A CsermelyBlog oldal 2020 ősze óta a lelkészi szolgálatom igehirdetéseit, bibliaköreit, lelkigyakorlatait és más szolgálatait tartalmazza. Az igehirdetések igehelyeinek a bibliai sorrendbe rendezett tartalomjegyzékét (textuáriumát) innen tudja letölteni. Köszönöm, ha beleolvas a feltöltött szövegekbe, vagy meghallgatja a be-linkelt igehirdetéseket (illetve megnézi a video-áhítatokat) a https://www.youtube.com/@csermelylelkesz oldalon. Hadd bátorítsam arra, hogy véleményét, kérdéseit küldje el a csermelyblog@gmail.com email címre.Istentisztelet és bibliakör a felsőoktatásban tanulók (oktatók) és a felsőoktatásba készülők számára

Video-áhítat: júl 14., aug. 11; tanévnyitó istentisztelet: szeptember 8, vasárnap, 18h, MEÖT

 

Kedves Testvérem!

A Budapesti Evangélikus Egyetemi Gyülekezet lelkészeként szeretettel várok minden Budapesten a felsőoktatásban tanulót (illetve oda készülő középiskolást) vasárnaponként 18 órától egy bensőséges, interaktív, ökumenikus istentiszteletre a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) székházában (Bp, XI. Magyar Tudósok körútja 3). A következő, tanévnyitó istentisztelet szeptember 8-án este 6-tól lesz. Július 14-én és augusztus 11-én egy-egy video-áhítatot fogok feltölteni, amely után július 18-án és augusztus 15-én este 6-tól online beszélgetési alkalom is lesz. Július 28.-án de. 10-től az Angyalföldi evangélikus templomban (1134 Kassák Lajos u. 22.) fogok istentiszteletet tartani. Aki Budapesten van akkor, szeretettel várjuk!

A szorgalmi időszakban egyetemi online bibliakört tartunk, amelyen számos, külföldön, vagy vidéken tanuló egyetemista és középiskolás társunkkal is lehet találkozni. A következő bibliakör szeptember elején lesz. Az online alkalmak elérhetőségét az egyetemi.bibliakor@gmail.com email címen lehet elkérni.

Az őszi félév tervezett programja:

 • szeptember 19: Jézus -- az élet kenyere (Jn 6,24-69)
  • szeptember 26: hálaadó online imakör
 • október 3: Jézus -- az élet vize (Jn 4,1-25), a világ világossága (Jn 8,12-20)
 • október 17: Jézus -- a szőlőtő (Jn 15,1-8)
  • október 31: reformáció ünnepi istentisztelet (MEÖT székház)
 • november 14: Jézus -- a Jó Pásztor és a kapu (Jn 10,1-16)
 • november 28: Jézus -- az út, az igazság és az élet (Jn 14,1-11)
  • december 5: adventi imakör
 • december 12: Jézus -- a feltámadás és az élet (Jn 11,1-44; Jel 21,22-22,5)

Áldott nyarat kívánva:

Csermely Péter

Isten szolgálata a legnagyobb szabadság

Video áhítat és online beszélgetés (2024. július)

Mi az a szabadság, ami még a nyári szabadságunknál is sokkal nagyobb? Miért van az, hogy amikor „úgy igazán szabadnak érezzük magunkat” – sokszor akkor vagyunk a legmegkötözöttebb szolgák? Miért más, hogyan más, mikortól más már a mi életünk? Hogyan tudjuk betölteni a keresztségünk gyümölcseit? Miért Isten szolgálata a elképzelhető legnagyobb szabadság? Hova vezet ez a legnagyobb szabadság minket? Erről szól a júliusi video áhítat igeszakasza (Róm 6,19-23) és az igehirdetés. A video áhítatot itt lehet megnézni. A szövege innen tölthető le.. Az igehirdetéssel kapcsolatos (és az eddigi nyári élményeket megosztó) július 18-án, csütörtökön este 6-tól tartott online beszélgetésre a csermelylelkesz@gmail.com email címen lehet elkérni a belépési linket. A következő online esemény augusztus 15-én lesz, a rendszeres istentiszteletek szeptember 8-tól vasárnap este 6 órakor kezdődnek. Áldott nyarat kívánok!

A várakozás reménye erőt ad

Tanévzáró istentisztelet a Szentháromság ünnepe utáni negyedik vasárnapon (2024. június 23.)

Miért a várakozás és a remény a fő témája a tanévzáró istentiszteletünknek? Mit vár sóvárogva a teremtett világ? Miért nem kell már Babitsnak megkérdeznie, hogy miért nő a fű? Mi állította helyre a világ rendjét? Hogyan fordítja Isten terve jóra a gonoszságot? Hogyan és miért érdemes reménykednünk? Ezekkel a kérdésekre is választ keres a tanévzáró igehirdetés a Róm 8,18-23 ige alapján. Az igehirdetést, a 15. perc után lévő vezetett meditációt itt lehet meghallgatni, és az igehirdetés szövegét innen lehet elolvasásra letölteni. Július 14-én és augusztus 11-én egy-egy video-áhítatot fogok feltölteni a https://YouTube.com/@csermelylelkesz oldalra, ami után (július 18-án és augusztus 15-én este 6-tól) lesz egy-egy online találkozási alkalom. A tanévnyitó istentisztelet szeptember 8-án este 6-tól lesz. Szeretettel várunk minden felsőoktatásban tanulót, vagy oktatót vagy oda készülő középiskolást szeptembertől minden vasárnap este 6-tól a MEÖT székházban!

Szomjas vagy-e az élet vizére?

Istentisztelet a Szentháromság ünnepe utáni második vasárnapon (2024. június 9.)

Hogyan lesz Istenből kicsit megzavarodott agyú piaci árus? Miért nem ecetes Isten bora? Miért nem savanyú Isten teje? És miért nem romlottak Isten kövér falatjai? Miért adja az élet vizét ingyen ugyanúgy azoknak is, akik nem tudnak semmit sem venni, és azoknak is, akik már mindent összevásároltak? Mi a feltétele annak, hogy megkapd az élet vizét ingyen? Mikor nem kapod meg az élet vizét? Meddig oltja el a szomjadat az élet vize? Kisajátít-e minket Jézus? Mi történik veled akkor, ha megiszod az élet vizét? Ezekre a kérdésekre keresett választ a szentháromság ünnepe utáni második vasárnapon az igehirdetés az Ézs 55,1-5 ige alapján. Az igehirdetést itt lehet meghallgatni, és a szövegét innen lehet elolvasásra letölteni.  A következő istentisztelet a Szentháromság ünnepe utáni harmadik vasárnap, június 16.-án este 6-tól lesz. Szeretettel várunk minden felsőoktatásban tanulót, vagy oktatót vagy oda készülő középiskolást a MEÖT székházban!

Lehet-e parancsra szeretni?

Istentisztelet a Szentháromság ünnepe utáni első vasárnapon (2024. június 2.)

Miért az Ószövetség egyik legfontosabb igéje a „sömá”, a mai igeszakasz? Hogyan lesz Isten az első a mi szívünkben? Miért nem „parancsra való szeretet” az, amit Isten kér tőlünk? Milyen az a szeretet, amely Isten teremtő igéje által bennünk támad? Miért fontos az, hogy ez (csak) a mi szívünk, lelkünk és erőnk szerint teljes? Hogyan lehet növekedni a szeretetben? Ezekről a kérdésekről szólt a Szentháromság ünnepe utáni első vasárnapon az igehirdetés az 5Móz 6,4-9 ige alapján. Az igehirdetést itt lehet meghallgatni, és a szövegét innen lehet elolvasásra letölteni.  A következő istentisztelet a Szentháromság ünnepe utáni második vasárnap, június 9.-én este 6-tól lesz. Szeretettel várunk minden felsőoktatásban tanulót, vagy oktatót vagy oda készülő középiskolást a MEÖT székházban!

Oldalak

Feliratkozás csatornájára