Bemutatkozás

   

Csermely Péter 1958-ban született. Életében sokszor hidakat képzett: evangélikus lelkészként a hit és tudomány között, a középiskolások és a professzorok, a tehetségek és a környezetük között. Vegyészként a Semmelweis Egyetem orvosi közegében lett professzor. Egy olyan hálózatos munkacsoportot (LINK-Group) vezet, amelyben biológusok, fizikusok, informatikusok, középiskolás diákok (és még sokan mások...) dolgoznak együtt. Kutatásaiban a komplex rendszerek adaptációs, tanulási és döntéshozatali mechanizmusait vizsgálja – mindezt hálózatosan. A kollégái szerint enyhén grafomán. Eddig 14 könyve és több mint 300 tudományos cikke jelent meg. Cikkeinek Google Scholar idézettsége 23 ezer felett van. A Magyar Tudományos Akadémia levelező, majd rendes tagja, az Academia Europaea tagja.

A hálózatokat nemcsak kutatja, hanem szinte élethivatásként szervezi is. 1995-ben indította el a Kutató Diák mozgalmat, amely több mint tízezer hazai és határon túli magyar tehetséges középiskolás diáknak nyújtott lehetőséget a Magyarországon folyó legmagasabb szintű kutatásokba történő bekapcsolódásra. Az eltelt időben számos "kutdiák" család is született már. 2006 és 2016 között a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács alapító elnöke volt. 2012 és 2020 között az Európai Tehetségsegítő Tanács elnöke volt. Sok kontinens 50 országára kiterjedő tehetségsegítő hálózatot hozott létre Fuszek Csilla és még nagyon sokan mások áldozatos segítségével. Evangélikus lelkészként 2022-től a budapesti egyetemisták körében teljesít szolgálatot.

A tudományos kutatás Parkinson törvénye (az átlagnál jobb kutatókat a kollégák tisztségekkel halmozzák el, hogy ne maradjon idejük kutatni) – nagy szerencséjére, és a formális tisztségektől való hatékony húzódozásának hatására – csak igen kis részben érte utol. 2008-tól két éven át a Sólyom László köztársasági elnök által életre hívott Bölcsek Tanácsa tagja volt. Szinte minden funkciójáról már rég lemondott, hogy maradjon ideje a lelki elmélyülésre és a szolgálatra. Kapott jópár kitüntetést, amelyek közül azoknak örül a legjobban, amelyek nincsenek is rajta ezen a listán: a tanítványainak és annak a nagyon sok dolognak, amelyeket a barátaitól eltanulhatott.

2018 és 2022 között az angyalföldi evangélikus gyülekezet presbitere, 2020 és 2022 között a gyülekezet felügyelője volt. Két teljes szentignáci lelkigyakorlatot végzett el: egy mindennapok lelkigyakorlatát 2017-ben és egy 30 napos lelkigyakorlatot a dobogókői Manrézában. Örvendezhetett már a Szent Szív nővérek, a sarutlan karmelita nővérek, Jelenits István, valamint Fehérváry Jákó és Szászi Balázs lelkigyakorlatának is. Zarándokutat tett Ávilai Szent Teréz szülőhelyére és sírjához, Jakab apostolhoz Santiago de Compostela-ba, Manresa-ba, valamint a Szentföldre. 2018-ban elvégezte Hélisz Katalin "Hozzáértő segítő" lelkigondozói tanfolyamát. 2017-től szerzetesi életformát él. 2022-ben elvégezte az Evangélikus Hittudományi Egyetem lelkész szakirányú teológus mester képzését. 2022 júliusában evangélikus lelkésszé avatták. 2022. augusztusától élő hitű budapesti egyetemisták ökumenikus gyülekezetének a vezetője.

Fogadott fia, Csermely István állami gondozottakat segít – rendkívül nagy felelősségtudattal, igazságérzettel és odaadással. Vilma törpetacskó kutyája méretéhez képest különösen nagy önfejűséggel és falánksággal lett megáldva.
 

   
 

Teológiai írások

 1. Csermely Péter (2020) A tudomány és a hit békessége. Hogyan táplálhatja egyik a másikat? Vigilia 85, 532-536.
 2. Csermely Péter (2022) Evangélikus szerzetesrendek. Gondolatok a tanítványi lét ökumenéjéről. Vigilia 87, 196-203.
 3. Grendorf Péter, Grendorf-Balogh Melinda, Győri Zsuzsanna és Csermely Péter  (2022) Hálózatos gyülekezetfejlesztés a Budapest-Angyalföldi Evangélikus Egyházközségben. Lelkipásztor 97, 128-133.
 4. Csermely Péter (2022) Evangélikus szerzetesrendek. Teológus MA szakdolgozat. Evangélikus Hittudományi Egyetem.
 5. Csermely Péter (2022). Evangélikus szerzetesi közösségek. A tanítványi lét megélésének lehetséges formái az evangélikus egyházban. Lelkipásztor 97, 368-372.
 6. Csermely Péter (2023) Hatvanad vasárnapja. Igehirdetési előkészítő. Ne keményítsük meg a szívünket a királyok királya előtt! Lelkipásztor, 98, 31-34.
 7. Csermely Péter (2023) Egyetlen kenyér volt a hajóban: Jézus. Az eucharisztikus hagyomány előképei és formái a páskavacsorától az úrvacsoráig. Vigília, 88, 71-76
 8. Csermely Péter (2023) A szinodalitás, mint a teremtett világ egészében megnyilvánuló hálózatos szükségszerűség. Vigília, 88, 593-597
 9. Csermely Péter (2023) Hogyan tanul a lelkünk? A "fent" és a "lent" váltakozása, mint a teremtett világ általános tanulási módja. Lelkipásztor 98, 293-295.
 10. Csermely Péter (2024) Ihletett böjti időnk. (Meditáció a február igéjéről, 2Tim 3,16). Lelkipásztor 99, 61-62.
 11. Csermely Péter (2024) Az egyházi esztendő utolsó előttit megelőző (ítélet) vasárnapja. Igehirdetési előkészítő. Mindenkor az Úrral leszünk Lelkipásztor, 99, nyomtatás alatt.

Csermely Péter hálózatkutatási honlapja

Csermely Péter régebbi előadásai

Csermely Péter magyar nyelvű könyvei


 

A honlap létrehozásában résztvevő csapat

A mai korban minden munka, így ez a holnap is csapatmunka. Nagy köszönetemet szeretném kifejezni Németh Péternek, aki a honlap kialakításában végzett és végez kiváló munkát. Életem egyik felében magyarul, a másik felében pedig angolul gondolkodom. Fordítani viszont a két nyelv között nagyon nem szeretek. Így a blog bejegyzéseiből a régebbieket Szécsi Anikó fordította le angolra.  A blog néhány ábráját Baksa Balázs színezte át, hogy a többivel összhangban legyenek.