Bibliakörök

Tisztelt Olvasó!

Ezen az oldalon az általam tartott bibliakörök rövid ismertetőjét találja meg. Hadd bátorítsam arra, hogy véleményét, kérdéseit küldje el az egyetemi.bibliakor@gmail.com email címre. Ha az aktuálisan tartott bibliakörök helyét és időpontját szeretné megtudni, kérem szintén írjon egy email-t az egyetemi.bibliakor@gmail.com címre.


Jákób megtérése

Egyetemi bibliakör, 2023. október 12. (1Móz 28-33)

Hogyan látogatta meg Isten Jákóbot nagy egyedüllétében? Miért szimbolikus ez? Mi volt Jákób álma és fogadalma? Milyen volt Lea szeme? Hogyan lett Jákóbnak két felesége egy helyett? Milyen az, amikor a csalót becsapják? Becsapták-e Jákóbot? Hogyan gazdagodott meg Jákób és hogyan tolmácsolta az Úr szavait? Hogyan lett Jákób Izrael, azaz Isten harcosa? Hogyan békült ki Jákób és Ézsau? Ezekről a kérdésekről is szó volt az egyetemi bibliakörön, október 12-én, csütörtökön este 18 órától, ahol Mózes első könyve 29.-33. fejezeteivel kapcsolatban beszélgettünk.  A beszélgetés összefoglalója innen tölthető le. A következő online bibliakör két hét múlva, október 26-án 18 órától lesz arról, hogy hogyan lett Jákób fia, József rabszolga és Egyiptom ura (1Móz 37,39-41). A bejelentkezéshez a linket a egyetemi.bibliakor@gmail.com email címen lehet elkérni.

Jákób csaló. Csakugyan csaló Jákób?

Egyetemi bibliakör, 2023. szeptember 28. (1Móz 25-27)

Miért mondhatja Aranyszájú Szent János, az egyik legjelentősebb egyházatya, hogy (a hazug és csaló) Jákób és Rebeka „erényes és szépjellemű”? Mi az erény? Mikor mondhatjuk, hogy a cél szentesíti az eszközt? Mikor léphető át a törvény a Szentlélek vezetésével? Ezekről a kérdésekről is szó volt az egyetemi bibliakör második alkalmán, szeptember 28-én, csütörtökön este 18 órától, ahol Mózes első könyve 25.-27. fejezeteivel kapcsolatban beszélgettünk.  A beszélgetés összefoglalója innen, a megértést segítő ppt ábrák innen tölthetőek le. A következő online bibliakör két hét múlva, október 12-én 18 órától lesz Jákób meneküléséről, két feleségéről, és visszatéréséről (1Móz 28-33). A bejelentkezéshez a linket a egyetemi.bibliakor@gmail.com email címen lehet elkérni.

Ábrahám feleséget hozat a fiának, Izsáknak

Egyetemi bibliakör, 2023. szeptember 14. (1Móz 24)

Melyek voltak Izsák és Jézus hasonlóságai? Miért, milyen ígérettel és áldással küldte el Ábrahám a szolgáját, hogy fiának, Izsáknak feleséget találjon? Mi mindent tanulhatunk a szolga viselkedéséből? Hogyan talált rá a szolga Rebekára, és hogyan hozta el Izsák feleségének? Mi mindent tanulhatunk Rebeka viselkedéséből? Ezekről a kérdésekről is szó volt az egyetemi bibliakör tanévnyitó alkalmán, szeptember 14-én, csütörtökön este 18 órától, ahol Mózes első könyve 24. fejezeteivel foglalkoztunk.  A beszélgetés összefoglalója innen, a megértést segítő ppt ábrák innen tölthetőek le. A következő online bibliakör két hét múlva, szeptember 28-án 18 órától lesz Jákób csalásáról, meneküléséről és házasságáról (1Móz 27-29). A bejelentkezéshez a linket a egyetemi.bibliakor@gmail.com email címen lehet elkérni.

Ábrahám és Izsák

Egyetemi bibliakör, 2023. április 27

Felismerjük-e a csodát a mi életünkben? Tudunk-e annyira bízni Istenben, mint Ábrahám? Miből láthatjuk Ábrahám fia, Izsák erős hitét? Tudunk-e olyan türelmesen várni, mint Ábrahám? Mi mindenben volt hasonló Izsák és Jézus? Átéljük-e Ábrahám áldását a mi saját életünkben is? Ezekről a kérdésekről is szó volt az egyetemi bibliakörön április 27-én, csütörtökön este 18 órától, ahol Mózes első könyve 22. fejezeteivel foglalkoztunk. A beszélgetés összefoglalója innen, a megértést segítő ppt ábrák innen tölthetőek le.

Isten látogatása Ábrahámnál -- Sodoma

Egyetemi bibliakör, 2023. április 13

Kik jelentek meg Ábrahámban Mamré tölgyesében? Hol volt Mamré tölgyese? Miért és hogyan nevetett Sára, Ábrahám felesége? Hogyan könyörgött Ábrahám Sodomáért? Mi lett az eredménye? Hogyan pusztult el Sodoma és Gomora? Hogyan menekült meg Lót? Ki menekülhetett még vele? Ezekről a kérdésekről is szó volt az egyetemi bibliakörön április 13-án, csütörtökön este 18 órától, ahol Mózes első könyve 18.-19. fejezeteivel foglalkoztunk. A beszélgetés összefoglalója innen, a megértést segítő ppt ábrák innen tölthetőek le.

Isten szövetsége Ábrahámmal

Egyetemi bibliakör, 2023. március 30

Miért és hogyan költözött el Ábrahám Háránból? Mi a tíz próbatétel és a hét áldás, amit kapott? Miért választott Lót rosszul, amikor a jó földeket választotta? Hogyan mentette meg Ábrahám Lótot? Ki volt Melkisédek? Miért fontos a szerepe? Hogyan kötött Isten szövetséget Ábrahámmal? Hogyan nevetett Ábrahám, amikor Isten Izsákot ígérte neki? Ezekről a kérdésekről is szó volt az "Isten szövetsége Ábrahámmal" téma kapcsán az egyetemi bibliakörön március 30-án, csütörtökön este 18 órától, ahol Mózes első könyve 12.-17. fejezeteiről beszélgettünk. A beszélgetés összefoglalója innen, a megértést segítő ppt ábrák innen tölthetőek le.

Böjti bibliakör az özönvízről -- Mózes első könyve, 6-9 fejezet

Egyetemi bibliakör, 2023. március 16

Kik az óriások az Ószövetségben? Mit jelent az, hogy Nóé feddhetetlen volt? Hogyan ágyazódik be az özönvíz története az emberi kultúrtörténetbe? Milyen mély jelentéstartalmai vannak Nóé bárkájának? Mennyiféle sok módon gondoskodik Isten az emberről a gonoszság miatt való eltöröltetés idejében? Miért fontos Nóé hálaáldozata az özönvíz után? Miért mélyen szimbolikus Isten szövetsége? Ezekről a kérdésekről is szó volt az Özönvíz kapcsán az egyetemi bibliakör a böjti időszakban második alkalmán, március 16-án, csütörtökön este 18 órától, ahol Mózes első könyve 6.-9. fejezeteiről beszélgettünk. A beszélgetés összefoglalója innen, a megértést segítő ppt ábrák innen tölthetőek le.

Böjti bibliakör a bűnről -- Mózes első könyve, 3-4 fejezet

Egyetemi bibliakör, 2023. március 2

Hogyan függ össze a Szentháromsággal való szeretetkapcsolatunk és a bűnlátás? Miért van a kígyó kérdésében már a bűn lényege? Mi a bűn lényege? Milyen a bűnbeesés fokozatossága? (Mikor érdemes elkezdeni vigyázni?) Miért támad félelem a bűntől? Miért fontos, hogy Isten megelőző rendszabályokat vezetett be? Ezekről a kérdésekről is szó volt a Bűn kapcsán az egyetemi bibliakör a böjti időszakban első alkalmán, március 2-án, csütörtökön este 18 órától, ahol Mózes első könyve 3. és 4. fejezeteiről beszélgettünk. A beszélgetés összefoglalója innen, a megértést segítő ppt ábrák innen tölthetőek le.

 

A teremtés -- Mózes első könyve, 1-2 fejezet

Egyetemi bibliakör, 2023. február 16.

A szorgalmi időszakban kéthetente, a felsőoktatásban tanuló diákoknak (oktatóiknak), illetve a felsőoktatásba készülő középiskolásoknak szervezett bibliakörök 2023. évi első alkalmát február 16-án, csütörtökön 18 órától tartottuk meg Zoom alkalmazás segítségével, on-line formában. A teremtésről, Mózes első könyvének 1-2 fejezeteiről beszélgettünk. A beszélgetés összefoglalója innen, a megértést segítő ppt ábrák innen tölthetőek le.

Jelenések könyve, 1-3 fejezet

Egyetemi bibliakör, 2022. december 8

A szorgalmi időszakban kéthetente, a felsőoktatásban tanuló diákoknak (oktatóiknak), illetve a felsőoktatásba készülő középiskolásoknak szervezett bibliakörök 2022/23. tanévének hatodik alkalmát december 8-án, csütörtökön 18 órától tartottuk meg Zoom alkalmazás segítségével, on-line formában. A Jelenések könyvének 1-3 fejezeteiről beszélgettünk Jávori Fülöp vezetésével.

 

Oldalak

Feliratkozás Bibliakörök csatornájára