Igehirdetések

Tisztelt Olvasó!

Ezen az oldalon az általam tartott igehirdetések és áhítatok szövegét találja meg (sok esetben hangfelvétellel is). Az igehirdetések igehelyeinek a bibliai sorrendbe rendezett tartalomjegyzékét (textuáriumát) innen tudja letölteni. Köszönöm, ha beleolvas ezekbe. Az igehirdetéseket a https://www.youtube.com/@csermelylelkesz oldalon tudja meghallgatni (illetve a video-áhítatokat megnézni). Hadd bátorítsam arra, hogy véleményét, kérdéseit küldje el a csermelyblog@gmail.com email címre.


A világ szegényei vagy a világ gazdagjai vagyunk ezen a karácsonyon?

video áhítat (2023. karácsony)

Áldott Karácsony ünnepet kívánok az itt megnézhető rövid (13 perces) video-áhítattal! A világ szegényei, vagy a világ gazdagjai vagyunk-e ezen a karácsonyon? Mi változhat meg bennünk ezen a karácsonyon? Erről szól a karácsonyi üzenet a video-n. Köszönöm, ha megnézed! Az áhítat szövegét itt lehet elolvasni.

Jézus alázata

Istentisztelet (advent harmadik vasárnapja, 2023. december 17. MEÖT székház)

Mi minden emberi nyomorúságot (mint például az éhezést, a fázást, a hascsikarás fájdalmait – hogy most a hascsikarás megoldódásának a következményeiről ne is beszéljünk…) kellett egy csapásra elviselnie a földre született preegzisztens Istennek, Jézusnak? Miért döbbenhettek rá mégis a pásztorok arra, hogy az a csecsemő a várva várt Messiás, akit megtaláltak? Csak a jászol miatt vajon? Hogyan jelentkezett az alázat Jézus felnőtt életében? Miért a pásztoroknak hirdettetett elsőként az evangélium? Mire tanít mindez minket? Hogyan gazdagíthatja mindez az adventi, a karácsonyi készülésünket -- és az egész életünket? Erről szólt az advent 3. vasárnapján tartott istentiszteletünk igeszakasza (Fil 2,5-7) és az igehirdetés. Az igehirdetést itt lehet meghallgatni és a szövegét innen lehet elolvasásra letölteni.  Karácsonykor (amely idén egyben advent negyedik vasárnapja is) video áhítat jelnik meg itt: https://www.youtube.com/@csermelylelkesz. Január 1-én, hétfőn este 6-kor személyes újévi áldásra várunk minden felsőoktatásban tanulót, vagy oktatót vagy oda készülő középiskolást a MEÖT székházban!

Az alázat nem lekötöz, hanem felszabadít. Miért is?

Istentisztelet (advent első vasárnapja, 2023. december 3. MEÖT székház)

Az alázat nem lekötöz, hanem felszabadít. Miért is? Miért nem korszerűtlen erény, hanem az egész világunkat átalakító hatalmas erő az alázat? Miért lehet azt mondani, hogy az alázat a lélek kopernikuszi fordulata? Hogyan emel be minket a Teljesség saját magába? Hogyan nyerhetjük el az alázatot? Mi minden nem alázat? Mi mindent ad az alázat nekünk? Ezekre a kérdésekre válaszol (együtt szemlélve) a két igeszakasz (Lk 1,8-20 és Lk 1,26-38) és a Zakariás és Mária alázatát is összehasonlító igehirdetés. Az igehirdetést itt lehet meghallgatni és a szövegét innen lehet elolvasásra letölteni. Advent második vasárnapján (december 10-én) 18 órától taizéi imaestet tartunk. Advent harmadik vasárnapján (dec. 17-én, 18 órától) Jézus alázatáról fogunk beszélgetni a MEÖT székházban. Karácsonykor video áhítat jelnik meg, január 1-én, hétfőn este 6-kor pedig személyes újévi áldásra várunk minden felsőoktatásban tanulót, vagy oktatót vagy oda készülő középiskolást!

A Bárány vezet minket az öröm felé

Záró áhítat a családi mintákról és Isten vezetéséről tartott csendesnapon (2023. december 2, Luther Otthon)

Hogyan tudjuk letenni a sorsunkat Isten kezébe? Honnan tudjuk, hogy a döntéseink Isten szemében helyesek-e? Hogyan vezet minket a Bárány? Hova megyünk, amikor Jézus után megyünk? Hova fogunk megérkezni a földi utunk után? Mi történik velünk az utunk végén? Erről szól a családi mintákról és Isten vezetéséről tartott csendesnap a Jel 7,9-17 versei (https://szentiras.hu/RUF/Jel7,9-17) alapján megtartott záró áhítata, amelynek hangfelvételét itt lehet meghallgatni és a szövegét innen lehet letölteni.

Isten vezetése megőrzi/felülírja a családi mintákat

Nyitó áhítat a családi mintákról és Isten vezetéséről tartott csendesnapon (2023. december 2, Luther Otthon)

Tényleg csalt Jákób, amikor ellopta az apai áldást Ézsau elől? Hány generációs az a csal(ó)di minta, amelyet Rebeka, Jákób anyja követett? Felmenthet-e bennünket egy családi minta az alól, ha hibázunk? Miért dicsőíti (joggal) Aranyszájú Szent János a csaló Rebekát és Jákóbot? Hogyan függ mindezzel össze Isten vezetése? Hogyan lehet eldönteni, hogy egy családi mintát meg kell változtatnunk, vagy éppen hogy meg kell őriznünk? Erről szól a családi mintákról és az Isten vezetéséről tartott csendesnap Mózes első könyve 27. fejezete 5-17 versei (https://szentiras.hu/RUF/1Móz27,5-17) alapján megtartott indító áhítata, amelynek hangfelvételét itt lehet meghallgatni és a szövegét innen lehet letölteni.

Az örök életet váró öröm

Istentisztelet (az Örök Élet vasárnapja, 2023. november 26. MEÖT székház)

Miért szokták megismételni az igeszakasz utolsó előtti mondatát az utolsó mondat után? Miért nem elmezavar az, hogy Malakiás könyve így kezdődik: „Fenyegető jövendölés: Szeretlek benneteket – mondja az ÚR”. Ki és mikor panaszkodott azért Izráel királyának, mert a szomszédasszony nem akarta megfőzni és megenni vele a saját fiát, mint ahogyan tette az övével? Miért lehet egyszerre igaz az, hogy Isten az atyák szívét a fiakhoz téríti és a fiakét az atyákhoz, és az is, hogy Jézus meghasonlást hoz az atyák és a fiak között? Melyek azok az ígéretek, amelyek örök életet ígérnek nekünk? Mi lesz ránk igaz, ha mindezt a saját életünkben való megtapasztalásként éljük át? Erről szólt a vasárnap tartott istentiszteletünk igeszakasza (Mal 3,22-24) és az igehirdetés. Az igehirdetést itt lehet meghallgatni és a szövegét innen lehet elolvasásra letölteni. A következő istentisztelet advent első vasárnapján, december 3-án 18 órakor lesz a MEÖT székházban. Az adventi istentiszteleteken egy nagyon szép tematikus igehirdetés sorozatot fogok tartani (3-án az ember alázatáról beszélgetünk, 10-én taizéi imaest lesz, 17-én pedig Jézus alázatával fejezzük be). Szeretettel várunk minden (különösen a felsőoktatásban tanuló vagy oda készülő középiskolás) érdeklődőt!

A reménység ereje és öröme

Istentisztelet (a Reménység vasárnapja, 2023. november 19. MEÖT székház)

Hogyan folytatódik Dániel próféta álma az igeszakaszban leírt két mondat után? Miért lehet Dániel próféta álma a mi reménységünk szilárd alapja? Hogyan jutunk el addig, hogy már semmitől se kelljen aggódnunk? Milyennek kell lennie annak az útnak, amelyen járnunk kell? Hogyan függ össze életünk igazi útja a MEÖT székház pótkulcsaival? Miben reménykedhetünk, ha kisebb (vagy éppen óriási…) hibát vétettünk az életünkben? Melyek azok a dolgok, amelyek hamis reményt táplálnak? Miért és mennyiben lehet valódi remény egy tízdolláros? Mi marad nekünk akkor, ha azt a jót, amit kaptunk, átadjuk másoknak? Mi a reménység igazi ereje és öröme? Erről szólt a Reménység vasárnapján tartott istentiszteletünk igeszakasza (Dán 7,9-10) és az igehirdetés. Az igehirdetést itt lehet meghallgatni és a szövegét innen lehet elolvasásra letölteni. A következő, az egyházi év utolsó vasárnapján, az Örök Élet vasárnapján tartott istentiszteletünk november 26-án vasárnap 18 órakor lesz a MEÖT székházban. Az utána való adventi vasárnapokon egy nagyon szép tematikus igehirdetés sorozat lesz. Szeretettel várunk minden (különösen a felsőoktatásban tanuló vagy oda készülő középiskolás) érdeklődőt!

Ha vétkezett: törődj vele, fáradj érte, kitartóan kérleld, imádságban hordozd

Istentisztelet (Szentháromság ünnepe utáni 22. vasárnap, 2023. november 5. MEÖT székház)

Hogyan kerül a vétkező testvér „megbüntetéséről” szóló igeszakasz a megbocsátás vasárnapjára? Miért alapvetően fontos, hogy a vétkező testvérrel való „teendők” az elveszett juh és a gonosz szolga történetei közé kerültek a Máté szerinti evangéliumban? Mi a célja annak, hogy elbeszélgessünk a vétkessel? Miért nem jogunk, hanem a kötelességünk ez? Mit nem feltételez (azaz mit tilt meg) ilyen beszélgetés elkezdése? Van-e nekünk bűnlátásunk? Tényleg azt látjuk-e bűnnek, ami az is? A következő lépésben miért hasznos egy (vagy két) mediátor? Hogyan lehet kreatívan a falra hányni (mármint dobálni) a borsót? Mi kell, hogy megelőzze a gyülekezet véleményformálását? Mi történik az után, ha a vétkes senkire sem hallgat? Mi a végső tanulsága mindennek? Erről szólt a Szentháromság ünnepe utáni 22. vasárnap tartott istentiszteletünk igeszakasza (Mt 18,15-17) és az igehirdetés. Az igehirdetést itt lehet meghallgatni és a szövegét innen lehet elolvasásra letölteni. A következő (több szempontból is meglepetés... :) istentisztelet november 12-én vasárnap 18 órakor lesz a MEÖT székházban. Szeretettel várunk minden (különösen a felsőoktatásban tanuló vagy oda készülő középiskolás) érdeklődőt!

Hiszek hitetlenül, mert hinni akarok… Segíts a hitetlenségemen!

Istentisztelet (Szentháromság ünnepe utáni 21. vasárnap, 2023. október 29, MEÖT székház)

Mivel történik párhuzamosan (és áll éles kontrasztban…) a tanítványok képtelensége arra, hogy kiűzzék a megszállott fiúból a néma lelket? Hogyan ismétli meg ez a történet azt, ami Mózessel történt, amikor lejött a kőtáblákkal a Sínai-hegyről? Miért döbbenhetett meg a sokaság olyan példátlanul, amikor megérkezett Jézus? Miből derül ki, hogy az apa az elején semmi jót nem várt el Jézustól sem? Miért nagyon félrevezető, ha a fiú állapotát epilepsziának „diagnosztizáljuk”? Miért húzza Jézus hülye kérdezősködéssel az időt? Mi a célja ezzel? Mi a történet csúcspontja? Milyen három csodát tesz Jézus? Ki a történet főszereplője? Miért vallottak kudarcot a tanítványok? Mire tanít mindez minket ma? Erről szólt a vasárnap tartott istentiszteletünk igeszakasza (Mk 9,14-29) és az igehirdetés. Az igehirdetést itt lehet meghallgatni és a szövegét innen lehet elolvasásra letölteni. A következő istentisztelet november 5-én vasárnap 18 órakor lesz a MEÖT székházban. Szeretettel várunk minden (különösen a felsőoktatásban tanuló vagy oda készülő középiskolás) érdeklődőt!. Október 31-én, a reformáció ünnepén nagy szeretettel invitálok mindenkit a 2023-as TV-s istentiszteletre délelőtt 11-től a Budavári Evangélikus Templomba, a Bécsi Kapu téren.

Urunk! Tedd teljessé a Benned való építkezésünket!

Istentisztelet (2023. október 23, hétfő, MEÖT székház)

Milyen ajándékkal kezdődik el Jézus tanítványainak élete? Hogyan lehet elindulni Jézus követésére? Miért csak Jézuson keresztül tudom igazán szeretni azokat, akik a legközelebb állnak hozzám? Milyenek a mi bizsu-keresztjeink? Mi történt, amikor Edisonnak leégett az egész laboratóriuma? Hogyan kell haladni Jézus követése közben? Jézus szerint hiba lett volna 1956? (Miért éppenhogy nem?) Mi lesz belőlünk Jézus követése közben? Mikor és hogyan válhatunk mi a föld sójává? Erről szólt a Szentháromság ünnepe utáni 20. vasárnap alkalmából (a háromnapos ünnep miatt a nemzeti ünnepen, október 23-án, hétfőn) tartott istentiszteletünk igeszakasza (Lk14,25-35) és az igehirdetés. Az igehirdetést itt lehet meghallgatni és a szövegét innen lehet elolvasásra letölteni. A következő istentisztelet október 29-én, vasárnap 18 órakor lesz a MEÖT székházban. Szeretettel várunk minden (különösen a felsőoktatásban tanuló vagy oda készülő középiskolás) érdeklődőt!

 

Oldalak

Feliratkozás Igehirdetések csatornájára