Moderálási szabályzat

Érvényes: 2017. december 15-től
 

1.    A blog üzemeltetője és a felhasználók
1.    A csermelyblog.hu blog (a továbbiakban: blog) üzemeltetője Csermely Péter.
2.    Felhasználóként bárki ingyenesen regisztrálhat a felületen.
3.    Az üzemeltető a magyar adatvédelmi törvénynek megfelelően kezeli és védi a felhasználók adatait.

 

2.    A blog írójának célja a blog létrehozásával
1.    A blog írója Csermely Péter.
2.    A blog

  • segíteni akarja az olvasói lelki fejlődését;
  • segíteni akar abban, hogy az olvasói körében kialakuljon egy jövőteremtő, stabil értékrend és viselkedésmód;
  • be akarja mutatni a tehetséggondozó és a hálózatos gondolkodás előnyeit a mindennapi életben.
     

3.    Közlési jogok
1.    A blog eredeti, a megjegyzéseket indító bejegyzéseinek szerzői joga Csermely Péteré.
2.    Az oldalon bármely tartalom nyilvánosságra kerülhet, amelynek megjelenítése nem ütközik a magyar jogszabályokba, avagy a blog moderálási elveibe.
3.    A portálon bárki regisztrálhat, de a moderátor bárki jogosultságát felfüggesztheti, illetve bármilyen regisztrációt és bármely tartalom nyilvánosságát megszüntethet.

 

4.    A moderálás menete
1.    A moderátor munkája során észlelt, moderálási elveket sértő tartalmakat megszünteti. A felhasználók az általuk észlelt, moderálási elvekbe ütköző bejegyzéseket a csermelyblog@gmail.com címre írott emailben bejelenthetik a moderátornak, a kifogásolt tartalom konkrét helyének megjelölésével.
2.    A blogon előzetes moderálás történik, tehát a hozzászólások egy formális engedélyezési eljárás után kerülnek nyilvános publikálásra. Ennek az az oka, hogy a moderálási szabályzat pontjait sértő bejegyzések ne indukáljanak hozzászólás-lavinákat.
3.    A moderátor az e Szabályzatot sértő tartalmak nyilvánosságát megszüntetheti, így
a.)    az általánosan elfogadott normákba ütköző bejegyzéseket;
b.)    a hatályos jogszabályba ütköző („jogsértő”) tartalmat;
c.)    valós személyes adatokat (például: lakhely, munkahely, stb.) közlő, vagy egyéb személyiségi jogokat sértő cselekményt megvalósító tartalmakat (kivételt képez, ha a felhasználó saját személyes adatait önként teszi közzé);
d.)    alpári, illetve agresszív, fenyegető hangnemű, durva, kirívóan és indokolatlanul közönséges megnyilvánulást, amely így zavarja, vagy veszélyezteti a kulturált párbeszédet, vitát;
e.)    a jó ízlést sértő, gyűlöletkeltésre vagy megfélemlítésre alkalmas témájú bejegyzést, illetve az ilyen témájú weboldalakra mutató hivatkozást tartalmazó hozzászólásokat;
f.)    másokat, különösen az egyes felhasználókat sértő, lejárató véleményeket, személyeskedést tartalmazó hozzászólásokat, különösen, amelyek a blog valamely felhasználójának kirekesztésére irányulnak;
g.)    más felhasználókat vallási, etnikai, világnézeti, vagy egyéb szempontból sértő tartalmakat;
h.)    témaidegen (offtopic) bejegyzéseket, amelyek a folyamatos társalgást feltűnően, szándékosan akadályozzák, zavarják;
i.)    a nyereségorientált terméket, vagy szolgáltatást hirdető tartalmakat;
j.)    a duplázást, adat többszörözést;
k.)    azon bejegyzéseket, amelyek technikai vagy tartalmi szempontból veszélyeztetik az üzemeltetést, így különösen a törölt hozzászólások visszamásolását, törölt felhasználónév újraregisztrálását, illetve olyan felhasználónév regisztrálását, amely egy korábban törölt névre emlékeztet; azonos megítélés alá esnek a fórumot elárasztó, hasonló tartalmú hozzászólások, akár egy cikken belül, akár több cikk hozzászólásaiban;
l.)    e-mailben megküldött felszólítás után törölhető az a felhasználó, aki felhasználói névként:
i.) más jogos és méltányolható érdekeit sértő nevet,
ii.) obszcén vagy trágár kifejezést,
iii.) rasszista, mások lelkiismereti-, vallási-, nemzeti-, nemzetiségi hovatartozását gyalázó vagy sértő kifejezést,
iv.) emberiségellenes ideológiára, vagy ilyenekkel kapcsolatos  intézmények, vagy személyek, illetve terroristák, terrorszervezetek neveit, elnevezéseit, vagy rövidítéseit, vagy rájuk utaló nevet, kifejezést, vagy rövidítést,
v.) burkolt vagy nyílt reklámhordozó kifejezést,
vi.) a blogon már létező, vagy ahhoz a megtévesztésig hasonlító nevet,
vii.) az üzemeltető jogos érdekeit, vagy jó hírnévhez fűződő jogait sértő nevet, elnevezést használ.

 

4.    A Moderálási Szabályzat megsértésének következményei
A moderátor az általa észlelt, a Moderálási Szabályzatot sértő tartalmakat megszünteti. Amennyiben egy felhasználó sorozatosan megsérti a Moderálási Szabályzatot, jogosultsága egyre hosszabb időtartamokra korlátozható. A korlátozás legkisebb mértéke 1 hét, leghosszabb időtartama 2 hónap. Amennyiben egy felhasználó sorozatosan, súlyosan megsérti a Moderálási Szabályzatot és megelőzően jogosultságát már legalább kétszer bármely időtartamra korlátozták, a felhasználó kitiltható a blogról, regisztrációja pedig törölhető. A Moderálási Szabályzat megsértése mértékének megállapítása, valamint a jogosultság felfüggesztési idejének meghatározása a moderátor szubjektív mérlegelési körébe tartozó joga.