A CsermelyBlog oldal 2020 ősze óta a lelkészi szolgálatom igehirdetéseit, bibliaköreit, lelkigyakorlatait és más szolgálatait tartalmazza. Az igehirdetések igehelyeinek a bibliai sorrendbe rendezett tartalomjegyzékét (textuáriumát) innen tudja letölteni. Köszönöm, ha beleolvas a feltöltött szövegekbe, vagy meghallgatja a be-linkelt igehirdetéseket (illetve megnézi a video-áhítatokat) a https://www.youtube.com/@csermelylelkesz oldalon. Hadd bátorítsam arra, hogy véleményét, kérdéseit küldje el a csermelyblog@gmail.com email címre.A Bárány vezet minket az öröm felé

Záró áhítat a családi mintákról és Isten vezetéséről tartott csendesnapon (2023. december 2, Luther Otthon)

Hogyan tudjuk letenni a sorsunkat Isten kezébe? Honnan tudjuk, hogy a döntéseink Isten szemében helyesek-e? Hogyan vezet minket a Bárány? Hova megyünk, amikor Jézus után megyünk? Hova fogunk megérkezni a földi utunk után? Mi történik velünk az utunk végén? Erről szól a családi mintákról és Isten vezetéséről tartott csendesnap a Jel 7,9-17 versei (https://szentiras.hu/RUF/Jel7,9-17) alapján megtartott záró áhítata, amelynek hangfelvételét itt lehet meghallgatni és a szövegét innen lehet letölteni.

Isten vezetése megőrzi/felülírja a családi mintákat

Nyitó áhítat a családi mintákról és Isten vezetéséről tartott csendesnapon (2023. december 2, Luther Otthon)

Tényleg csalt Jákób, amikor ellopta az apai áldást Ézsau elől? Hány generációs az a csal(ó)di minta, amelyet Rebeka, Jákób anyja követett? Felmenthet-e bennünket egy családi minta az alól, ha hibázunk? Miért dicsőíti (joggal) Aranyszájú Szent János a csaló Rebekát és Jákóbot? Hogyan függ mindezzel össze Isten vezetése? Hogyan lehet eldönteni, hogy egy családi mintát meg kell változtatnunk, vagy éppen hogy meg kell őriznünk? Erről szól a családi mintákról és az Isten vezetéséről tartott csendesnap Mózes első könyve 27. fejezete 5-17 versei (https://szentiras.hu/RUF/1Móz27,5-17) alapján megtartott indító áhítata, amelynek hangfelvételét itt lehet meghallgatni és a szövegét innen lehet letölteni.

Családi minták és Isten vezetése

Csendesnap (2023. december 2. Luther Otthon földszintje)

2023. december 2-án csendesnapot tartottunk a családi minták hasznáról/káráról és Isten vezetéséről. A csendesnapon indító áhítat hangzott el "Isten vezetése megőrzi/felülírja a családi mintákat" címmel (https://szentiras.hu/RUF/1Móz25,21-26.27,5-17). Az áhítat hangfelvételét itt lehet meghallgatni, a szövegét innen lehet letölteni. A csendesnapot ezután kiscsoportos igetanulmányozással, egyéni imasétákkal, ezeknek imapárokban történő megbeszélésével, záró áhítattal és megosztással folytattuk. A záró áhítat a Jelenések könyve (https://szentiras.hu/RUF/Jel7,9-17) alapján "A Bárány vezet minkat az öröm felé" címmel megtartott igehirdetését itt lehet meghallgatni, és a szövegét innen lehet letölteni.

Az örök életet váró öröm

Istentisztelet (az Örök Élet vasárnapja, 2023. november 26. MEÖT székház)

Miért szokták megismételni az igeszakasz utolsó előtti mondatát az utolsó mondat után? Miért nem elmezavar az, hogy Malakiás könyve így kezdődik: „Fenyegető jövendölés: Szeretlek benneteket – mondja az ÚR”. Ki és mikor panaszkodott azért Izráel királyának, mert a szomszédasszony nem akarta megfőzni és megenni vele a saját fiát, mint ahogyan tette az övével? Miért lehet egyszerre igaz az, hogy Isten az atyák szívét a fiakhoz téríti és a fiakét az atyákhoz, és az is, hogy Jézus meghasonlást hoz az atyák és a fiak között? Melyek azok az ígéretek, amelyek örök életet ígérnek nekünk? Mi lesz ránk igaz, ha mindezt a saját életünkben való megtapasztalásként éljük át? Erről szólt a vasárnap tartott istentiszteletünk igeszakasza (Mal 3,22-24) és az igehirdetés. Az igehirdetést itt lehet meghallgatni és a szövegét innen lehet elolvasásra letölteni. A következő istentisztelet advent első vasárnapján, december 3-án 18 órakor lesz a MEÖT székházban. Az adventi istentiszteleteken egy nagyon szép tematikus igehirdetés sorozatot fogok tartani (3-án az ember alázatáról beszélgetünk, 10-én taizéi imaest lesz, 17-én pedig Jézus alázatával fejezzük be). Szeretettel várunk minden (különösen a felsőoktatásban tanuló vagy oda készülő középiskolás) érdeklődőt!

Jákób áldása és halála

Egyetemi bibliakör, 2023. november 23. (1Móz 47-50)

Miért váltakozik Jákób és Izrael neve Jákób halálának elbeszélésében? Hogyan lett Jákób 12 fiából Izráel 12 törzse, ha fiának adoptálta József mindkét fiát? Miért nagyon tanulságos az, hogy Jákób az áldását nem az elsőszülöttnek adja? Milyen gyönyörű szimbólum sorozat van Jákób a 12 fiának adott áldásában? Miért tanulságos Jákób és József halála? Mi mindenre tanít ez bennünket? Ezekről a kérdésekről is szó volt az egyetemi bibliakörön, ahol Mózes első könyve 47-50. fejezeteivel foglalkoztunk A beszélgetés összefoglalója innen tölthető le. A következő online bibliakör a vizsgaidőszak után, február elején lesz. A tavaszi félévben néhány gyönyörűséges zsoltárt fogunk együtt átgondolni -- átimádkozni. Két hét múlva, december 7-én 18 órától online adventi imakört fogunk tartani. A bejelentkezéshez a linket a egyetemi.bibliakor@gmail.com email címen lehet elkérni.

Oldalak

Feliratkozás  csatornájára