Bibliakörök

Tisztelt Olvasó!

Ezen az oldalon az általam tartott bibliakörök rövid ismertetőjét találja meg. Hadd bátorítsam arra, hogy véleményét, kérdéseit küldje el az egyetemi.bibliakor@gmail.com email címre. Ha az aktuálisan tartott bibliakörök helyét és időpontját szeretné megtudni, kérem szintén írjon egy email-t az egyetemi.bibliakor@gmail.com címre.


Istentisztelet és bibliakör a felsőoktatásban tanulók (oktatók) és a felsőoktatásba készülők számára

Istent dicsőítő zsoltárok (8 és 19) ápr. 18, 18h online; húsvéti utáni 3. vasárnap istentisztelet ápr. 21. 18h

 

Kedves Egyetemi Társunk!

A Budapesti Evangélikus Egyetemi Gyülekezet lelkészeként szeretettel várok minden Budapesten a felsőoktatásban tanulót (illetve oda készülő középiskolást) vasárnaponként 18 órától egy bensőséges, interaktív, ökumenikus istentiszteletre a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) székházában (Bp, XI. Magyar Tudósok körútja 3).

A szorgalmi időszakban egyetemi online bibliakört tartunk, amelyen számos, külföldön, vagy vidéken tanuló egyetemista és középiskolás társunkkal is lehet találkozni. A következő bibliakör április 18-án, csütörtökön 18 és 20 óra között lesz az Istent dicsőítő 8. és 19. zsoltárról. Az online alkalmak elérhetőségét az egyetemi.bibliakor@gmail.com email címen lehet elkérni.

A tavaszi félév tervezett programja:

  • április 18: Istent dicsőítő zsoltárok (8. és 19. zsoltárok)
  • május 2: a záró, hallél zsoltárok (148.-150. zsoltárok)
  • május 16: pünkösdi imakör

Áldott húsvéti időt kívánva:

Csermely Péter

A Jó Pásztor (23.) zsoltár

Egyetemi bibliakör, 2024. április 4.

Miért a legismertebb zsoltár a 23. zsoltár? Mi a különleges abban, ahogyan a zsoltáros Istenről, mint pásztorról beszél? Miért fontos a füves legelő és a csendes víz? Mi a lelkem felüdítésének az eredeti jelentése? Hány helyen jelenik meg Isten teremtő tette ebben a zsoltárban? Miért fontos az, hogy az igazak útja ösvény? Hogyan kerül a lövészárok ebbe a zsoltárba? Mikortól és miért kezd el tegeződni a zsoltáros Istennel? Mikor és hogyan vigasztaló egy vessző és egy bot? Mire utal az "asztalt terítesz"? Átéltük-e már azt, hogy elcsigázott, kóborló juhok vagyunk? Átéltük-e már az igaz ösvényre kerülést? Mennyire leltünk benső békére, amikor nem volt béke körülöttünk? Ezekről a kérdésekről is szó volt az egyik legszebb, a Jó Pásztor zsoltárral (a 23. zsoltárral) foglalkozó bibliakörön. A beszélgetés összefoglalója innen tölthető le. A következő online bibliakör két hét múlva, április 18-án lesz, amelyen az Istent dicsőítő 8. és 19. zsoltárokkal fogunk foglalkozni. A 18 órától való bejelentkezéshez a linket a egyetemi.bibliakor@gmail.com email címen lehet elkérni.

Messiás zsoltárok

Egyetemi bibliakör, 2024. március 21. (22., 2. és 110. zsoltár)

Miért Messiás-zsoltár esszencia a 22. zsoltár? Mire utal és mit jelent a 22. zsoltár „Miért hagytál el engemet?” bevezető kiáltása? Mi az a két kulcsfontosságú szó, amely általában hiányzik a 22. zsoltár fordításaiból? Mi a különbség a 2. zsoltár történeti és messiási értelmezése között? Miért misztériumdráma a 2. zsoltár? A 2. zsoltár melyik sorát gyűlölte Luther fiatalkorában? Miért nem lehet csak Dávidra vonatkoztatni a 110. zsoltárt? Melyik az a két mondat a 110. zsoltárban, amelynek nagyon sok szép értelme van? Ezekről a kérdésekről is szó volt a március 21-i bibliakörön amelyen a Messiás zsoltárokkal (ezen belül a 22., a 2. és a 110. zsoltárral) foglalkoztunk. A beszélgetés összefoglalója innen tölthető le. A következő online bibliakör húsvét után, április 4-én lesz, amelyen a 23. Jó Pásztor zsoltárt fogjuk átgondolni. A 18 órától való bejelentkezéshez a linket a egyetemi.bibliakor@gmail.com email címen lehet elkérni.

A bűnbánati zsoltárok

Egyetemi bibliakör, 2024. február 22. (38., 51. Miserere és 130. De profundis zsoltár)

Mi a bűn? Hogyan szabadulhatunk meg tőle? Milyen a megtisztulás öröme? Ki mindenkitől „hallhatjuk” a 38. zsoltárt? Milyen szép egybecsengés van a 38. zsoltár, a Példabeszédek könyve és János első levele között? Milyen szerkesztési bravúrral válik az 51. zsoltár kivételesen szép költeménnyé? Milyen kifinomult eszközzel mutatja be az 51. zsoltár szerzője, hogy milyen mélyre süllyedt? A reménységnek milyen példáját adja a 130. zsoltár? Ezekről a kérdésekről is szó volt a zsoltáros félév második bibliakörén, február 23-án, csütörtökön este 18 órától, ahol a bűnbánati zsoltárokkal (ezen belül a 38., az 51. Miserere és a 130. De profundis zsoltárral) foglalkoztunk. A beszélgetés összefoglalója innen tölthető le. A következő online bibliakör március 21-én lesz, amelyen a messiás zsoltárokat fogjuk átgondolni. Két hét múlva, március 7-én online böjti imakör: szépséges böjti imádságokkal, a beérkező imakérésekkel és a jelenlévők imáival. A 18 órától való bejelentkezéshez a linket a egyetemi.bibliakor@gmail.com email címen lehet elkérni. Imakéréseket is itt várunk.

A zsoltárok könyve; a 139. zsoltár

Egyetemi bibliakör, 2024. február 8. (Zsolt 139)

Milyennek tartotta Luther a Zsoltárok könyvét? Mik lehetettek az eredeti hangszerek, amelyeken előadták őket? Mikor keletkeztek, ki írta őket, mi a szerkezetük, milyenek a rímeik, milyen műfajaik vannak, mi a jelentőségük? Hogyan hangzik a 139. zsoltár ómagyar szövege? Miért lehet ez az egyik legfontosabb zsoltár? Miért nem kell „csupakisbetűvel” írni benne az átokzsoltár részt? Hogyan érdemes a világot megismerni? Mennyire tudjuk elfogadni azt, hogy kiszolgáltatottak vagyunk Istennek? Mennyire tudjuk letenni a jövőnket Isten kezébe? Ezekről a kérdésekről is szó volt a zsoltáros félévet elindító egyetemi bibliakörön, ahol a 139. zsoltárral foglalkoztunk. A beszélgetés összefoglalója innen tölthető le. A következő online bibliakör február 21-én lesz, amelyen a bűnbánati zsoltárokat (példaként: a 38., az 51. Miserere és a 130. De profundis zsoltárok) fogjuk együtt átgondolni -- átimádkozni. Egy héttel később, február 29-én 18 órától online böjti imakört fogunk tartani. A bejelentkezéshez a linket a egyetemi.bibliakor@gmail.com email címen lehet elkérni. Imakéréseket is itt várunk.

Jákób áldása és halála

Egyetemi bibliakör, 2023. november 23. (1Móz 47-50)

Miért váltakozik Jákób és Izrael neve Jákób halálának elbeszélésében? Hogyan lett Jákób 12 fiából Izráel 12 törzse, ha fiának adoptálta József mindkét fiát? Miért nagyon tanulságos az, hogy Jákób az áldását nem az elsőszülöttnek adja? Milyen gyönyörű szimbólum sorozat van Jákób a 12 fiának adott áldásában? Miért tanulságos Jákób és József halála? Mi mindenre tanít ez bennünket? Ezekről a kérdésekről is szó volt az egyetemi bibliakörön, ahol Mózes első könyve 47-50. fejezeteivel foglalkoztunk A beszélgetés összefoglalója innen tölthető le. A következő online bibliakör a vizsgaidőszak után, február elején lesz. A tavaszi félévben néhány gyönyörűséges zsoltárt fogunk együtt átgondolni -- átimádkozni. Két hét múlva, december 7-én 18 órától online adventi imakört fogunk tartani. A bejelentkezéshez a linket a egyetemi.bibliakor@gmail.com email címen lehet elkérni.

József és testvérei

Egyetemi bibliakör, 2023. november 9. (1Móz 41-46)

Miért álmodta meg a fáraó kétszer ugyanazt? Úgy kivételezett-e Jákób József öccsével, Benjáminnal, ahogyan Józseffel tette? Hogyan teljesült be József álma? Miért nevezte József a testvéreit kémeknek? Hogyan derült ki József számára, hogy a testvérei már teljesen megváltoztak? Miért kell kétszer is elmenniük a testvéreknek Józsefhez? Mire emlékeztet József ezüst serlege „ellopásának” megrendezése? Miért hiteles a testvérek számára az, hogy az egyiptomi főúr tényleg József? Miért szerencsés lakóhely Gósen? Mi mindebből a tanulság a számunkra? Ezekről a kérdésekről is szó volt az egyetemi bibliakörön, ahol Mózes első könyve 41-46. fejezeteivel foglalkoztunkA beszélgetés összefoglalója innen tölthető le. A következő online bibliakör két hét múlva, november 23-án 18 órától lesz Jákób áldásáról és haláláról (1Móz 47-50). A bejelentkezéshez a linket a egyetemi.bibliakor@gmail.com email címen lehet elkérni.

József mint rabszolga és mint Egyiptom ura

Egyetemi bibliakör, 2023. október 26. (1Móz 37,39-40)

17 éves korában József „besúgó” volt-e, vagy Isten szolgája, aki a helyére tette a testvérei bűneit? Miért nagyon beszédes az, hogy egy kecske vérével festették meg a testvérei József tarka ruháját, hogy apjuk, Jákób azt higgye, Józsefet a vadállatok tépték szét? Melyek József és Jézus hasonlóságai? Mekkora lehetett Potifár haragja, amikor a felesége meggyanúsított Józsefet azzal, hogy meg akarta őt erőszakolni? Mit jelent az, ha a fáraó fölemeli valakinek a fejét?  Ezekről a kérdésekről is szó volt az egyetemi bibliakörön, ahol Mózes első könyve 37, 39-40. fejezeteivel foglalkoztunkA beszélgetés összefoglalója innen tölthető le. A következő online bibliakör két hét múlva, november 9-én 18 órától lesz Jákób fia, Józsefről és a testvéreiről (1Móz 42-46). A bejelentkezéshez a linket a egyetemi.bibliakor@gmail.com email címen lehet elkérni.

Jákób megtérése

Egyetemi bibliakör, 2023. október 12. (1Móz 28-33)

Hogyan látogatta meg Isten Jákóbot nagy egyedüllétében? Miért szimbolikus ez? Mi volt Jákób álma és fogadalma? Milyen volt Lea szeme? Hogyan lett Jákóbnak két felesége egy helyett? Milyen az, amikor a csalót becsapják? Becsapták-e Jákóbot? Hogyan gazdagodott meg Jákób és hogyan tolmácsolta az Úr szavait? Hogyan lett Jákób Izrael, azaz Isten harcosa? Hogyan békült ki Jákób és Ézsau? Ezekről a kérdésekről is szó volt az egyetemi bibliakörön, október 12-én, csütörtökön este 18 órától, ahol Mózes első könyve 29.-33. fejezeteivel kapcsolatban beszélgettünk.  A beszélgetés összefoglalója innen tölthető le. A következő online bibliakör két hét múlva, október 26-án 18 órától lesz arról, hogy hogyan lett Jákób fia, József rabszolga és Egyiptom ura (1Móz 37,39-41). A bejelentkezéshez a linket a egyetemi.bibliakor@gmail.com email címen lehet elkérni.

Jákób csaló. Csakugyan csaló Jákób?

Egyetemi bibliakör, 2023. szeptember 28. (1Móz 25-27)

Miért mondhatja Aranyszájú Szent János, az egyik legjelentősebb egyházatya, hogy (a hazug és csaló) Jákób és Rebeka „erényes és szépjellemű”? Mi az erény? Mikor mondhatjuk, hogy a cél szentesíti az eszközt? Mikor léphető át a törvény a Szentlélek vezetésével? Ezekről a kérdésekről is szó volt az egyetemi bibliakör második alkalmán, szeptember 28-én, csütörtökön este 18 órától, ahol Mózes első könyve 25.-27. fejezeteivel kapcsolatban beszélgettünk.  A beszélgetés összefoglalója innen, a megértést segítő ppt ábrák innen tölthetőek le. A következő online bibliakör két hét múlva, október 12-én 18 órától lesz Jákób meneküléséről, két feleségéről, és visszatéréséről (1Móz 28-33). A bejelentkezéshez a linket a egyetemi.bibliakor@gmail.com email címen lehet elkérni.

Oldalak

Feliratkozás Bibliakörök csatornájára