Lelkigyakorlatok

Tisztelt Olvasó!

Ezen az oldalon az általam tartott lelkigyakorlatok leírását találja meg. Köszönöm, ha beleolvas ezekbe. Hadd bátorítsam arra, hogy véleményét, kérdéseit ossza meg velem a csermelyblog@gmail.com email címen.


Emberi kapcsolataink és Istenkapcsolatunk

Csendesnap (2024. február 3. Luther Otthon földszintje)

2024. február 3-án csendesnapot tartottunk az emberi kapcsolatainkról és az Istenkapcsolatunkról. A csendesnapon indító áhítat hangzott el "Mások szeretete -- magunk szeretete" címmel a Márk szerinti evangélium 12. fejezete 28 és 31. versei alapján. Az áhítat hangfelvételét itt lehet meghallgatni, a szövegét innen lehet letölteni. A csendesnapot ezután kiscsoportos igetanulmányozással, egyéni imasétákkal, ezeknek imapárokban történő megbeszélésével, záró áhítattal és megosztással folytattuk. A záró áhítat a Márk szerinti evangélium 12. fejezete 28-31. versei alapján "Nem vagy messze Isten Országától" címmel megtartott igehirdetését itt lehet meghallgatni és a szövegét innen lehet letölteni.

Családi minták és Isten vezetése

Csendesnap (2023. december 2. Luther Otthon földszintje)

2023. december 2-án csendesnapot tartottunk a családi minták hasznáról/káráról és Isten vezetéséről. A csendesnapon indító áhítat hangzott el "Isten vezetése megőrzi/felülírja a családi mintákat" címmel (https://szentiras.hu/RUF/1Móz25,21-26.27,5-17). Az áhítat hangfelvételét itt lehet meghallgatni, a szövegét innen lehet letölteni. A csendesnapot ezután kiscsoportos igetanulmányozással, egyéni imasétákkal, ezeknek imapárokban történő megbeszélésével, záró áhítattal és megosztással folytattuk. A záró áhítat a Jelenések könyve (https://szentiras.hu/RUF/Jel7,9-17) alapján "A Bárány vezet minkat az öröm felé" címmel megtartott igehirdetését itt lehet meghallgatni, és a szövegét innen lehet letölteni.

Jézus tanítványsága

Csendesnapok (2023. augusztus 25-27, Magyarszék, karmelita kolostor)

2023. augusztus 25-27-én csendesnapokat tartottunk Jézus tanítványságáról a magyarszéki karmelita kolostorban, annak minden szobáját megtöltve. A csendesnapokon lehetőség volt három imapárba rendeződve három témát (ki vagyok, hova és hogyan megyek, hová érkezem: a Krisztushoz) átimádkozni, a magyarszéki karmelita nővérek zsoltárimádságaiba bekapcsolódni, előadásokat, igehirdetéseket hallgatni, a természetben valamint csendben imádkozni, gondolkodni és úrvacsorát venni. Áhítat hangzott el "Aki mindvégig kitart, az üdvözül" címmel a Máté szerinti evangélium 10,22 igéje (https://szentiras.hu/RUF/Mt10,22) alapján. Az áhítat hangfelvételét itt lehet meghallgatni, a szövegét innen lehet letölteni. A záró istentisztelet az Efezusiakhoz írott levél első fejezetének 3.-tól 6. versei (https://szentiras.hu/RUF/Ef1,3-6) alapján "Hogyan vagyunk kiválasztva? A Krisztusban" címmel megtartott igehirdetését itt lehet meghallgatni, és a szövegét innen lehet letölteni.

Jézus követése

Csendesnap -- 2023. április 15.

2023. április 15-én csendesnapot tartottunk Jézus követéséről. A csendesnapon indító áhítat hangzott el "Mindjárt követlek Uram" címmel Elizeus próféta elhívásáról (https://szentiras.hu/RUF/1Kir19,19-22). Az áhítat hangfelvételét itt lehet meghallgatni, a szövegét innen lehet letölteni. A csendesnapot ezután kiscsoportos igetanulmányozással, egyéni imasétával, ennek párokban történő megbeszélésével, közös megosztással és záró istentisztelettel folytattuk. Az istentisztelet a János szerinti evangélium első fejezetének 43.-tól 51. versei (https://szentiras.hu/RUF/Jn1,43-51) alapján "Jézusban meglátjuk a megnyílt eget" címmel megtartott igehirdetését itt lehet meghallgatni, és a szövegét innen lehet letölteni.

Lelkigyakorlat az eucharisztiáról

Magyarszék, 2022. március 18-20.

 

 

A sarutlan kármelita rend Mindenszentekről elnevezett magyarszéki kolostorában 2022. március 18 és 20 között lelkigyakorlatot tartottam az eucharisztiáról. A lelkigyakorlaton az eucharisztia szentségét négy irányból mélyítettük el a szívünkben (az egyes témák rövid összefoglalói a címekre kattintva letölthetők). 1. A Szentírás tanúságtétele: Krisztus az élet kenyere. 2. Az eucharisztiáról. 3. A pászkavacsorától az úrvacsoráig: az eucharisztikus hagyomány előképei és formái. 4. Találkozás az Úrral: Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szíveteket és értelmeteket a Krisztus Jézusban. A jelenleg meghirdetett magyarszéki lelkigyakorlatok listája ezen a linken érhető el.

 

Feliratkozás Lelkigyakorlatok csatornájára