Mi teszi az egyházat vonzóvá ma?

Pünkösdi gondolatok az evangélium erejéről

 

1. Mi teszi az egyházat NEM vonzóvá ma? Pünkösd az egyház születésnapja. Manapság azonban sokan már temetni kezdik az egyházat itt, Európában. Elnéptelenedő sok száz éves templomok, temetések sorozata keresztelések helyett, irányt vesztett gyülekezetek... A nemrég megjelent látleletekből fogtam össze egy csokorral írásomban. (Ha többet szeretne erről olvasni, kérem, olvassa el a blogbejegyzésemet itt.)

 

2. Mit gondolunk mi, emberek arról, hogy mi teheti az egyházat vonzóvá ma? Sok megoldás született az európai egyház jelenlegi bajainak orvoslására. Néhányat idézek ezek közül írásomban. Mindezek rendkívül tiszteletreméltó meglátások és javaslatok. Mégis az európai egyház megújulásának a Lényege hiányzik belőlük. Mi ez a Lényeg? Erről szól az írásom harmadik, záró része. (Ha többet szeretne erről olvasni, kérem, olvassa el a blogbejegyzésemet itt.)

 

3. Mi teszi az egyházat VALÓBAN vonzóvá? Mit szeretnének a fiatalok az egyházban ahhoz, hogy vonzó legyen? Hitelességet szeretnének. "A fiatalok kapcsolatot, példamutatást és olyan hitet szeretnének, amely nemcsak egy vasárnap délelőtti elfoglaltságot jelent, hanem kapaszkodóként tud szolgálni a kihívásokkal teli mindennapokban." (David Kinnaman) A hitelesség nem belőlünk fakad. A hitelesség a Szentlélek erejének torzítatlan átbocsátása magunkon. Európa egyházának nem szélességre, hanem mélységre van szüksége. (Ha többet szeretne erről olvasni, kérem, olvassa el a blogbejegyzésemet itt.)

 


 

 

Bevezetés. Ahogyan a szeptemberi első írásomban leírtam, a nyárig egy teljes lelkigyakorlatot végig fogok járni az írásaimmal. A karácsonyi írással eljutottunk a négy hetes lelkigyakorlat első hetének a végére: megszülethetett bennünk a Krisztus, helyet kaphattunk Isten Házában és ráébredhettünk arra, hogy Isten Gyermeke vagyunk mi is. A lelkigyakorlat második hetével foglalkozó négy írásom a bűneinkkel szembesített minket. Megvizsgáltuk a közösségi és az egyéni, személyes bűneinket, átgondoltuk a jó döntések feltételeit és választ adtunk arra a kérdésre, hogy melyik a legfontosabb döntés az ember egész életében. A nyárig a négyhetes lelkigyakorlat második két hetét fogjuk bejárni: végigimádkozva Krisztus Urunk teljes földi életét.

-----------------eddig jutottunk el az imáinkban--------------------------------------------------------

 

1. Mi teszi az egyházat NEM vonzóvá ma?

 

Pünkösd az egyház születésnapja. Manapság azonban sokan már temetni kezdik az egyházat itt, Európában. Elnéptelenedő sok száz éves templomok, temetések sorozata keresztelések helyett, irányt vesztett gyülekezetek... (Hozzá kell ehhez azt tenni, hogy eközben számos más kontinensen, így pl. Afrikában, Indiában, Kínában és Latin-Amerikában ébredés van, és tömegesen válnak kereszténnyé az emberek...) A nemrég megjelent látleletekből fogtam össze egy csokorral az alábbi idézetekben.

 

  • "A monotónia, a szellemi impulzusok hiánya, a lelkészeket lelkigondozó hálózat és a szupervízió szinte teljes hiánya, az egyházi szervezet milyensége nagyon gyorsan vezet kiégéshez" (Gyöngyösi Csilla)
  • "Egészen egyszerűen szeretném jól érezni magam a bőrömben lelkészként. Ez most nincs mindig így. Amikor felveszem a Luther-kabátot, ez a fekete-batman ruha olyan nekem, mintha lezárna. Mintha minden szelepet, csapot elzárna bennem. Civilben sokkal inkább tudok önmagam lenni – és ezáltal lelkész is lenni." --- "Szinte nyomulni kell, hogy az emberek elhiggyék, hogy ez nekik jó. Amikor eljönnek, és jól érzik magukat mégsem köteleződnek el. Anyagi szinten ugyanez a helyzet. Nem válnak könnyen a közösség elkötelezett fenntartóivá. Mint egy menedzsernek, mindig el kell adnom ezt az ügyet. Ez egyre frusztrálóbb." (három idézet Balogh Éva gyűjtéséből – Credo 2019/1-2)
  • „A Lélek indítása ellenére az egyház élete gyakran múzeumi tárggyá, vagy kevesek tulajdonává alakul át. Ez történik, amikor bizonyos keresztény csoportok túl nagy jelentőséget tulajdonítanak saját szabályaiknak, szokásaiknak vagy stílusuknak. Így gyakran elnyomják az evangéliumot, megfosztva elbűvölő egyszerűségétől és illatától. … Ez a magyarázata annak, hogy a Szentlélekben való intenzív élettel kezdik, aztán megkövesednek, vagy megromlanak…”  (Ferenc pápa: Örüljetek és ujjongjatok, 58)

 


 

2. Mit gondolunk mi emberek arról, hogy mi teheti az egyházat vonzóvá ma?

 

Sok megoldás született az európai egyház jelenlegi bajainak orvoslására. Néhányat idézek ezek közül.

  • "Azok a közösségek, amelyek nem fordulnak arccal az őket körülvevő társadalom felé, néhány évtizeden belül meg fognak szűnni." (Szikszai Szabolcs válasza Gyöngyösi Csillának)
  • "Hogyan szólalhat meg érthető, korszerű nyelven az egyház, hogyan válhat otthonná, családdá a ma embere számára?" -- "Szerintem változtatni kellene az istentiszteleteink stílusán. Legyen olyan, ahol kommunikálni, beszélgetni lehet egymással. Szívesebben használnék egy kötetlenebb liturgiát, új énekeket, amelyek jobban kifejezik a mai kor emberének érzéseit. Szeretném, ha a gyülekezet igazi értelemben vett közösség, egyfajta család lenne." (Balogh Éva gyűjtéséből – Credo 2019/1-2)
  • Legyenek munkaidő előtt és után istentiszteletek, vonják be a fiatalokat a szolgálatba, lehessen gyakrabban élni a lelkészi beszélgetés, a gyónás eszközével, legyenek a fiataloknak önálló csoportjaik...

Mindezek (és még sok más ilyen kezdeményezés) rendkívül tiszteletreméltó meglátások és javaslatok. Mégis –így, kiragadva, önmagukban – az európai egyház megújulásának a Lényege hiányzik belőlük. Mi ez a Lényeg? Erről szól az írásom harmadik, záró része.

 


 

3. Mi teszi az egyházat VALÓBAN vonzóvá?

 

"A Feltámadott az egyház feje, a Lélek az ereje
és az Atya tartja a kezében. Halleluja. Ámen"

(Őrsy László, 97 éves jezsuita atya)

 

Hadd kezdjem egy személyes történettel. A budapest-angyalföldi evangélikus gyülekezet tagja vagyok. Tíz éve maroknyi testvérre apadt ez a közösség. Ma már több mint százötvenen mondjuk azt, hogy vonzó ez a gyülekezet. És ez a szám egyre nő...  Nemrég volt egy felmérésünk, amelyben arra is választ kerestünk, hogy miért tartják vonzónak a közösségünket. Nagyon sok említést kapott az, hogy a gyülekezet egy "testvéri közösség". De ennél is több volt azok száma, akik azt tartották a legfontosabbnak, hogy az angyalföldi gyülekezetben az evangéliumot tisztán hirdetik. EZ A LÉNYEG. Krisztus, az evangélium ereje, a feltámadás örömüzenete a lényeg. Isten igéje a Szentlélek által ma is munkál. Ugyanúgy, mint kétezer évvel ezelőtt. Ennek az örömnek a megérzése és átadása teszi az egyházat vonzóvá.

 

Hadd álljon itt három idézet pünkösd lényegéről. "Pünkösd az első olyan Krisztus-esemény, amelyet egy ember, méghozzá egy Szentlélekkel betöltött ember feladata értelmezni a hallgatóság számára. Ezzel pedig megszületik a keresztyén igehirdetés." Péter apostol "kijelenti, hogy pünkösd beköszöntével egy új korszak kezdődött el. ... Mostantól bárki részesülhet a Szentlélek ajándékában, nemre korra és társadalmi státuszra való tekintet nélkül. ...A Szentlélek kitöltésénél maga Jézus a cselekvő személy." (Adámi Mária, Keresztyén Igazság) "Az Ószövetség világosan hirdette az Atyát és elkezdte homályosan láttatni a Fiút; az Újszövetség nyíltan kinyilatkoztatta a Fiút és elkezdte láttatni a Szentlélek istenségét. Most a Szentlélek velünk lakozik, és világosan megnyilvánul előttünk." (Nazianzi Szent Gergely) „Más szavakkal: a parancsolatok és előírások bozótjában Jézus tisztást nyit, amelyen két arc ismerhető fel: az Atyáé és a testvéré. Csak két parancsot hagyott ránk. Két arcot bízott ránk, pontosabban csak egyet, Istenét, amely sokakban tükröződik. Mert minden testvérben, főként a legkisebbekben, a legtörékenyebbekben, a legvédtelenebbekben, és leginkább rászorulókban van Isten képmása. Az idők végezetén ugyanis e sebezhető emberiség selejtjével alkotja meg az Úr nagy művét.” (Ferenc pápa: Örüljetek és ujjongjatok 61)

 

Befejezésként szóljanak maguk a fiatalok arról, hogy mit szeretnének az egyházban ahhoz, hogy vonzó legyen: Hitelességet szeretnénk. Amikor a fiatalokat akarják megszólítani, akkor sokan azt hiszik, hogy ehhez kevesebb hókuszpókusz, viszont több "trendiség" kell. Ezt a fiatalok általában hamisnak érzik. "Mély kapcsolatok kialakítására van szükség a hiteles felnőtt szolgálók és a fiatalok között." "A fiatalok kapcsolatot, példamutatást és olyan hitet szeretnének, amely nemcsak egy vasárnap délelőtti elfoglaltságot jelent, hanem kapaszkodóként tud szolgálni a kihívásokkal teli mindennapokban." (David Kinnaman) A hitelesség nem belőlünk fakad. A hitelesség a Szentlélek erejének torzítatlan átbocsátása magunkon. Európa egyházának nem szélességre, hanem mélységre van szüksége.

 

 

Fő témakörök: 

Témakörök: 

Hozzászólások

Én úgy gondolom, hogy az egyházban mindig is voltak példaképek és elrettentő alakok. Saját véleményem szerint Assisi Szent Ferenc és a kolostori misztikusok a pozitív példákat gazdagítja. Ami megváltozott az az emberek tömeges hitvesztése. "Isten halott, és mi öltük meg." Hit nélkül az egyházak az emberkért több frontos versenyt kell vívjanak a szórakoztató iparral, irodalommal, ideológusokkal, marketingesekkel, szóval mindenkivel akik (hamisan) megváltást ígér. Ami Nyugaton maradt a három isteni személyből, az a Szentlélek/Szentszellem. De ezért sem csak az egyház jelentkezett be, hanem bizony manapság erkölcsi kérdéseket boncolgatnak  kultúrális művek százai-ezrei. Nem csak a szépirodalom nagyjai, zseniális zeneszerzők, de az igazán jó filmek, sorozatok is folyamatosan a szellemi világ igazságait teszik percepcionálható valósággá és okozzák a katarzist. 

Ennek ellenére az egyháznak csak egy dolga volt/van/lesz: Jézus követése. Többet seki sem vár el az egyháztól, de kevesebbet sem. 

Nagyon egyetértek "salmon"-nal, hogy a keresztény egyház legfontosabb dolga Jézus követése. Jézus az Ajtó, ami elvezet bennünket az Atyához, és Jézusnak az Atyával közös Vígasztalója a Szentlélek, amely minden pillanatban velünk van -- mégha ez nagyon sokszor nem is vehető észre általunk. Hármójuk szeretetéből táplálkozik az egyház, ezt a szeretetet osztja meg, és adja tovább. A szeretet átalakítja a bensőnket, és cselekvésre, a szeretet felmutatására sarkall életünkben. Ez a megszentelődés gyönyörűségesen lassú, és tanulságosan zegzugos folyamata. Ehhez/ebben kívánok "salmon"-nak és minden kedves Olvasónak kegyelemteljes pünkösdöt -- az év minden napján!