A CsermelyBlog oldal 2020 ősze óta a lelkészi szolgálatom igehirdetéseit, bibliaköreit, lelkigyakorlatait és más szolgálatait tartalmazza. Az igehirdetések igehelyeinek a bibliai sorrendbe rendezett tartalomjegyzékét (textuáriumát) innen tudja letölteni. Köszönöm, ha beleolvas a feltöltött szövegekbe, vagy meghallgatja a be-linkelt igehirdetéseket (illetve megnézi a video-áhítatokat) a https://www.youtube.com/@csermelylelkesz oldalon. Hadd bátorítsam arra, hogy véleményét, kérdéseit küldje el a csermelyblog@gmail.com email címre.János első levele, 3-5 fejezet

Egyetemi bibliakör, 2022. október 27

A szorgalmi időszakban kéthetente, a felsőoktatásban tanuló diákoknak (oktatóiknak), illetve a felsőoktatásba készülő középiskolásoknak szervezett bibliakörök 2022/23. tanévének harmadik alkalmát október 27-én, csütörtökön 18 órától tartottuk meg Zoom alkalmazás segítségével, on-line formában. János apostol első levelének 3-5 fejezeteiről beszélgettünk Aizenpreisz Oszkár vezetésével. A bibliakörön bemutatott ppt ábrák innen tölthetőek le, a magyarázatuk pedig innen.

 

Isten igéje tart meg bennünket az adakozók közösségében (egyetemi istentisztelet)

2022. október 23, 18 óra MEÖT székház, Budapest

Isten igéje tart meg bennünket az adakozók közösségében: ezzel a címmel tartottam meg a hatodik egyetemi lelkészi istentiszteletemet, amelyen az ApCsel 20,32-35 alapján hirdettem Isten igéjét. Az igehirdetés szövegét innen lehet letölteni, illetve itt lehet meghallgatni. A következő istentiszteletet október 30-án, vasárnap 18 órakor a MEÖT székházban (Bp, XI. Magyar Tudósok körútja 3) tartom. Szeretettel várok minden (különösen egyetemista vagy egyetemre készülő középiskolás) érdeklődőt!

 

A szinodalitás, mint hálózatos szükségszerűség

Előadás a pannonhalmi ökumenikus konferencián, 2022. október 21-én

 

Nagy hálaadás van a szívemben, hogy el tudtam jutni Pannonhalmára, a szinodalitásról rendezett konferenciára, amelyet Görföl Tibor és Dejcsics Konrád szerveztek. Köszönöm mindenre kiterjedő, figyelmes munkájukat! Olyan előadókat lehetett ott meghallgatni (sok más kiválóság mellett -- a program innen tölthető le), mint Mario Grech bíboros, a püspöki szinódus főtitkára, Musa Panti Filibus érsek, a Lutheránus Világszövetség elnöke, Alois tesvér, a Taizéi közösség perjele, Johannes Oeldemann, a paderborni Johann Adam Möhler-Intézet igazgatója és Sabino Chialà, a Bose-i Monasztikus Közösség perjele. Nagy megtiszteltetés volt a számomra, hogy néhány hálózatos gondolattal én is gazdagíthattam a konferenciát. "A szinodalitás, mint hálózatos szükségszerűség" címmel megtartott előadásom szövege innen tölthető le, az előadás itt nézhető meg. Urunk áldása legyen a szinodalitásról szóló szinódus előkészítésén!

 

Key topics: 

Key words: 

Higgyünk az Ő Fia, Jézus Krisztus nevében és szeressünk (egyetemi lelkészi és búcsúzó istentisztelet)

2022. október 16, 10 óra Budapest-Angyalföld + 18 óra MEÖT székház, Budapest

 

Megtartottam a búcsúzó istentiszteletemet a Budapest-Anyaglföldi gyülekezetben, ahol kereszteltek, ahol konfirmáltam, ahol presbiter és felügyelő voltem és amelyik Grendorf Péter mentorommal, és feleségével, Grendorf-Balogh Melinda másodlelkésszel együtt lelkésznek felnevelt. Egyházam a Déliből az Északi Egyházkerületbe helyezett át egyetemi lelkésznek, ezért került sor erre a búcsúzásra. Ugyanaznap este az ötödik egyetemi lelkészi istentiszteletet is megtartottam. Mindkettőn 1Jn3,18-24 alapján hirdettem Isten igéjét. Az igehirdetés szövegét innen lehet letölteni, illetve itt lehet meghallgatni. A következő istentiszteletet október 23-án, vasárnap 18 órakor a MEÖT székházban (Bp, XI. Magyar Tudósok körútja 3) tartom. Szeretettel várok minden (különösen egyetemista vagy egyetemre készülő középiskolás) érdeklődőt!

 

János első levele, 1-2 fejezet

Egyetemi bibliakör, 2022. október 13

A szorgalmi időszakban kéthetente, a felsőoktatásban tanuló diákoknak (oktatóiknak), illetve a felsőoktatásba készülő középiskolásoknak szervezett bibliakörök 2022/23. tanévének második alkalmát október 13-án, csütörtökön 18 órától tartottuk meg Zoom alkalmazás segítségével, on-line formában. János apostol első levelének 1-2 fejezeteiről beszélgettünk Csermely Péter vezetésével. A bibliakör szöveges összefoglalása innen tölthető le, a bemutatott ppt ábrák pedig innen.

 

Oldalak

Feliratkozás  csatornájára