szentháromság teljessége egy kört formál. A két szélső alak belső sziluettje egy kelyhet formáz. Így az egész jelenet a teljesség mellett Jézus keresztáldozatának és az úrvacsorának is a szimbóluma. Baloldalon van az Atya (bíborban), akinek a „szárnya” a középen ülő Fiúéval átfed. (Gyönyörűséges szerkesztési bravúr, hogy a kép középpontja nem a kép közepén van, mert az Atya számottevően – de mégis alig észrevehetően – nagyobb teret foglal el, mint a Fiú, vagy a Szentlélek.) A középen lévő Krisztus kék színe istenségére, ugyanakkora barna színe pedig emberségére utal. A jobboldalon ábrázolt Szentlélek szárnyai nem fednek át Krisztus szárnyaival, hanem a Fiú alig látható lándzsájával el vannak választva, hogy a Szentlélek legalább annyira tartozzon az Atyához, mint a Fiúhoz. (A Szentháromság mindhárom személyének a kezében lévő lándzsa a királyi hatalmuk jelképe – amely „mellékesen” a képet szintén az Atyára centrálja.) A Szentlélek kék színe istenségét, zöld színe pedig az új életet szimbolizálja. Mindhárman trónon ülnek, de a Szentlélek és a Fiú feje meghajlik az Atya előtt. Középen a tálban egy kenyér (vagy bárány, esetleg borjú feje) van, amelyet mindhármuk keze megáld. A háttérben egy ház és egy tölgyfa van. Ez valószínűleg Mamré tölgyesét jelképezi, ahol Ábrahámnak három férfi formájában megjelent a Szentháromság. A háttér jobb oldalán Mória hegye (azaz a jeruzsálemi Templom-hegy Mamrétól kb. 30 km-re északra) látható, ahová elviszi majd Ábrahám az egyetlen fiát, Izsákot feláldozni, és ahol Isten az utolsó pillanatban egy bárányt ad áldozat gyanánt. Töltsünk el az adventben egy órát ennek a képnek a szemlélésével. Aki ezt megteszi, Örkény István "Az élet értelme" c. rövid írásának a végén írottak történhetnek vele: „Aki ezen elgondolkozik, s ügyel rá, hogy gondolatai ne kalandozzanak összevissza, hanem helyes irányban haladjanak, nagy igazságoknak jöhet a nyomára.” Kívánom ezt, a Teljesség megtapasztalását mindenkinek.

Fő témakörök: 

Az alázat nem lekötöz, hanem felszabadít. Miért is?

Istentisztelet (advent első vasárnapja, 2023. december 3. MEÖT székház)

Az alázat nem lekötöz, hanem felszabadít. Miért is? Miért nem korszerűtlen erény, hanem az egész világunkat átalakító hatalmas erő az alázat? Miért lehet azt mondani, hogy az alázat a lélek kopernikuszi fordulata? Hogyan emel be minket a Teljesség saját magába? Hogyan nyerhetjük el az alázatot? Mi minden nem alázat? Mi mindent ad az alázat nekünk? Ezekre a kérdésekre válaszol (együtt szemlélve) a két igeszakasz (Lk 1,8-20 és Lk 1,26-38) és a Zakariás és Mária alázatát is összehasonlító igehirdetés. Az igehirdetést itt lehet meghallgatni és a szövegét innen lehet elolvasásra letölteni. Advent második vasárnapján (december 10-én) 18 órától taizéi imaestet tartunk. Advent harmadik vasárnapján (dec. 17-én, 18 órától) Jézus alázatáról fogunk beszélgetni a MEÖT székházban. Karácsonykor video áhítat jelnik meg, január 1-én, hétfőn este 6-kor pedig személyes újévi áldásra várunk minden felsőoktatásban tanulót, vagy oktatót vagy oda készülő középiskolást!

Oldalak

Feliratkozás  csatornájára