Igehirdetések

Tisztelt Olvasó!

Ezen az oldalon az általam tartott igehirdetések és áhítatok szövegét találja meg (sok esetben hangfelvétellel is). Az igehirdetések igehelyeinek a bibliai sorrendbe rendezett tartalomjegyzékét (textuáriumát) innen tudja letölteni. Köszönöm, ha beleolvas ezekbe. Az igehirdetéseket a https://www.youtube.com/@csermelylelkesz oldalon tudja meghallgatni (illetve a video-áhítatokat megnézni). Hadd bátorítsam arra, hogy véleményét, kérdéseit küldje el a csermelyblog@gmail.com email címre.


Istenben élünk, mozgunk és vagyunk – hát akkor: legyünk!

Teremtésvédelmi istentisztelet, 2023. október 1, MEÖT székház

Teremtésvédelmi istentisztelet. – Mit jelent az a számunkra, hogy Istenben élünk, mozgunk és vagyunk? Hogyan érdemes – és hogyan kell – kiterjeszteni a felebarát fogalmát a mai világunkban? Mi történt akkor, amikor Pál apostol elmondta a feltámadás evangéliumát, jó hírét az athéniaknak? Mi történne akkor, ha elmondanánk a föld hőmérsékletének fél fokos emelkedését, vagy a fáradhatatlan galapagosi rizspatkány kihalását a pestieknek? Miért nyilvánvaló, hogy ilyesmiből óriási gondok lesznek, ha az ember ismeri azt, hogy hogyan működnek a hálózatok? Mi annak az ára, hogy kényelemben akarunk élni? Mi a megoldás? Erről szólt a Szentháromság ünnepe utáni 17. vasárnap tartott teremtésvédelmi istentiszteletünk igeszakasza (ApCsel 17,24-28) alapján az „Istenben élünk, mozgunk és vagyunk – hát akkor: legyünk!” című igehirdetés. Az igehirdetést itt lehet meghallgatni és a szövegét innen lehet elolvasásra letölteni. A következő istentisztelet október 8-án, vasárnap 18 órakor lesz a MEÖT székházban. Szeretettel várunk minden (különösen a felsőoktatásban tanuló vagy oda készülő középiskolás) érdeklődőt!

Éljünk elrejtve és mégis nyilvánvalóan a Krisztusban!

Istentisztelet (Szentháromság ünnepe utáni 16. vasárnap, 2023. szeptember 24, MEÖT székház)

Mi történne, ha a XVII. századi Kupertínói József (aki a hagyományok szerint az istentiszteletei közben elragadtatásában néha órákon át lebegett) ma élne? Mi volt Jézus csodatételeinek a lényege? Mi az a folyamatos feszültség, ami a hívő ember földi életét jellemzi? Hogyan van az életünk négyféle módon is elrejtve a Krisztusban? Jellemző-e ránk a látszatkegyesség, a látványhívőség? Hogyan válik nyilvánvalóvá a Krisztusban elrejtett életünk mégis? Erről szólt a Szentháromság ünnepe utáni 16. vasárnap tartott istentiszteletünk igeszakasza (Kol 3,1-8) és az igehirdetés. Az igehirdetést itt lehet meghallgatni és a szövegét innen lehet elolvasásra letölteni. A következő istentisztelet október 1-én, vasárnap 18 órakor lesz a MEÖT székházban. Szeretettel várunk minden (különösen a felsőoktatásban tanuló vagy oda készülő középiskolás) érdeklődőt!

Az igazán hívő egy ügyű

Szentháromság ünnepe utáni 15. vasárnap istentisztelet, 2023. szeptember 17, MEÖT székház

Mitől foszt meg minket a pénz szerelme? Mi a kegyesség igazi jelentése? Miért veszélyes az a kijelentés, hogy „A saját magam ura vagyok?” Milyen értelemben nem veszélyes az a kijelentés, hogy „A saját magam ura vagyok?” Mi mindent szoktunk annak hinni, hogy no ez lesz a tuti biztosíték az én életemben? És mi szokott ezekkel a mi „nagy biztosítékainkkal” történni? Mi az igazi biztosíték a mi életünkben? Miért egy ügyű az igazán hívő? Mennyi az, amennyi elég? Milyen esetben fontos, és milyen esetben életveszélyes a megelégedettség? Mi a szelídlelkűség lényege? Erről szólt a Szentháromság ünnepe utáni 15. vasárnap tartott istentiszteletünk igeszakasza (1Tim 6,6-11) és az igehirdetés. Az igehirdetést itt lehet meghallgatni és a szövegét innen lehet elolvasásra letölteni. A következő istentisztelet szeptember 24-én, vasárnap 18 órakor lesz a MEÖT székházban. Szeretettel várunk minden (különösen a felsőoktatásban tanuló vagy oda készülő középiskolás) érdeklődőt!

A Lélek szerint élve az örök életben

"Második tanévnyitó" istentisztelet -- Szentháromság ünnepe utáni 14. vasárnap, 2023. szeptember 10, MEÖT székház

Miért lehet, sőt kell a tanévet hálaadással kezdenünk? Az evangéliumi történetben kilenc leprás megtisztult – egy pedig meggyógyult. Mi volt a különbség köztük? Hogyan kerül ide egy parasztember története, aki otthon hagyta az imakönyvét? Miből látjuk Isten és Jézus jelenlétét az életünkben konkrétan? Hogyan védelmez bennünket a Szentlélek? Miért lehetünk biztosak ebben? Mi vagyunk a Szentlélekben, vagy a Szentlélek van bennünk? Miért mindegy ez? Hogyan éljük meg a most kezdődő évet? Erről szólt a Szentháromság ünnepe utáni 14. vasárnap tartott ("második tanévnyitó") istentiszteletünk igeszakasza (Róm 8,5-11) és az igehirdetés. Az igehirdetést itt lehet meghallgatni és a szövegét innen lehet elolvasásra letölteni. A következő istentisztelet szeptember 17-én, vasárnap 18 órakor lesz a MEÖT székházban. Szeretettel várunk minden (különösen a felsőoktatásban tanuló vagy oda készülő középiskolás) érdeklődőt!

Legyél Teljes a Krisztusban!

Veni Sancte tanévnyitó istentisztelet -- Szentháromság ünnepe utáni 13. vasárnap, 2023. szeptember 3, MEÖT székház

Mi a legfontosabb tervünk a tanévre? Mi a Nagy Parancsolat? Mi történik, ha a Nagy Parancsolatot megtartva élünk? Mit jelent az, ha valaki fehér ruhában Jézussal jár? Mi volt a szárdisziak nagy hibája? Miért bukott el Krőzus, Szárdisz alapítója? Hogyan vették be Szárdisz bevehetetlen falait? Hányféle módon lehet látszat-kereszténynek lenni? Mi a különbség aközött, amikor még van egyház, és aközött amikor már van egyház? Hogyan lehetünk Teljesek a Krisztusban? Erről szólt a Szentháromság ünnepe utáni 13. vasárnapon tartott Veni Sancte tanévnyitó istentiszteletünk igeszakasza (Jel 3,1-6) és az igehirdetés. Az igehirdetést itt lehet meghallgatni és a szövegét innen lehet elolvasásra letölteni. A következő istentisztelet szeptember 10-én, vasárnap 18 órakor lesz a MEÖT székházban. Szeretettel várunk minden (különösen a felsőoktatásban tanuló vagy oda készülő középiskolás) érdeklődőt!

Hogyan vagyunk kiválasztva? A Krisztusban

Záró igehirdetés a magyarszéki csendesnapokon (2023. augusztus 27.)

Hogyan lettünk kiválasztva? Ráadásul a teremtés kezdete előtt? Hogyan válhat teljessé az életünk a Krisztusban? Hogyan leszünk feddhetetlenek, szentek? Mi történik velünk az Istengyermekségben? Erről szólt a Jézus tanítványságáról tartott három csendesnap záró istentiszteletének igehirdetésre az Efezusiakhoz írott levél első fejezetének harmadiktól 6. versei (https://szentiras.hu/RUF/Ef1,3-6) alapján. Az igehirdetés hangfelvételét itt lehet meghallgatni,a szövegét innen lehet letölteni.

Aki mindvégig kitart, az üdvözül

Áhítat a magyarszéki csendesnapokon (2023. augusztus 26.)

Hol vagyok én jelenleg? Mi felé mozdul, mi felé tart az életem középpontja? Jézus felé? Vagy Jézustól elfelé? Hova megyek, és hogyan megyek oda? Mit jelent az „Aki mindvégig kitart, az üdvözül” igében a mindvégig és a kitart? Miért nem hidegül meg bennünk a szeretet soha? Miért nem baj az, ha néha mélypontra kerülünk az életünkben? Mit jelent az, hogy üdvözülünk? Erről szólt a Jézus követéséről tartott második csendesnap a Mt 10,22 (https://szentiras.hu/RUF/Mt10,22) alapján megtartott indító áhítata, amelynek hangfelvételét itt lehet meghallgatni és a szövegét innen lehet letölteni.

Türelmes hittel elnyerjük az örök életet

Augusztusi videoáhítat

Mikor jön el Isten ideje, a kairosz a mi életünkbe? A hit az igaz életnek a következménye, vagy módja, az előfeltétele? Miért fontos, hogy a hit cselekvő és a jövőre nyitott? Mi következik mindebből a nyári pihenésünk idejére? Erről szól az augusztusi video áhítat igeszakasza (Hab 2,1-4 https://szentiras.hu/RUF/Hab2,1-4) és az igehirdetés. A video áhítatot itt lehet megnézni. A szövegét itt lehet olvasásra letölteni. Az igehirdetéssel kapcsolatos (és az eddigi nyári élményeket megosztó) augusztus XX-én este 6-tól tartott online beszélgetésre a csermelylelkesz@gmail.com email címen lehet elkérni a belépési linket. Áldott nyarat kívánok!

Jézus az Élet vizét adja nekünk – ha nem a hitványságaink után járunk

Szentháromság ünnepe utáni 8. vasárnap istentisztelet, 2023. július 30. Angyalföld

Miért lenne nagy megkönnyebbülés, ha a maihoz hasonló ószövetségi igeszakaszokat csak történeti munkaként értelmeznénk? Vagy az, ha másokra vonatkoztatnánk? Milyen az, amikor megfordítjuk a helyzetet és vádaskodni kezdünk Isten ellen? Miért nincsen ilyenkor igazunk? Mi ebből a helyzetből a kiút? Hogyan láttam meg a kiutat én magam néhány évvel ezelőtt? Mi az, ami nekünk mindannyiunknak reményt és bizonyosságot ad? Erről szólt a Szentháromság ünnepe utáni nyolcadik vasárnapon tartott istentisztelet igeszakasza (Jer 2,1-9.29-32) és az igehirdetés. Az igehirdetést itt lehet meghallgatni és a szövegét innen lehet elolvasásra letölteni. A következő, tanévnyitó és hálaadó istentisztelet szeptember 3-án, vasárnap 18 órakor lesz a MEÖT székházban (https://lnkd.in/dXV2PqrW). Szeretettel várunk minden (különösen egyetemista vagy egyetemre készülő középiskolás) érdeklődőt!

Váljunk Isten tanúivá!

Júliusi video áhítat

Láttunk-e már olyan tárgyalást, amelyet kizárólag a tanúk meggyőzése céljából tartottak meg? Nincs senki, aki Isten kezéből kiragadjon bennünket. Jó hír ez – vagy sem? Hogyan válhatunk mi fokozatosan Isten gondviselésének a szemtanújává? És hogyan lehetünk szemtanúból – valódi tanú? Honnan kapunk ehhez erőt? Erről szól a júliusi video áhítat igeszakasza (Ézs 43,10-15 https://szentiras.hu/RUF/Ézs43,10-15) és az igehirdetés. A video áhítatot itt lehet megnézni. A szövegét itt lehet olvasásra letölteni. Az igehirdetéssel kapcsolatos (és az eddigi nyári élményeket megosztó) július 13-án este 6-tól tartott online beszélgetésre a csermelylelkesz@gmail.com email címen lehet elkérni a belépési linket. Áldott nyarat kívánok!

Oldalak

Feliratkozás Igehirdetések csatornájára