A bűnbánati zsoltárok

Egyetemi bibliakör, 2024. február 22. (38., 51. Miserere és 130. De profundis zsoltár)

Mi a bűn? Hogyan szabadulhatunk meg tőle? Milyen a megtisztulás öröme? Ki mindenkitől „hallhatjuk” a 38. zsoltárt? Milyen szép egybecsengés van a 38. zsoltár, a Példabeszédek könyve és János első levele között? Milyen szerkesztési bravúrral válik az 51. zsoltár kivételesen szép költeménnyé? Milyen kifinomult eszközzel mutatja be az 51. zsoltár szerzője, hogy milyen mélyre süllyedt? A reménységnek milyen példáját adja a 130. zsoltár? Ezekről a kérdésekről is szó volt a zsoltáros félév második bibliakörén, február 23-án, csütörtökön este 18 órától, ahol a bűnbánati zsoltárokkal (ezen belül a 38., az 51. Miserere és a 130. De profundis zsoltárral) foglalkoztunk. A beszélgetés összefoglalója innen tölthető le. A következő online bibliakör március 21-én lesz, amelyen a messiás zsoltárokat fogjuk átgondolni. Két hét múlva, március 7-én online böjti imakör: szépséges böjti imádságokkal, a beérkező imakérésekkel és a jelenlévők imáival. A 18 órától való bejelentkezéshez a linket a egyetemi.bibliakor@gmail.com email címen lehet elkérni. Imakéréseket is itt várunk.