A CsermelyBlog oldal 2020 ősze óta a lelkészi szolgálatom igehirdetéseit, bibliaköreit, lelkigyakorlatait és más szolgálatait tartalmazza. Az igehirdetések igehelyeinek a bibliai sorrendbe rendezett tartalomjegyzékét (textuáriumát) innen tudja letölteni. Köszönöm, ha beleolvas a feltöltött szövegekbe, vagy meghallgatja a be-linkelt igehirdetéseket (illetve megnézi a video-áhítatokat) a https://www.youtube.com/@csermelylelkesz oldalon. Hadd bátorítsam arra, hogy véleményét, kérdéseit küldje el a csermelyblog@gmail.com email címre.Istentisztelet és bibliakör a felsőoktatásban tanulók (oktatók) és a felsőoktatásba készülők számára

A következő alkalom: advent harmadik vasárnapi (dec 17.) istentisztelet MEÖT székház, dec 7 adventi online imakör

 

Kedves Egyetemi Társunk!

A Budapesti Evangélikus Egyetemi Gyülekezet lelkészeként szeretettel várok minden Budapesten a felsőoktatásban tanulót (illetve oda készülő középiskolást) vasárnaponként 18 órától egy bensőséges, interaktív, ökumenikus istentiszteletre a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) székházában (Bp, XI. Magyar Tudósok körútja 3).

A szorgalmi időszakban egyetemi online bibliakört tartunk, amelyen számos, külföldön, vagy vidéken tanuló egyetemista és középiskolás társunkkal is lehet találkozni. A bibliakörök február elején fognak újraindulni minden második csütörtökön 18 és 20 óra között. A tavaszi félévben néhány gyönyörűséges zsoltárt fogunk együtt átgondolni -- átimádkozni. Ezt a félévet adventi imakörrel fogjuk zárni december 7-én 18 órától. Az online alkalmak elérhetőségét az egyetemi.bibliakor@gmail.com email címen lehet elkérni.

Áldott adventi felkészülést kívánva:

Csermely Péter

Andrej Rubljov Szentháromság ikonja

Az emberiség egyik csúcsteljesítménye

Andrej Rubljov Szentháromság ikonja (1411-27) az emberiség művészetének egy semmi máshoz nem hasonlítható csúcspontja. A Szentháromság teljessége egy kört formál. A két szélső alak belső sziluettje egy kelyhet formáz. Így az egész jelenet a teljesség mellett Jézus keresztáldozatának és az úrvacsorának is a szimbóluma. Baloldalon van az Atya (bíborban), akinek a „szárnya” a középen ülő Fiúéval átfed. (Gyönyörűséges szerkesztési bravúr, hogy a kép középpontja nem a kép közepén van, mert az Atya számottevően – de mégis alig észrevehetően – nagyobb teret foglal el, mint a Fiú, vagy a Szentlélek.) A középen lévő Krisztus kék színe istenségére, ugyanakkora barna színe pedig emberségére utal. A jobboldalon ábrázolt Szentlélek szárnyai nem fednek át Krisztus szárnyaival, hanem a Fiú alig látható lándzsájával el vannak választva, hogy a Szentlélek legalább annyira tartozzon az Atyához, mint a Fiúhoz. (A Szentháromság mindhárom személyének a kezében lévő lándzsa a királyi hatalmuk jelképe – amely „mellékesen” a képet szintén az Atyára centrálja.) A Szentlélek kék színe istenségét, zöld színe pedig az új életet szimbolizálja. Mindhárman trónon ülnek, de a Szentlélek és a Fiú feje meghajlik az Atya előtt. Középen a tálban egy kenyér (vagy bárány, esetleg borjú feje) van, amelyet mindhármuk keze megáld. A háttérben egy ház és egy tölgyfa van. Ez valószínűleg Mamré tölgyesét jelképezi, ahol Ábrahámnak három férfi formájában megjelent a Szentháromság. A háttér jobb oldalán Mória hegye (azaz a jeruzsálemi Templom-hegy Mamrétól kb. 30 km-re északra) látható, ahová elviszi majd Ábrahám az egyetlen fiát, Izsákot feláldozni, és ahol Isten az utolsó pillanatban egy bárányt ad áldozat gyanánt. Töltsünk el az adventben egy órát ennek a képnek a szemlélésével. Aki ezt megteszi, Örkény István "Az élet értelme" c. rövid írásának a végén írottak történhetnek vele: „Aki ezen elgondolkozik, s ügyel rá, hogy gondolatai ne kalandozzanak összevissza, hanem helyes irányban haladjanak, nagy igazságoknak jöhet a nyomára.” Kívánom ezt, a Teljesség megtapasztalását mindenkinek.

Fő témakörök: 

Korszerűtlen erény az alázat?

Istentisztelet (advent első vasárnapja, 2023. december 3. MEÖT székház)

Miért nem korszerűtlen erény, hanem az egész világunkat átalakító hatalmas erő az alázat? Miért lehet azt mondani, hogy az alázat a lélek kopernikuszi fordulata? Hogyan emel be minket a Teljesség saját magába? Hogyan nyerhetjük el az alázatot? Mi minden nem alázat? Mi mindent ad az alázat nekünk? Ezekre a kérdésekre válaszol (együtt szemlélve) a két igeszakasz (Lk 1,8-20 és Lk 1,26-38) és az igehirdetés. Az igehirdetést itt lehet meghallgatni és a szövegét innen lehet elolvasásra letölteni. Advent második vasárnapján (december 10-én) 18 órától taizéi imaestet tartunk. Advent harmadik vasárnapján (dec. 17-én, 18 órától) Jézus alázatáról fogunk beszélgetni a MEÖT székházban. Karácsonykor video áhítat jelnik meg, január 1-én, hétfőn este 6-kor pedig személyes újévi áldásra várunk minden felsőoktatásban tanulót, vagy oktatót vagy oda készülő középiskolást!

A Bárány vezet minket az öröm felé

Záró áhítat a családi mintákról és Isten vezetéséről tartott csendesnapon (2023. december 2, Luther Otthon)

Hogyan tudjuk letenni a sorsunkat Isten kezébe? Honnan tudjuk, hogy a döntéseink Isten szemében helyesek-e? Hogyan vezet minket a Bárány? Hova megyünk, amikor Jézus után megyünk? Hova fogunk megérkezni a földi utunk után? Mi történik velünk az utunk végén? Erről szól a családi mintákról és Isten vezetéséről tartott csendesnap a Jel 7,9-17 versei (https://szentiras.hu/RUF/Jel7,9-17) alapján megtartott záró áhítata, amelynek hangfelvételét itt lehet meghallgatni és a szövegét innen lehet letölteni.

Isten vezetése megőrzi/felülírja a családi mintákat

Nyitó áhítat a családi mintákról és Isten vezetéséről tartott csendesnapon (2023. december 2, Luther Otthon)

Tényleg csalt Jákób, amikor ellopta az apai áldást Ézsau elől? Hány generációs az a csal(ó)di minta, amelyet Rebeka, Jákób anyja követett? Felmenthet-e bennünket egy családi minta az alól, ha hibázunk? Miért dicsőíti (joggal) Aranyszájú Szent János a csaló Rebekát és Jákóbot? Hogyan függ mindezzel össze Isten vezetése? Hogyan lehet eldönteni, hogy egy családi mintát meg kell változtatnunk, vagy éppen hogy meg kell őriznünk? Erről szól a családi mintákról és az Isten vezetéséről tartott csendesnap Mózes első könyve 27. fejezete 5-17 versei (https://szentiras.hu/RUF/1Móz27,5-17) alapján megtartott indító áhítata, amelynek hangfelvételét itt lehet meghallgatni és a szövegét innen lehet letölteni.

Oldalak

Feliratkozás  csatornájára