Igehirdetések

Tisztelt Olvasó!

Ezen az oldalon az általam tartott igehirdetések és áhítatok szövegét találja meg (sok esetben hangfelvétellel is). Az igehirdetések igehelyeinek a bibliai sorrendbe rendezett tartalomjegyzékét (textuáriumát) innen tudja letölteni. Köszönöm, ha beleolvas ezekbe. Az igehirdetéseket a https://www.youtube.com/@csermelylelkesz oldalon tudja meghallgatni (illetve a video-áhítatokat megnézni). Hadd bátorítsam arra, hogy véleményét, kérdéseit küldje el a csermelyblog@gmail.com email címre.


Isten szolgálata a legnagyobb szabadság

Video áhítat és online beszélgetés (2024. július)

Mi az a szabadság, ami még a nyári szabadságunknál is sokkal nagyobb? Miért van az, hogy amikor „úgy igazán szabadnak érezzük magunkat” – sokszor akkor vagyunk a legmegkötözöttebb szolgák? Miért más, hogyan más, mikortól más már a mi életünk? Hogyan tudjuk betölteni a keresztségünk gyümölcseit? Miért Isten szolgálata a elképzelhető legnagyobb szabadság? Hova vezet ez a legnagyobb szabadság minket? Erről szól a júliusi video áhítat igeszakasza (Róm 6,19-23) és az igehirdetés. A video áhítatot itt lehet megnézni. A szövege innen tölthető le.. Az igehirdetéssel kapcsolatos (és az eddigi nyári élményeket megosztó) július 18-án, csütörtökön este 6-tól tartott online beszélgetésre a csermelylelkesz@gmail.com email címen lehet elkérni a belépési linket. A következő online esemény augusztus 15-én lesz, a rendszeres istentiszteletek szeptember 8-tól vasárnap este 6 órakor kezdődnek. Áldott nyarat kívánok!

A várakozás reménye erőt ad

Tanévzáró istentisztelet a Szentháromság ünnepe utáni negyedik vasárnapon (2024. június 23.)

Miért a várakozás és a remény a fő témája a tanévzáró istentiszteletünknek? Mit vár sóvárogva a teremtett világ? Miért nem kell már Babitsnak megkérdeznie, hogy miért nő a fű? Mi állította helyre a világ rendjét? Hogyan fordítja Isten terve jóra a gonoszságot? Hogyan és miért érdemes reménykednünk? Ezekkel a kérdésekre is választ keres a tanévzáró igehirdetés a Róm 8,18-23 ige alapján. Az igehirdetést, a 15. perc után lévő vezetett meditációt itt lehet meghallgatni, és az igehirdetés szövegét innen lehet elolvasásra letölteni. Július 14-én és augusztus 11-én egy-egy video-áhítatot fogok feltölteni a https://YouTube.com/@csermelylelkesz oldalra, ami után (július 18-án és augusztus 15-én este 6-tól) lesz egy-egy online találkozási alkalom. A tanévnyitó istentisztelet szeptember 8-án este 6-tól lesz. Szeretettel várunk minden felsőoktatásban tanulót, vagy oktatót vagy oda készülő középiskolást szeptembertől minden vasárnap este 6-tól a MEÖT székházban!

Szomjas vagy-e az élet vizére?

Istentisztelet a Szentháromság ünnepe utáni második vasárnapon (2024. június 9.)

Hogyan lesz Istenből kicsit megzavarodott agyú piaci árus? Miért nem ecetes Isten bora? Miért nem savanyú Isten teje? És miért nem romlottak Isten kövér falatjai? Miért adja az élet vizét ingyen ugyanúgy azoknak is, akik nem tudnak semmit sem venni, és azoknak is, akik már mindent összevásároltak? Mi a feltétele annak, hogy megkapd az élet vizét ingyen? Mikor nem kapod meg az élet vizét? Meddig oltja el a szomjadat az élet vize? Kisajátít-e minket Jézus? Mi történik veled akkor, ha megiszod az élet vizét? Ezekre a kérdésekre keresett választ a szentháromság ünnepe utáni második vasárnapon az igehirdetés az Ézs 55,1-5 ige alapján. Az igehirdetést itt lehet meghallgatni, és a szövegét innen lehet elolvasásra letölteni.  A következő istentisztelet a Szentháromság ünnepe utáni harmadik vasárnap, június 16.-án este 6-tól lesz. Szeretettel várunk minden felsőoktatásban tanulót, vagy oktatót vagy oda készülő középiskolást a MEÖT székházban!

Lehet-e parancsra szeretni?

Istentisztelet a Szentháromság ünnepe utáni első vasárnapon (2024. június 2.)

Miért az Ószövetség egyik legfontosabb igéje a „sömá”, a mai igeszakasz? Hogyan lesz Isten az első a mi szívünkben? Miért nem „parancsra való szeretet” az, amit Isten kér tőlünk? Milyen az a szeretet, amely Isten teremtő igéje által bennünk támad? Miért fontos az, hogy ez (csak) a mi szívünk, lelkünk és erőnk szerint teljes? Hogyan lehet növekedni a szeretetben? Ezekről a kérdésekről szólt a Szentháromság ünnepe utáni első vasárnapon az igehirdetés az 5Móz 6,4-9 ige alapján. Az igehirdetést itt lehet meghallgatni, és a szövegét innen lehet elolvasásra letölteni.  A következő istentisztelet a Szentháromság ünnepe utáni második vasárnap, június 9.-én este 6-tól lesz. Szeretettel várunk minden felsőoktatásban tanulót, vagy oktatót vagy oda készülő középiskolást a MEÖT székházban!

Lépj be a Szentháromság szeretetébe!

Istentisztelet a Szentháromság ünnepén, 2024. május 26.

Miért „veszélyes” dolog részt venni a Szentháromság ünnepén tartott istentiszteleten? Miért a Szentháromság ünnepe az egyházi év csúcspontja? Milyen elemeiben visszatérő látomás Ézsaiás látomása az ÚR-ról – mind a mai napig? Miért igaz az, hogy Ézsaiás megrendítően gyönyörű látomása – egyben egy óriási paródia is? Hogyan viselkedik Ézsaiás a mennyei templomban? Mi történik vele a bűnlátása után? Miért szól az Ézsaiási ige a Szentháromságról? Ezekre a kérdésekre is választ keres Szentháromság ünnepén az igehirdetés az Ézs 6, 1-13 ige alapján. Az igehirdetést itt lehet meghallgatni, és a szövegét innen lehet elolvasásra letölteni.  A következő istentisztelet a Szentháromság ünnepe utáni első vasárnap, június 2-án este 6-tól lesz. Szeretettel várunk minden felsőoktatásban tanulót, vagy oktatót vagy oda készülő középiskolást a MEÖT székházban!

A Lélek betölthet téged is!

Pünkösdi istentisztelet (2024. május 20, hétfő, 18h)

Miért nem kell igehirdetés pünkösd napján? Hogyan kezdte Aranyszájú Szent János a pünkösdi igehirdetését 1650 éve? Mi az ünneprontás a mai igében? Kevesebb maradt-e Mózesnek attól, hogy Isten elvett és áthelyezett a rajta nyugvó Szentlélekből másokra is? Ha mi is kértünk Szentlelket, és semmi látványos nem történt, akkor nem történt semmi? Hogyan kezdődik el bennünk a Szentlélek békessége? Ezekkel a kérdésekkel is foglalkozik a mély tartalmakat adó, Szentlélek-hívó pünkösdi igehirdetés a 4Móz 11,16.17.24-29 ige alapján. Az igehirdetést itt lehet meghallgatni, és a szövegét innen lehet elolvasásra letölteni.  A következő istentisztelet a Szentháromság vasárnapján, május 26-án este 6-tól lesz. Szeretettel várunk minden felsőoktatásban tanulót, vagy oktatót vagy oda készülő középiskolást a MEÖT székházban!

Jézus és a Szentlélek között...

Istentisztelet, húsvét utáni hatodik (Exaudi) vasárnap, 2024. május 12.

Ha ez a vasárnap a mennybemenetel és a Szentlélek várásának az öröme, akkor miért olyan keserves bevezető zsoltár szövege? Milyen értelemben vagyunk Jézus és a Szentlélek között? Elhagytak minket? Mindketten? Az egyik már nincs itt, a másik még nincs itt? Ezekről a kérdésekről is szól az igehirdetés a Jn 15,26-16,4 ige alapján. Az igehirdetést itt lehet meghallgatni, és a szövegét innen lehet elolvasásra letölteni.  A következő istentisztelet pünkösd HÉTFŐ-n, május 20-án este 6-tól lesz. Szeretettel várunk minden felsőoktatásban tanulót, vagy oktatót vagy oda készülő középiskolást a MEÖT székházban!

Az Úr mennybemenetelét úgy kell ünnepelnünk, hogy vele együtt felemelkedünk

Mennybemenetel ünnepi istentisztelet: máj 9., csütörtök, 18h MEÖT székház

Miért ment mennybe Jézus? „Az Úr mennybemenetelét úgy kell ünnepelnünk, hogy vele együtt felemelkedjünk” – mondta Szent Ágoston. Hogyan tehetjük ezt meg? Miért szidja le Jézus az apostolokat hitetlenségükért és keményszívűségükért? Milyen módokon kemény a mi saját szívünk? Hogyan szabadít meg minket Jézus mindettől? Milyen szolgálatot bízott ránk? Ilyen és hasonló kérdésekre válaszol a mennybemenetel ünnepén az igehirdetés a Mk 16,14-20 ige alapján. Az igehirdetést itt lehet meghallgatni, és a szövegét innen lehet elolvasásra letölteni.  A következő istentisztelet a húsvét utáni 6., utolsó (Exaudi) vasárnap, május 12-én este 6-tól lesz. Szeretettel várunk minden felsőoktatásban tanulót, vagy oktatót vagy oda készülő középiskolást a MEÖT székházban!

Milyen hullámhosszon imádkozol?

Istentisztelet, húsvét utáni ötödik (Rogate) vasárnap, 2024. május 5

Milyen hullámhosszon imádkozol? Mit jelent az, hogy Jézus nevében kérünk valamit? Vajon mi imádkozunk ilyenkor? Ha nem, akkor ki? Miért kell megbocsátanunk annak, aki ellen valami panaszunk van az elmélyült imához? Ez valami csereüzlet lenne vajon? Miért függ össze az elmélyült imával a gyümölcsöt termő élet? Mi van akkor, ha az imakérésünk nem teljesül? Mikor van az a nap, amikor már közvetlen utunk van az Atyához? Ezzekkel a kérdésekkel foglalkozott az imádság vasárnapján az igehirdetés a Jn 16,23-27 ige alapján. Az igehirdetést itt lehet meghallgatni, és a szövegét innen lehet elolvasásra letölteni.  A következő két istentisztelet a Mennybemenetel ünnepén, május 9-én CSÜTÖRTÖKÖN este 6-tól, valamint húsvét hatodik, Exaudi vasárnapján, május 12-én este 6-tól lesz. Szeretettel várunk minden felsőoktatásban tanulót, vagy oktatót vagy oda készülő középiskolást a MEÖT székházban!

Jézus ereje új énekre vezet

Igehirdetés és két gyönyörű Bach zene az egyházzene vasárnapján

A Bach Mindenkinek Fesztivál keretében Aizenpreisz Oszkár és Szunyoghy Anna két Bach művet (a c-moll preludiumot, BWV 999 és a Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit, BWV 1062a Kurtág György-féle zongora átiratot) játszott el, amely (az igehirdetés előtt és után) itt hallgatható meg. Az igehirdetést Aizenpreisz Oszkár tartotta Jn 16,5-15 (https://szentiras.hu/RUF/jn16,5-15) alapján. Hogyan van hatalma Jézusnak a minőség, a tér, az idő, a mennyiség, a természet és a halál felett? Miért vannak a tanítványok sokkos állapotban? Hogyan lesz az evangélium hirdetése, a jó hír, új ének? Ezekre a kérdésekre is választ találhatunk az elhangzottakban. Jó zene- és igehallgatást kívánok!

Oldalak

Feliratkozás Igehirdetések csatornájára