A CsermelyBlog oldal 2020 ősze óta a lelkészi szolgálatom igehirdetéseit, bibliaköreit, lelkigyakorlatait és más szolgálatait tartalmazza. Az igehirdetések igehelyeinek a bibliai sorrendbe rendezett tartalomjegyzékét (textuáriumát) innen tudja letölteni. Köszönöm, ha beleolvas a feltöltött szövegekbe, vagy meghallgatja a be-linkelt igehirdetéseket (illetve megnézi a video-áhítatokat) a https://www.youtube.com/@csermelylelkesz oldalon. Hadd bátorítsam arra, hogy véleményét, kérdéseit küldje el a csermelyblog@gmail.com email címre.A húsvét a Teljességet befogadni képes, új szívet ad nekünk

Istentisztelet a húsvét utáni elsö (Quasi modo geniti) vasárnapon 2023. április 16, 18 óra MEÖT székház, Budapest

Van-e jövője a most született csecsemőnek? Lehet-e jövőnk mi magunknak? Lehet-e élni kőszívvel? Mióta élünk kőszívvel? Mi változtathat ezen? Mi történik akkor, ha kőszív helyett hússzívet kapunk? És mi történik akkor, ha újra megkeményedik a szívünk? Mit változtatott mindezen a húsvét? Mi történt húsvétkor -- mibennünk? Hogyan induljunk, hogyan indulhatunk húsvét után tovább? Erről szólt a vasárnapi igeszakasz (Ez 11,19-21 https://szentiras.hu/RUF/ez11,19-21) és az igehirdetés. Az igehirdetést itt lehet meghallgatni és a szövegét innen lehet elolvasásra letölteni. A következő istentisztelet április 23-án, húsvéti utáni 2. vasárnapon (Misericordia Domini, a Jó Pásztor, az elhívás vasárnapján), 18 órakor lesz a MEÖT székházban (https://lnkd.in/dXV2PqrW). Szeretettel várunk minden (különösen egyetemista vagy egyetemre készülő középiskolás) érdeklődőt!

Jézus követése

Csendesnap -- 2023. április 15.

2023. április 15-én csendesnapot tartottunk Jézus követéséről. A csendesnapon indító áhítat hangzott el "Mindjárt követlek Uram" címmel Elizeus próféta elhívásáról (https://szentiras.hu/RUF/1Kir19,19-22). Az áhítat hangfelvételét itt lehet meghallgatni, a szövegét innen lehet letölteni. A csendesnapot ezután kiscsoportos igetanulmányozással, egyéni imasétával, ennek párokban történő megbeszélésével, közös megosztással és záró istentisztelettel folytattuk. Az istentisztelet a János szerinti evangélium első fejezetének 43.-tól 51. versei (https://szentiras.hu/RUF/Jn1,43-51) alapján "Jézusban meglátjuk a megnyílt eget" címmel megtartott igehirdetését itt lehet meghallgatni, és a szövegét innen lehet letölteni.

Jézusban meglátjuk a nekünk megnyílt eget

Záró istentisztelet igehirdetés -- 2023. április 15. csendesnap Jézus követéséről

Hogyan lesz az ember Jézus tanítványává? Mi minden történik akkor velünk, amikor találkozunk Jézussal? Miért kezdett el hinni Nátánaél? Miért vált Nátánaél Jézus követőjévé? Mi következik mindebből a saját életünkre? Milyen tapasztalást ígér nekünk Jézus, amikor azt mondja, hogy "ennél nagyobb dolgokat fogsz látni" (Jn 1,50b). Erről szól a Jézus követéséről tartott csendesnap a János szerinti evangélium első fejezetének 43.-tól 51. versei (https://szentiras.hu/RUF/Jn1,43-51) alapján megtartott záró istentiszteletének igehirdetése, amelynek hangfelvételét itt lehet meghallgatni, és a szövegét innen lehet letölteni.

Mindjárt követlek, Uram...

Indító áhítat -- 2023. április 15. csendesnap Jézus követéséről

Miért hagyta ott Elizeus a jólétet és gazdagságot azért, mert Illés rádobta a palástját? Miért tette ezt Illés? Hogyan függ össze mindez Pál apostolnak a Filippibeliekhez írt levelével (https://szentiras.hu/RUF/fil3,14)? Mi mindebből a tanulság a mi életünkre? Erről szól a Jézus követéséről tartott csendesnap az 1Kir 19,19-22 versei (https://szentiras.hu/RUF/1Kir19,19-22) alapján megtartott indító áhítata, amelynek hangfelvételét itt lehet meghallgatni, és a szövegét innen lehet letölteni.

Isten látogatása Ábrahámnál -- Sodoma

Egyetemi bibliakör, 2023. április 13

Kik jelentek meg Ábrahámban Mamré tölgyesében? Hol volt Mamré tölgyese? Miért és hogyan nevetett Sára, Ábrahám felesége? Hogyan könyörgött Ábrahám Sodomáért? Mi lett az eredménye? Hogyan pusztult el Sodoma és Gomora? Hogyan menekült meg Lót? Ki menekülhetett még vele? Ezekről a kérdésekről is szó volt az egyetemi bibliakörön április 13-án, csütörtökön este 18 órától, ahol Mózes első könyve 18.-19. fejezeteivel foglalkoztunk. A beszélgetés összefoglalója innen, a megértést segítő ppt ábrák innen tölthetőek le.

Oldalak

Feliratkozás  csatornájára