Igehirdetések

Tisztelt Olvasó!

Ezen az oldalon az általam tartott igehirdetések és áhítatok szövegét találja meg (sok esetben hangfelvétellel is). Az igehirdetések igehelyeinek a bibliai sorrendbe rendezett tartalomjegyzékét (textuáriumát) innen tudja letölteni. Köszönöm, ha beleolvas ezekbe. Az igehirdetéseket a https://www.youtube.com/@csermelylelkesz oldalon tudja meghallgatni (illetve a video-áhítatokat megnézni). Hadd bátorítsam arra, hogy véleményét, kérdéseit küldje el a csermelyblog@gmail.com email címre.


Adjunk hálát a hitért, ami megtart bennünket

Tanévzáró és hálaadó istentisztelet -- Szentháromság ünnepe utáni második vasárnap, 2023. június 25, MEÖT székház

Miért lehet jó, amit most rossznak hiszünk, és miért lehet rossz, amit jónak? Mi hiányzott Simon farizeus vendéglátásából? Mit találtunk fel a szeretet látszataként? Mitől függ az, hogy az Élet vagy a Halál automobilján „töf-töf” robogunk? Hisztérikus jelenetet rendezett-e a bűnös nő? Miért jó az, ha szégyentelenné válunk, és ha kivetkőzünk magunkból Jézus jelenlétében? Miért ajándékozta meg Jézus a bűnös nőt az örök élettel? Kicsoda Jézus? Erről szólt a Szentháromság ünnepe utáni harmadik vasárnapon (az Ágostai hitvallás emléknapján) tartott tanévzáró és hálaadó istentiszteletünk igeszakasza (Lk 7,36-50, https://szentiras.hu/RUF/lk7,36-50) és az igehirdetés. Az igehirdetést itt lehet meghallgatni és a szövegét innen lehet elolvasásra letölteni. A következő, tanévnyitó és hálaadó istentisztelet szeptember 3-án, vasárnap 18 órakor lesz a MEÖT székházban (https://lnkd.in/dXV2PqrW). Szeretettel várunk minden (különösen egyetemista vagy egyetemre készülő középiskolás) érdeklődőt!

Elzárkózunk, vagy befogadjuk?

Szentháromság ünnepe utáni második vasárnap, 2023. június 18, MEÖT székház

Hol lakik Isten? Miért nem engedjük be Jézust az életünkbe? Mi történik, ha beengedjük? Hogyan és mikor történik az meg, hogy Jézust beengedtük az életünkbe? Hogy jön ide egy kotlós – a feje körül glóriával? Mi történik, ha nem halljuk meg a tyúkanyó hívó szavát? Mi ennek a történetnek a vége? Jeruzsálem pusztulása, vagy valami más? Mi az a valami más? Erről szólt a Szentháromság ünnepe utáni második vasárnap igeszakasza (Mt 23,37-39, https://szentiras.hu/RUF/Mt23,37-39) és az igehirdetés. Az igehirdetést itt lehet meghallgatni és a szövegét innen lehet elolvasásra letölteni. A következő vasárnapi, tanévzáró és hálaadó istentisztelet június 25-én 18 órakor lesz a MEÖT székházban (https://lnkd.in/dXV2PqrW). Szeretettel várunk minden (különösen egyetemista vagy egyetemre készülő középiskolás) érdeklődőt!

Lépjünk be a Szentháromság szeretetébe!

Szentháromság ünnepe istentisztelet, 2023. június 4. MEÖT székház

Miért különlegesen szép ünnep a Szentháromság ünnepe? Miért tekinthető az emberi természet csúcspontjának Jézus búcsúimádsága? Miért és hogyan szól Jézus búcsúimádsága a Szentháromságról? Hol kell keresnünk a Szentlelket? Mikor jutunk el oda, hogy ismerjük az Atyát és Jézust? Miről beszél Jézus akkor, amikor „nem a világért könyörög”? Mit jelent az, amikor Istent dicsőítjük? Mikor válik teljessé az életünk? Erről szólt a Szentháromság vasárnap igeszakasza (Jn 17,1-10, https://szentiras.hu/RUF/Jn17,1-10) és az igehirdetés. Az igehirdetést itt lehet meghallgatni és a szövegét innen lehet elolvasásra letölteni. A következő vasárnapi istentisztelet június 11-én 18 órakor lesz a MEÖT székházban (https://lnkd.in/dXV2PqrW). Szeretettel várunk minden (különösen egyetemista vagy egyetemre készülő középiskolás) érdeklődőt!

Imádkoztok-e Szentlélekért?

Pünkösdi istentisztelet, 2023. május 28, 18 óra MEÖT székház, Budapest

Mi a pünkösd? Történelmi esemény? Az egyház születésnapja? Vagy annál sokkalta több? Hogyan lehet a pünkösd az én személyes ünnepem? Szoktunk mi valaha Szentlelket kérni Istentől a mi imádságainkban? Miért rettegünk attól, hogy Szentlelket kapjunk? Hogyan látogatott meg engem a Szentlélek? Hogyan lehetünk tolakodó koldusok? Befelé zörgetünk, Isten felé egy bezárt ajtón, vagy kifelé zörgetünk a bezárt saját magunkból? Milyen az, amikor megkapjuk a Szentlélek ajándékait? Erről szólt a vasárnap igeszakasza (Lk 11,9-13 https://szentiras.hu/RUF/lk11,9-13) és az igehirdetés. Az igehirdetést itt lehet meghallgatni és a szövegét innen lehet elolvasásra letölteni. A következő istentisztelet június 4-én, vasárnap, a Szentháromság ünnepén, 18 órakor lesz a MEÖT székházban (https://lnkd.in/dXV2PqrW). Szeretettel várunk minden (különösen egyetemista vagy egyetemre készülő középiskolás) érdeklődőt!

Mi minden jóra indít bennünket a Szentlélek?

Istentisztelet a húsvét utáni hatodik (Exaudi) vasárnapon, 2023. május 21, 18 óra MEÖT székház, Budapest

Miért árthat nagyon sokat valakinek az, ha hívő emberként megbotránkoztatjuk a viselkedésünkkel? Hogyan tudjuk az életünkben a lényeges kérdéseket és helyzeteket megkülönböztetni a lényegtelenektől? Miért jó és fontos, ha a számunkra nehezebb, kényelmetlenebb utat választjuk? Hogyan élhetünk pünkösd utáni, a Szentlélekben megáldott életet? Erről szólt az Exaudi vasárnap igeszakasza (Róm 14,13-19) és az igehirdetés. Az igehirdetést itt lehet meghallgatni és a szövegét innen lehet elolvasásra letölteni. A következő, pünkösd vasárnapi istentisztelet május 28-án 18 órakor lesz a MEÖT székházban (https://lnkd.in/dXV2PqrW). Szeretettel várunk minden (különösen egyetemista vagy egyetemre készülő középiskolás) érdeklődőt!

 

Emelkedjünk fel mi is a mennybe menő Jézussal!

Istentisztelet Mennybemenetel ünnepén 2023. május 18, 18 óra MEÖT székház, Budapest

Mikor magasztalta fel Isten Jézust mindenek fölé? Itt hagyott-e minket Jézus azzal, hogy felment a mennybe? Kinek lehet nagyobb hatása: egy ünnepelt igehirdetőnek, vagy egy magányos remetének? Mi történne, ha Jézus ma megint megjelenne testi valóságában közöttünk? Mit tehetünk abban a helyzetben, amikor Jézus már a mennybe ment? Mi a következménye annak, hogy Jézus a mennybe ment? Erről szólt a Mennybemenetel ünnepén tartott igehirdetés a Thesszalonikai gyülekezet példáján (1Thessz 1,2-10) is megmutatva mindezt  és az igehirdetés. Az igehirdetést itt lehet meghallgatni és a szövegét innen lehet elolvasásra letölteni. A következő, Exaudi istentisztelet május 21-én 18 órakor lesz a MEÖT székházban (https://lnkd.in/dXV2PqrW). Szeretettel várunk minden (különösen egyetemista vagy egyetemre készülő középiskolás) érdeklődőt!

Hogyan tárja fel az imádság nekünk a Krisztus titkát?

Istentisztelet a húsvét utáni ötödik (Rogate) vasárnapon (az imádság vasárnapján) 2023. május 14, 18 óra MEÖT székház, Budapest

Mi a Krisztus titka? Miért az imában kérést kérő vámszedő és nem az imádságában hálát adó farizeus ment haza az üdvösség reményében? Miért adhatunk hálát a jövőnkért is? Mikor van olyan, hogy valamit Jézus nevében kérünk? Milyen az éber ima? Erről szólt a Rogate ünnep igeszakasza (Kol 4,2-4) és az igehirdetés. Az igehirdetést itt lehet meghallgatni és a szövegét innen lehet elolvasásra letölteni. A következő istentisztelet május 18-án, csütörtökön, Mennybemenetel ünnepén majd május 21-én, húsvéti utáni 6. vasárnapon (Exaudi vasárnapján), 18 órakor lesz a MEÖT székházban (https://lnkd.in/dXV2PqrW). Szeretettel várunk minden (különösen egyetemista vagy egyetemre készülő középiskolás) érdeklődőt!

Énekeljétek a Bárány énekét, amely az örök életbe vezet

Istentisztelet a húsvét utáni negyedik (Cantate) vasárnapon (az egyházzene vasárnapján) 2023. május 7, 18 óra MEÖT székház, Budapest

Miért énekelhetünk örvendező éneket? Mi volt Mózes öröméneke? Mikor kezdjünk el énekelni új éneket? Mi különbözteti meg a Bárány énekét attól az énektől, amit mi énekeltünk? Mikor tudjuk elénekelni a Bárány énekét? Milyen a mi új énekünk? Miről szól a mi új énekünk? Hová vezet bennünket a mi új énekünk? Erről szólt a Cantate (énekeljetek) vasárnap (az egyházzene vasárnapja) igeszakasza (Jel 15,3-4 https://szentiras.hu/RUF/Jel15,3-4) és az igehirdetés. Az istentiszteleten a Luther Otthon kórusa is koncertet adott. Az igehirdetést itt lehet meghallgatni és a szövegét innen lehet elolvasásra letölteni. A következő, Rogate istentisztelet május 14-én 18 órakor lesz a MEÖT székházban (https://lnkd.in/dXV2PqrW). Szeretettel várunk minden (különösen egyetemista vagy egyetemre készülő középiskolás) érdeklődőt!

 

A húsvét öröme az örök élet örömébe kísér bennünket

Jubilate (ujjongó öröm) istentisztelet 2023. május 1, 18 óra MEÖT székház, Budapest

Megszerezhetjük-e az örömöt? Akarhatjuk-e az örömöt? Lehet-e parancsra örülni? Miből táplálkozik az életünk meg nem fakuló, tartós öröme? Hogyan terjed ki az öröm az életünkben? Milyen a szüntelen imádság? Hogyan tisztít meg bennünket a húsvét öröme? Minek a bizonyosságát teremti meg bennünk a húsvét öröme? Hogyan teremtődik meg bennünk ez a bizonyosság. És hova vezet bennünket ez a bizonyosság? Erről szólt a Jubilate (ujjongjatok) ünnep igeszakasza (1Thessz 5,16-24) és az igehirdetés. Az igehirdetést itt lehet meghallgatni és a szövegét innen lehet elolvasásra letölteni. A következő istentisztelet május 7-én, húsvéti utáni 4. vasárnapon (Cantate, az egyházzene vasárnapján), 18 órakor lesz a MEÖT székházban (https://lnkd.in/dXV2PqrW). Az istentisztelet keretében a Luther Otthon -- Evangélikus Diákotthon kórusa hangversenyt ad. Szeretettel várunk minden (különösen egyetemista vagy egyetemre készülő középiskolás) érdeklődőt!

 

Kérve kérünk: Növelj minket a Te pásztoraiddá, Urunk!

Istentisztelet a húsvét utáni második (Misericordia Domini, jó pásztor, elhívás) vasárnapon 2023. április 23, 18 óra MEÖT székház, Budapest

Mi az imádság lényege? Milyen az igazi imádság? Hogyan erősíti az ima a testvéri összetartozást? Hogyan lehetünk mi magunk is a gyülekezet pásztorai? Erről szólt a húsvét utáni második (Misericordia Domini) vasárnap (a Jó Pásztor és az elhívás vasárnapja) igeszakasza (Jak 5,13-20) és az igehirdetés. Az igehirdetést itt lehet meghallgatni és a szövegét innen lehet elolvasásra letölteni. A következő, Jubilate istentisztelet a háromnapos ünnep miatt május 1-én hétfőn 18 órakor lesz a MEÖT székházban (https://lnkd.in/dXV2PqrW). Szeretettel várunk minden (különösen egyetemista vagy egyetemre készülő középiskolás) érdeklődőt!

 

Oldalak

Feliratkozás Igehirdetések csatornájára