A blog célja

A blog tartalma 2021-től igehirdetéseket és bibliaköri összefoglalókat foglal magában. A korábbi blogbejegyzések összefüggésekben és hosszú távú hatásokban gondolkodó, elmélyült, esszészerű, rövid írások. A leírtakon olyanoknak érdemes elmeditálnia, akik felelősséget éreznek a saját lelki fejlődésükért, embertársaikért, a természeti környezetükért és a Föld egészéért.

 

A blog fő céljai:

 • segíteni akarja az Olvasó lelki fejlődését;
 • segíteni akar abban, hogy az Olvasói körében kialakuljon és továbbfejlődjön egy jövőteremtő, stabil értékrend és viselkedésmód; és
 • be akarja mutatni a tehetség kibontakoztatásának és a hálózatos gondolkodásnak az előnyeit a mindennapi életben.

A blog

 • segíteni akarja az élet célján és értelmén való elmélyült gondolkodást
 • bátorítani akarja a hosszú távon gondolkodó, felelős cselekvést;
 • hozzá akar járulni a pro-aktív és nagy ívű („think BIG”) gondolkodás terjedéséhez;
 • terjeszteni akarja a változásokat új, izgalmas lehetőségként, megoldható kihívásként és nem sorstragédiaként megélő életmódot;
 • rá kíván döbbenteni az együttműködés és az egymás kiszorítása helyett az új lehetőségeket együttesen megnyitó viselkedés hasznára;
 • be kívánja mutatni a sajátunktól gyökeresen különböző gondolkodás megismerésének és elsajátításának különleges értékét;
 • pozitív példákkal erősíteni kívánja az olvasók egyéni és közösségi önbizalmát és kreativitását;
 • megerősítést akar adni azoknak, akik a környezetükben közösséget, baráti, emberi hálózatot építenek;
 • bizalom és szeretet adásával a bizalom és a szeretet hatalmára akarja ráébreszteni az Olvasóit; valamint
 • növelni kívánja a nyitottságot és vágyat az elmélyült lelki élet iránt.

Az elmúlt években a lelki életem és a gondolkodásom igen elmélyült a korábbiakhoz képest. 2017. eleje óta naponta legalább egy órát meditálok (amelyet egyre inkább szemlélődő imának is lehet nevezni), rendszeresen részt veszek Csendet adó és kívánó lelkigyakorlatokon, és látogatásokat teszek lelki elmélyültséget adó helyeken. A szeretet megélése és terjesztése mellett olyan értékek, mint a bölcsesség és az alázat sokkal fontosabbakká (és őszintén remélem, hogy átéltebbekké is) lettek a számomra, mint korábban. Ezeket a változásokat tükrözi a blog fejlécében lévő Luther-rózsa, amely evangélikus voltomra is utal. A 2017-es egyik Aranyanyu díjazott, Kecskemétiné Szilvási Zsuzsanna így foglalta össze az evangélikusság lényegét: "Ez egy szabadon választható, nagyon barátságos hit." Egyetértek vele. A blog számos gondolata a hitről, és annak léleknemesítő, jellemnemesítő hatásairól szól. Remélem, hogy ezzel azon Olvasóim gondolatainak és érzéseinek az elmélyülését is szolgálni tudom, akik nem tartják magukat hívő embereknek. 2022 júniusában elvégeztem az Evangélikus Hittudományi Egyetem teológus-lelkész MSc szakát. 2022 júliusában evangélikus lelkésszé szenteltek. Egyházam a budapesti egyetemisták lelkészi feladataival bízott meg.

 
Fontosnak tartom hangsúlyozni azt, hogy a bejegyzésekben leírtak annak ellenére nem tudományos igénnyel íródtak, hogy sok esetben tudományos adatokon alapuló okfejtéseket tartalmaznak. Ezek az okfejtések azonban – bevallottan – szubjektívek, és a saját életérzésem bemutatásai, azaz kötődnek a társadalmi helyzetemhez, a múltamhoz és a pillanatnyi érzéseimhez is. A leírtak tehát nem általános érvényű tudományos tételek, sem pedig megfellebbezhetetlennek hitt szövegek. Nem több (és nem kevesebb) támasztja alá őket, mint az élettapasztalatom. Emiatt a blog minden egyes mondatát úgy kell olvasni, hogy az olvasó eléjük gondolja a „tapasztalatom szerint”, „véleményem szerint” avagy az „érzésem szerint” bevezető szavakat. A könnyebb olvashatóság érdekében e bevezetéseket az egyedi mondatok elől mellőztem.

 

A legtöbb esetben a leírt állítások általános érvénnyel kerülnek megfogalmazásra. Ennek nem az az oka, hogy azt hinném, hogy amit én gondolok, az általános érvénnyel igaz. Az általános fogalmazásmód oka az, hogy úgy érzem, a mai kor nagyon szétesett, és emiatt gyötrően nagy igény mutatkozik az érvénnyel bíró általánosításokra. A blog-om ilyen általánosítási kísérletek helye. Azt, hogy ezek közül a kísérletek közül melyik milyen érvénnyel bír, azt az Olvasók döntik el.