A CsermelyBlog oldal 2020 ősze óta a lelkészi szolgálatom igehirdetéseit, bibliaköreit, lelkigyakorlatait és más szolgálatait tartalmazza. Az igehirdetések igehelyeinek a bibliai sorrendbe rendezett tartalomjegyzékét (textuáriumát) innen tudja letölteni. Köszönöm, ha beleolvas a feltöltött szövegekbe, vagy meghallgatja a be-linkelt igehirdetéseket (illetve megnézi a video-áhítatokat) a https://www.youtube.com/@csermelylelkesz oldalon. Hadd bátorítsam arra, hogy véleményét, kérdéseit küldje el a csermelyblog@gmail.com email címre.Lépj be a Szentháromság szeretetébe!

Istentisztelet a Szentháromság ünnepén, 2024. május 26.

Miért „veszélyes” dolog részt venni a Szentháromság ünnepén tartott istentiszteleten? Miért a Szentháromság ünnepe az egyházi év csúcspontja? Milyen elemeiben visszatérő látomás Ézsaiás látomása az ÚR-ról – mind a mai napig? Miért igaz az, hogy Ézsaiás megrendítően gyönyörű látomása – egyben egy óriási paródia is? Hogyan viselkedik Ézsaiás a mennyei templomban? Mi történik vele a bűnlátása után? Miért szól az Ézsaiási ige a Szentháromságról? Ezekre a kérdésekre is választ keres Szentháromság ünnepén az igehirdetés az Ézs 6, 1-13 ige alapján. Az igehirdetést itt lehet meghallgatni, és a szövegét innen lehet elolvasásra letölteni.  A következő istentisztelet a Szentháromság ünnepe utáni első vasárnap, június 2-án este 6-tól lesz. Szeretettel várunk minden felsőoktatásban tanulót, vagy oktatót vagy oda készülő középiskolást a MEÖT székházban!

A Lélek betölthet téged is!

Pünkösdi istentisztelet (2024. május 20, hétfő, 18h)

Miért nem kell igehirdetés pünkösd napján? Hogyan kezdte Aranyszájú Szent János a pünkösdi igehirdetését 1650 éve? Mi az ünneprontás a mai igében? Kevesebb maradt-e Mózesnek attól, hogy Isten elvett és áthelyezett a rajta nyugvó Szentlélekből másokra is? Ha mi is kértünk Szentlelket, és semmi látványos nem történt, akkor nem történt semmi? Hogyan kezdődik el bennünk a Szentlélek békessége? Ezekkel a kérdésekkel is foglalkozik a mély tartalmakat adó, Szentlélek-hívó pünkösdi igehirdetés a 4Móz 11,16.17.24-29 ige alapján. Az igehirdetést itt lehet meghallgatni, és a szövegét innen lehet elolvasásra letölteni.  A következő istentisztelet a Szentháromság vasárnapján, május 26-án este 6-tól lesz. Szeretettel várunk minden felsőoktatásban tanulót, vagy oktatót vagy oda készülő középiskolást a MEÖT székházban!

Jézus és a Szentlélek között...

Istentisztelet, húsvét utáni hatodik (Exaudi) vasárnap, 2024. május 12.

Ha ez a vasárnap a mennybemenetel és a Szentlélek várásának az öröme, akkor miért olyan keserves bevezető zsoltár szövege? Milyen értelemben vagyunk Jézus és a Szentlélek között? Elhagytak minket? Mindketten? Az egyik már nincs itt, a másik még nincs itt? Ezekről a kérdésekről is szól az igehirdetés a Jn 15,26-16,4 ige alapján. Az igehirdetést itt lehet meghallgatni, és a szövegét innen lehet elolvasásra letölteni.  A következő istentisztelet pünkösd HÉTFŐ-n, május 20-án este 6-tól lesz. Szeretettel várunk minden felsőoktatásban tanulót, vagy oktatót vagy oda készülő középiskolást a MEÖT székházban!

Az Úr mennybemenetelét úgy kell ünnepelnünk, hogy vele együtt felemelkedünk

Mennybemenetel ünnepi istentisztelet: máj 9., csütörtök, 18h MEÖT székház

Miért ment mennybe Jézus? „Az Úr mennybemenetelét úgy kell ünnepelnünk, hogy vele együtt felemelkedjünk” – mondta Szent Ágoston. Hogyan tehetjük ezt meg? Miért szidja le Jézus az apostolokat hitetlenségükért és keményszívűségükért? Milyen módokon kemény a mi saját szívünk? Hogyan szabadít meg minket Jézus mindettől? Milyen szolgálatot bízott ránk? Ilyen és hasonló kérdésekre válaszol a mennybemenetel ünnepén az igehirdetés a Mk 16,14-20 ige alapján. Az igehirdetést itt lehet meghallgatni, és a szövegét innen lehet elolvasásra letölteni.  A következő istentisztelet a húsvét utáni 6., utolsó (Exaudi) vasárnap, május 12-én este 6-tól lesz. Szeretettel várunk minden felsőoktatásban tanulót, vagy oktatót vagy oda készülő középiskolást a MEÖT székházban!

Milyen hullámhosszon imádkozol?

Istentisztelet, húsvét utáni ötödik (Rogate) vasárnap, 2024. május 5

Milyen hullámhosszon imádkozol? Mit jelent az, hogy Jézus nevében kérünk valamit? Vajon mi imádkozunk ilyenkor? Ha nem, akkor ki? Miért kell megbocsátanunk annak, aki ellen valami panaszunk van az elmélyült imához? Ez valami csereüzlet lenne vajon? Miért függ össze az elmélyült imával a gyümölcsöt termő élet? Mi van akkor, ha az imakérésünk nem teljesül? Mikor van az a nap, amikor már közvetlen utunk van az Atyához? Ezzekkel a kérdésekkel foglalkozott az imádság vasárnapján az igehirdetés a Jn 16,23-27 ige alapján. Az igehirdetést itt lehet meghallgatni, és a szövegét innen lehet elolvasásra letölteni.  A következő két istentisztelet a Mennybemenetel ünnepén, május 9-én CSÜTÖRTÖKÖN este 6-tól, valamint húsvét hatodik, Exaudi vasárnapján, május 12-én este 6-tól lesz. Szeretettel várunk minden felsőoktatásban tanulót, vagy oktatót vagy oda készülő középiskolást a MEÖT székházban!

Oldalak

Feliratkozás  csatornájára