Igehirdetések

Tisztelt Olvasó!

Ezen az oldalon az általam tartott igehirdetések és áhítatok szövegét találja meg (sok esetben hangfelvétellel is). Az igehirdetések igehelyeinek a bibliai sorrendbe rendezett tartalomjegyzékét (textuáriumát) innen tudja letölteni. Köszönöm, ha beleolvas ezekbe. Az igehirdetéseket a https://www.youtube.com/@csermelylelkesz oldalon tudja meghallgatni (illetve a video-áhítatokat megnézni). Hadd bátorítsam arra, hogy véleményét, kérdéseit küldje el a csermelyblog@gmail.com email címre.


Hogyan győzzük le a világot?

Istentisztelet, húsvét utáni első (Quasi modo geniti) vasárnap, 2024. április 7

Hogyan győzzük le a világot? Biztos, hogy a világ külső harccal győzhető le? Miért van könnyű dolgunk? Van-e az Isten gyermekévé válásnak egy kitüntetett pillanata az életünkben? Mi az, ami ezt elmélyíti bennünk? E kettőn kívül mi a harmadik bizonyságtevő Jézus mellett? És mi az a bizonyságtétel, ami mind a három felett áll? Hányszoros győzelmet arattunk már a világon? Ezekre a kérdésekre keresett választ a húsvét utáni első, Quasi modo geniti vasárnapjának igehirdetése az 1Jn 5,4-13 ige alapján. Az igehirdetést itt lehet meghallgatni, és a szövegét innen lehet elolvasásra letölteni.  A következő istentisztelet a húsvét utáni második vasárnap, április 14-én lesz este 6-tól. Szeretettel várunk minden felsőoktatásban tanulót, vagy oktatót vagy oda készülő középiskolást a MEÖT székházban!

Krisztus győzelme nem személyválogató

Istentisztelet. Húsvét, 2024. április 1

Miért hívják pogány pünkösdnek Cornelius százados és házanépe megtérését? Miből érti meg Péter apostol, hogy Isten nem személyválogató? Miért dupla botrány Péter és Cornelius találkozása? Mit mond Péter Corneliusnak, amitől ő és házanépe megtér? Miért logikus a Szentlélek kitöltekezése Cornelius-ékra? Miben mutatkozik meg a Szentlélek kitöltekezése? Milyen tanulságaink lehetnek ma nekünk ebből a történetből? Hogyan függ mindez össze a húsvéttal? Ezekre a kérdésekre keresett választ a húsvéti igehirdetés az ApCsel 10,34-44 ige alapján. Az igehirdetést itt lehet meghallgatni, és a szövegét innen lehet elolvasásra letölteni.  A nagypénteki video áhítatot itt lehet megnézni, a szövegét innen lehet letölteni. A következő istentisztelet húsvét utáni első vasárnap, április 7-én lesz este 6-tól. Szeretettel várunk minden felsőoktatásban tanulót, vagy oktatót vagy oda készülő középiskolást a MEÖT székházban!

Sokan csak iszonyodtak tőle, pedig...

Nagypéntek -- video áhítat, 2024

Miért lehet örömünnep a Nagypéntek? Hogyan lehet a torzóvá kínzott, a megvetett szolgából az, aki bámulatba ejt majd sok népet? Miért nem unja Jézus, hogy már megint Nagypéntek van? Miért szól mindez rólad és rólam – mirólunk? Ezt mutatja meg a nagypénteki video áhítat igeszakasza a félreismert szolga diadaláról (Ézs 52,13-53,12) és az igehirdetés. A video-t (Nagycsütörtök déli 12 órától) itt lehet megnézni. Az áhítat szövegét innen lehet letölteni. Önvizsgálattal teljes elmélyülést és örvendezéssel teljes feltámadás ünnepet kívánok!

Jézus tisztára mos bennünket

Istentisztelet. Nagycsütörtök, 2024. március 28

Vajon észrevesszük-e, hogy mikor jön el a mi óránk, a mi kairosz-unk? Miért botrány az, hogy Jézus megmossa a tanítványai lábát? Miért ellenkezik Péter? Minek látszik elsőre a lábmosás? Mi a lábmosás rítusának a még ennél is mélyebb értelme? Mi a mi megtisztulásunk végleges oka és forrása? Miért van a kereszt megtisztítása után még szükség lábmosásra is? Mi a lábmosás ezen harmadik értelme? És van-e egy még ezeknél is mélyebb, negyedik értelmezése mindennek? Hogyan tudunk másokat segíteni a mindennapi megtérésükben? Ezekre a kérdésekre keres választ a nagycsütörtöki igehirdetés a (Jn 13,1-15) ige alapján. Az igehirdetést itt lehet meghallgatni, és a szövegét innen lehet elolvasásra letölteni. A nagypénteki video áhítatot itt lehet megnézni, a szövegét innen lehet letölteni. A húsvéti istentisztelet húsvét HÉTFŐN, április 1-én lesz este 6-tól. Szeretettel várunk minden felsőoktatásban tanulót, vagy oktatót vagy oda készülő középiskolást a MEÖT székházban!

Hol vagyunk? Hová megyünk?

Istentisztelet (böjti idő ötödik, Judica vasárnapja, 2024. március 17)

Hol vagyunk? Ki az, aki tisztázást és védelmet ad a mi életünkben? Mit jelent a számunkra személyesen az, amikor Jézus azt mondja: „Én vagyok”? Hová megyünk? Miért erőt adóan fontos az a mi életünk számára, hogy a Nagypéntek és a húsvét elválaszthatatlan egységben van egymással? Ezekre a kérdésekre keresett választ a böjti idő ötödik, Judica vasárnapjának igehirdetése a (Jn 8,48-59) ige alapján. Az igehirdetést itt lehet meghallgatni, és a szövegét innen lehet elolvasásra letölteni. Virágvasárnap, március 24-én, este 6-tól Gombkötő Beáta lelkésztársam virágvasárnapi performanszot tart. A legközelebbi (gyönyörű liturgiás) istentisztelet március 28-án, Nagycsütörtökön lesz este 6-tól. Szeretettel várunk minden felsőoktatásban tanulót, vagy oktatót vagy oda készülő középiskolást a MEÖT székházban!

Miért vagyok én szerethető?

Istentisztelet (böjti idő negyedik, Laetare vasárnapja, 2024. március 10)

Miért vagyok én szerethető? Milyen kép él bennünk saját magunkról? Mennyire tudod szeretni saját magadat? Mennyire tudsz megbocsátani saját magadnak? Hogyan függ mindez össze az ötezer ember megvendégelésével? Miért volt három szegény embernek való kicsi árpalepény és két törpe sós szardínia – óriási lakoma? Nekünk csak ki kell tátani a szánkat és belepottyan az örök élet? Ezekre a kérdésekre keresett választ a böjti idő negyedik, Laetare vasárnapjának igehirdetése a (Jn 6,1-15) ige alapján. Az igehirdetést itt lehet meghallgatni, és a szövegét innen lehet elolvasásra letölteni. A legközelebbi istentisztelet március 17-én (a böjti idő ötödik, Judica vasárnapján) lesz este 6-tól. Szeretettel várunk minden felsőoktatásban tanulót, vagy oktatót vagy oda készülő középiskolást a MEÖT székházban!

Hol van Isten ma?

Istentisztelet (böjti idő harmadik, Oculi vasárnapja, 2024. március 3)

Hol van Isten ma? Ha jó az Isten, miért van a földön rossz? Hogyan különböztessük meg a rosszat és a jót? Miért olyan különösen nagy csoda az, hogy Jézus kiűz egy néma ördögöt? Ki az erős ember? És ki az, aki még nála is erősebb? Ezekre a kérdésekre keres választ a böjti idő harmadik, Oculi vasárnapjának igehirdetése a (Lk 11,14-23) ige alapján. Az igehirdetést itt lehet meghallgatni, és a szövegét innen lehet elolvasásra letölteni. A legközelebbi istentisztelet március 10-én (a böjti idő negyedik, Laetare vasárnapján) lesz este 6-tól. Szeretettel várunk minden felsőoktatásban tanulót, vagy oktatót vagy oda készülő középiskolást a MEÖT székházban!

Ki üdvözül?

Istentisztelet (böjti idő második, Reminiscere vasárnapja, 2024. február 25)

Ki üdvözül? Kiről mondhatjuk azt, hogy hisz? Mikor mondhatjuk valakiről azt, hogy hisz? Vajon üdvözülhet-e Jóbné, aki megátkozta Istent? Vajon hisz-e az a megkeresztelt kínai parasztember, akinek fogalma sincs arról, hogy volt Nagypéntek és húsvét? Miért nem válaszol Jézus a kánaáni asszonynak? Hogyan lesz a kánaáni asszony Jézus egyik csodatételének a főszereplője – Jézus helyett? Van-e lehetőségünk megítélni azt, hogy ki üdvözül, és mi a hit? Üdvözülünk-e akkor, ha Jézus háromszor is elutasít minket? Ezekre a kérdésekre keres választ a böjti idő második, Reminiscere vasárnapján tartott istentisztelet igehirdetése a (Mt 15,21-28) ige alapján. Az igehirdetést itt lehet meghallgatni, és a szövegét innen lehet elolvasásra letölteni. A legközelebbi istentisztelet március 3-án (a böjti idő harmadik, Oculi vasárnapján) lesz este 6-tól. Szeretettel várunk minden felsőoktatásban tanulót, vagy oktatót vagy oda készülő középiskolást a MEÖT székházban!

Ciki vagy trendi manapság hinni?

Istentisztelet (Böjti idő első vasárnapja, 2024. február 18. MEÖT székház)

Hogyan jön az a kérdés, hogy „Ciki, vagy trendi manapság hinni?” a böjt első vasárnapjához, és Jézus megkísértéséhez – ami a vasárnapi igeszakasz? Mitől függ az, hogy valami ciki, vagy trendi? Miért nem igazi trend a tömeg követése? Miért nem igazi trend a lázadás? Hol lehet ebben a zavarban iránytűt találni? Mi volt a trendi Jézus korában? Mit tegyünk, ha megkörnyékez minket az ördög? Melyek a mi mai kísértéseink? Melyek az emberiség mai kísértései? Hol és hogyan tudjuk megtalálni magunkat? Ezekre a kérdésekre keres választ a böjti idő első vasárnapján tartott istentisztelet igehirdetése a (Mt 4,1-11, https://szentiras.hu/RUF/Mt4,1-11) ige alapján. Az igehirdetést itt lehet meghallgatni, és a szövegét innen lehet elolvasásra letölteni. A legközelebbi istentisztelet február 25-én (a böjti idő második, Reminiscere vasárnapján) lesz este 6-tól. Szeretettel várunk minden felsőoktatásban tanulót, vagy oktatót vagy oda készülő középiskolást a MEÖT székházban!

A szeretet soha el nem fogy

Pál apostol szeretethimnusza (Egy elhangzott és egy el nem hangzott igehirdetés, Ötvened vasárnapja, 2024. február 11.)

Miért emelhet fel minket, és miért keseríthet el minket Pál apostol szeretethimnusza? Milyen az, amikor „megbütyköljük” a szeretetet? És milyen az, amikor átéljük, megéljük, végezzük a szeretetet? Milyen viszonyban kell lennie az énünk középpontjának a szeretettel? Hogyan lehet nekünk igazi a szeretetünk? Miért nem fogy el a szeretet soha? Ezekre a kérdésekre adnak választ azok a szép gondolatok, amelyeket itt lehet meghallgatni és a szövegét innen lehet elolvasásra letölteni. Az istentiszteleten azonban nem ez hangzott el, hanem egy meglepetés-igehirdetés. A meglepetés igehirdetést itt lehet meghallgatni és a szövegét innen lehet elolvasásra letölteni. A legközelebbi istentisztelet február 18-án (a böjti idő első, Invocavit vasárnapján) lesz este 6-tól. Szeretettel várunk minden felsőoktatásban tanulót, vagy oktatót vagy oda készülő középiskolást a MEÖT székházban!

Oldalak

Feliratkozás Igehirdetések csatornájára