Igehirdetések

Tisztelt Olvasó!

Ezen az oldalon az általam tartott igehirdetések és áhítatok szövegét találja meg (sok esetben hangfelvétellel is). Az igehirdetések igehelyeinek a bibliai sorrendbe rendezett tartalomjegyzékét (textuáriumát) innen tudja letölteni. Köszönöm, ha beleolvas ezekbe. Az igehirdetéseket a https://www.youtube.com/@csermelylelkesz oldalon tudja meghallgatni (illetve a video-áhítatokat megnézni). Hadd bátorítsam arra, hogy véleményét, kérdéseit küldje el a csermelyblog@gmail.com email címre.


Mindjárt követlek, Uram...

Indító áhítat -- 2023. április 15. csendesnap Jézus követéséről

Miért hagyta ott Elizeus a jólétet és gazdagságot azért, mert Illés rádobta a palástját? Miért tette ezt Illés? Hogyan függ össze mindez Pál apostolnak a Filippibeliekhez írt levelével (https://szentiras.hu/RUF/fil3,14)? Mi mindebből a tanulság a mi életünkre? Erről szól a Jézus követéséről tartott csendesnap az 1Kir 19,19-22 versei (https://szentiras.hu/RUF/1Kir19,19-22) alapján megtartott indító áhítata, amelynek hangfelvételét itt lehet meghallgatni, és a szövegét innen lehet letölteni.

Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úrnak tetteit!

Húsvéti istentisztelet (benne Bach d-moll prelúdium és fúgája) -- 2023. április 10, 18 óra MEÖT székház, Budapest

Az Úr feltámadt! Az Úr valóban feltámadt! Ennek örömét éljük át a húsvéti istentiszteleten. Mikor ér véget húsvét ünnepe? „Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit!” – Kinek a legkedvesebb zsoltársora volt ez? Miért tudjuk hirdetni az Úr tetteit? Hogyan tudjuk hirdetni az Úr tetteit? Mikor nyílnak ki előttünk az igazság kapui? És mi lesz mindennek a következménye? Erről szólt a húsvéti igeszakasz (Zsolt 118,14-24 https://szentiras.hu/RUF/zsolt118,14-24) és az igehirdetés. Az igehirdetés után (17,34-től) Bach d-moll prelúdium és fúgáját (BWV 875, No 6.) játssza zongorán Canqi Li. Az igehirdetést és a Bach művet itt lehet meghallgatni, az igehirdetés szövegét innen lehet elolvasásra letölteni. A következő istentisztelet április 16-án (Quasi modo geniti) vasárnapján, 18 órakor lesz a MEÖT székházban (https://lnkd.in/dXV2PqrW). Szeretettel várunk minden (különösen egyetemista vagy egyetemre készülő középiskolás) érdeklődőt!

Íme az ember! Íme Isten megváltó Fia!

Nagypénteki video-áhítat, 2023. április 7.

Miért ünnep a Nagypéntek? Hogyan lehet a kereszt dicsőség és tisztelet? Ki vert meg kit? Ki győzött kin? Tényleg csendben van Jézus? Tényleg szánalmas lesz Jézus? Ki lesz szánalmas valójában? Valóban csak "az ember" állt ott a tömeg előtt? Kit vádol az a vád, amivel Jézust illették? Hogyan és mikor váltunk Isten gyermekeivé? Erről szól a nagypénteki video áhítat igeszakasza (Ján 19, 1-7 https://szentiras.hu/RUF/jn19,1-7) és az igehirdetés. A video áhítatot itt lehet megnézni. A szövegét innen lehet olvasásra letölteni. Ádott és Urunk véghetetlen gazdagságában elmélyedő nagyhetet kívánok!

Jézus az örök élet közösségébe von be bennünket az úrvacsorában

Istentisztelet -- 2023. április 6 Nagycsütörtök, 18 óra MEÖT székház, Budapest

Kinél tartja meg Jézus az ünnep vacsoráját? Mi az Utolsó Vacsora három sarokpontja? Miért tanulhatunk Jézus tanítványaitól akkor, amikor (nagy bűntudattal) Jézus elárultatására kérdeznek rá? Ki Jézus valódi ellensége? Júdás? Mi az úrvacsora lényege? Mi az az új idő, amely Nagypéntekkel és a feltámadással elkezdődik a számunkra is? Erről szólt a nagycsütörtöki igeszakasz (Mt 26,17-30 https://szentiras.hu/RUF/Mt26,17-30) és az igehirdetés. Az igehirdetést itt lehet meghallgatni és a szövegét innen lehet elolvasásra letölteni. A következő istentisztelet április 10-én, húsvét hétfőn, 18 órakor lesz a MEÖT székházban (https://lnkd.in/dXV2PqrW). Szeretettel várunk minden (különösen egyetemista vagy egyetemre készülő középiskolás) érdeklődőt!

Minek a királya Jézus? KINEK a királya Jézus!

Istentisztelet a böjti idő 6. (Palmarum) vasárnapján, virágvasárnap 2023. április 2, 18 óra MEÖT székház, Budapest

Virágvasárnap vagy Nagypéntek? Király vagy gonosztevő? Mikor válunk tisztátalanokká? Ha nem megyünk be Jézussal az elítéltetésének a helyére, vagy ha bemegyünk? Jézus a rab, Pilátus ítél. Tényeg? Nem fordítva? Minek látja Pilátus Jézust? Ez az igazán fontos kérdés vajon? Milyen király Jézus? Milyen királyság Jézus királysága? Mi a igazság? Erről szólt a vasárnapi igeszakasz (Jn 18,28-38 https://szentiras.hu/RUF/jn18,28-38) és az igehirdetés. Az igehirdetést itt lehet meghallgatni és a szövegét innen lehet elolvasásra letölteni. A következő istentisztelet április 6-án, Nagycsütörtökön, 18 órakor lesz a MEÖT székházban (https://lnkd.in/dXV2PqrW). Szeretettel várunk minden (különösen egyetemista vagy egyetemre készülő középiskolás) érdeklődőt!

Hogyan ment meg, hogyan oltalmaz minket Isten?

Istentisztelet -- 2023. március 26 (Judica vasárnapja), 18 óra MEÖT székház, Budapest

Hogyan ment meg minket, hogyan oltalmaz minket Isten? Kit tett Isten tökéletessé? Miért és miben kellett Jézust – aki bűntelen volt – Istennek tökéletessé tennie? Milyen módon kaphatjuk, tapasztalhatjuk meg ezt a fajta „tökéletességet” mi magunk is? Mi volt Jézus kereszthalálának a lényege? (És ha ezt már tudjuk – akkor még mi volt a lényege?) Mit jelent az, hogy Jézus irgalmas és hű főpap? Erről szól ez az igeszakasz (Zsid 2,10-18) és az igehirdetés. Az igehirdetést itt lehet meghallgatni és a szövegét innen lehet elolvasásra letölteni. A következő istentisztelet április 2-án, virágvasárnap, 18 órakor lesz a MEÖT székházban (https://lnkd.in/dXV2PqrW). Szeretettel várunk minden (különösen egyetemista vagy egyetemre készülő középiskolás) érdeklődőt!

Sermo az örömről

"Öröm-mise" -- istentisztelet Laetare, az öröm vasárnapján, 2023. március 19, 18 óra MEÖT székház, Budapest

Milyen a hamis öröm? Milyen a mű-öröm? És mi a boldogság, milyen a valódi öröm? Hogyan kaphatjuk meg, és tarthatjuk meg a valódi örömöt az életünkben? Hogyan tapasztalhatjuk meg ezt a valódi örömöt itt, a mai estén? Erről szólt a vasárnapi igeszakasz (1Kor 10,14-17 https://szentiras.hu/RUF/1Kor10,14-17 ), a tematikus igehirdetés (sermo) és az egész, az öröm vasárnapján tartott „öröm-mise”. Az igehirdetést itt lehet meghallgatni és a szövegét innen lehet elolvasásra letölteni. A következő istentisztelet március 26-án, a böjti időszak ötödik (Judica) vasárnapján, 18 órakor lesz a MEÖT székházban (https://lnkd.in/dXV2PqrW). Szeretettel várunk minden (különösen egyetemista vagy egyetemre készülő középiskolás) érdeklődőt!

Jézusra hallgassunk, és térjünk meg gonoszságainkból

Istentisztelet -- 2023. március 5 (Reminiscere vasárnapja), 18 óra MEÖT székház, Budapest

Mikor ér el bennünket a Jézustól kapott áldás? Hogyan térjünk meg a gonoszságainkból? Miért és hogyan jelent ez küzdelmet a számunkra? Miért fontos ebben a kitartás? Mire figyelmeztet bennünket Isten? Kire hallgassunk? Erről szól ez az igeszakasz (ApCsel 3,22-26) és az igehirdetés. Az igehirdetést itt lehet meghallgatni és a szövegét innen lehet elolvasásra letölteni. A következő istentisztelet március 19-én, a böjti időszak negyedik (Laetare) vasárnapján, 18 órakor lesz a MEÖT székházban (https://lnkd.in/dXV2PqrW). Szeretettel várunk minden (különösen egyetemista vagy egyetemre készülő középiskolás) érdeklődőt!

A megváltottságunk a bűntől nem adhatja a nyugalmunkat a bűnben

Istentisztelet -- 2023. február 26 (A böjti idő első, Invocavit vasárnapja), 18 óra MEÖT székház, Budapest

Hogyan is állunk a bűnnel? Elvakult optimistaként: én nem vagyok bűnös! Vagy reménytelen pesszimistaként: én nem lehetek más, csakis bűnös? Miért óriási veszély a perfekcionizmus? Ki az Isten gyermeke? Ki mondja meg, hogy ki az Isten gyermeke? Az hogy Jézus legyőzte az ördögöt jelentheti-e azt, hogy ebben nekünk már nincs teendőnk? Le akarhatjuk-e győzni mi magunk az ördögöt? Elég-e Jézus érintésének lelki élménye a Jézus-közelséghez? Hogy jön mindehhez a szeretet? Mi köze mindennek a böjthöz? Mi a megoldás? Erről szól ez az igeszakasz (1Jn 3.5-9) és az igehirdetés. Az igehirdetést itt lehet meghallgatni és a szövegét innen lehet elolvasásra letölteni. A következő istentisztelet március 5-én, a böjti idő második (Reminiscere) vasárnapján, 18 órakor lesz a MEÖT székházban (https://lnkd.in/dXV2PqrW). Szeretettel várunk minden (különösen egyetemista vagy egyetemre készülő középiskolás) érdeklődőt!

Minden éhségünkre Isten végtelen szeretete a válasz

Istentisztelet -- 2023. február 19 (Ötvened vasárnapja), 18 óra MEÖT székház, Budapest

Felkészültünk-e életünk soron következő nagy eseményére? Fel tudunk-e készülni erre? Mikor és hogyan kapjuk meg életünk valódi látását? Hogyan lehetünk bölcsek és nem csak okosak? Miért nem beletörődés az, ha azt mondjuk Istennek: "legyen meg a te akaratod"? Mi a böjt lényege? Miért jó nekünk az, ha Isten minket kifoszt? Mi az egyetlen igazi válasz minden éhségünkre? Erről szól ez az igeszakasz (Péld 3,5-12) és az igehirdetés. Az igehirdetést itt lehet meghallgatni és a szövegét innen lehet elolvasásra letölteni. A következő istentisztelet február 26-án, a böjti időszak első (Invocavit) vasárnapján, 18 órakor lesz a MEÖT székházban (https://lnkd.in/dXV2PqrW). Szeretettel várunk minden (különösen egyetemista vagy egyetemre készülő középiskolás) érdeklődőt!

Oldalak

Feliratkozás Igehirdetések csatornájára