A CsermelyBlog oldal 2020 ősze óta a lelkészi szolgálatom igehirdetéseit, bibliaköreit, lelkigyakorlatait és más szolgálatait tartalmazza. Az igehirdetések igehelyeinek a bibliai sorrendbe rendezett tartalomjegyzékét (textuáriumát) innen tudja letölteni. Köszönöm, ha beleolvas a feltöltött szövegekbe, vagy meghallgatja a be-linkelt igehirdetéseket (illetve megnézi a video-áhítatokat) a https://www.youtube.com/@csermelylelkesz oldalon. Hadd bátorítsam arra, hogy véleményét, kérdéseit küldje el a csermelyblog@gmail.com email címre.Váljunk Isten tanúivá!

Júliusi video áhítat

Láttunk-e már olyan tárgyalást, amelyet kizárólag a tanúk meggyőzése céljából tartottak meg? Nincs senki, aki Isten kezéből kiragadjon bennünket. Jó hír ez – vagy sem? Hogyan válhatunk mi fokozatosan Isten gondviselésének a szemtanújává? És hogyan lehetünk szemtanúból – valódi tanú? Honnan kapunk ehhez erőt? Erről szól a júliusi video áhítat igeszakasza (Ézs 43,10-15 https://szentiras.hu/RUF/Ézs43,10-15) és az igehirdetés. A video áhítatot itt lehet megnézni. A szövegét itt lehet olvasásra letölteni. Az igehirdetéssel kapcsolatos (és az eddigi nyári élményeket megosztó) július 13-án este 6-tól tartott online beszélgetésre a csermelylelkesz@gmail.com email címen lehet elkérni a belépési linket. Áldott nyarat kívánok!

Adjunk hálát a hitért, ami megtart bennünket

Tanévzáró és hálaadó istentisztelet -- Szentháromság ünnepe utáni második vasárnap, 2023. június 25, MEÖT székház

Miért lehet jó, amit most rossznak hiszünk, és miért lehet rossz, amit jónak? Mi hiányzott Simon farizeus vendéglátásából? Mit találtunk fel a szeretet látszataként? Mitől függ az, hogy az Élet vagy a Halál automobilján „töf-töf” robogunk? Hisztérikus jelenetet rendezett-e a bűnös nő? Miért jó az, ha szégyentelenné válunk, és ha kivetkőzünk magunkból Jézus jelenlétében? Miért ajándékozta meg Jézus a bűnös nőt az örök élettel? Kicsoda Jézus? Erről szólt a Szentháromság ünnepe utáni harmadik vasárnapon (az Ágostai hitvallás emléknapján) tartott tanévzáró és hálaadó istentiszteletünk igeszakasza (Lk 7,36-50, https://szentiras.hu/RUF/lk7,36-50) és az igehirdetés. Az igehirdetést itt lehet meghallgatni és a szövegét innen lehet elolvasásra letölteni. A következő, tanévnyitó és hálaadó istentisztelet szeptember 3-án, vasárnap 18 órakor lesz a MEÖT székházban (https://lnkd.in/dXV2PqrW). Szeretettel várunk minden (különösen egyetemista vagy egyetemre készülő középiskolás) érdeklődőt!

Elzárkózunk, vagy befogadjuk?

Szentháromság ünnepe utáni második vasárnap, 2023. június 18, MEÖT székház

Hol lakik Isten? Miért nem engedjük be Jézust az életünkbe? Mi történik, ha beengedjük? Hogyan és mikor történik az meg, hogy Jézust beengedtük az életünkbe? Hogy jön ide egy kotlós – a feje körül glóriával? Mi történik, ha nem halljuk meg a tyúkanyó hívó szavát? Mi ennek a történetnek a vége? Jeruzsálem pusztulása, vagy valami más? Mi az a valami más? Erről szólt a Szentháromság ünnepe utáni második vasárnap igeszakasza (Mt 23,37-39, https://szentiras.hu/RUF/Mt23,37-39) és az igehirdetés. Az igehirdetést itt lehet meghallgatni és a szövegét innen lehet elolvasásra letölteni. A következő vasárnapi, tanévzáró és hálaadó istentisztelet június 25-én 18 órakor lesz a MEÖT székházban (https://lnkd.in/dXV2PqrW). Szeretettel várunk minden (különösen egyetemista vagy egyetemre készülő középiskolás) érdeklődőt!

Lépjünk be a Szentháromság szeretetébe!

Szentháromság ünnepe istentisztelet, 2023. június 4. MEÖT székház

Miért különlegesen szép ünnep a Szentháromság ünnepe? Miért tekinthető az emberi természet csúcspontjának Jézus búcsúimádsága? Miért és hogyan szól Jézus búcsúimádsága a Szentháromságról? Hol kell keresnünk a Szentlelket? Mikor jutunk el oda, hogy ismerjük az Atyát és Jézust? Miről beszél Jézus akkor, amikor „nem a világért könyörög”? Mit jelent az, amikor Istent dicsőítjük? Mikor válik teljessé az életünk? Erről szólt a Szentháromság vasárnap igeszakasza (Jn 17,1-10, https://szentiras.hu/RUF/Jn17,1-10) és az igehirdetés. Az igehirdetést itt lehet meghallgatni és a szövegét innen lehet elolvasásra letölteni. A következő vasárnapi istentisztelet június 11-én 18 órakor lesz a MEÖT székházban (https://lnkd.in/dXV2PqrW). Szeretettel várunk minden (különösen egyetemista vagy egyetemre készülő középiskolás) érdeklődőt!

Imádkoztok-e Szentlélekért?

Pünkösdi istentisztelet, 2023. május 28, 18 óra MEÖT székház, Budapest

Mi a pünkösd? Történelmi esemény? Az egyház születésnapja? Vagy annál sokkalta több? Hogyan lehet a pünkösd az én személyes ünnepem? Szoktunk mi valaha Szentlelket kérni Istentől a mi imádságainkban? Miért rettegünk attól, hogy Szentlelket kapjunk? Hogyan látogatott meg engem a Szentlélek? Hogyan lehetünk tolakodó koldusok? Befelé zörgetünk, Isten felé egy bezárt ajtón, vagy kifelé zörgetünk a bezárt saját magunkból? Milyen az, amikor megkapjuk a Szentlélek ajándékait? Erről szólt a vasárnap igeszakasza (Lk 11,9-13 https://szentiras.hu/RUF/lk11,9-13) és az igehirdetés. Az igehirdetést itt lehet meghallgatni és a szövegét innen lehet elolvasásra letölteni. A következő istentisztelet június 4-én, vasárnap, a Szentháromság ünnepén, 18 órakor lesz a MEÖT székházban (https://lnkd.in/dXV2PqrW). Szeretettel várunk minden (különösen egyetemista vagy egyetemre készülő középiskolás) érdeklődőt!

Oldalak

Feliratkozás  csatornájára